Čtení na tyto dny

Z plných plic

Na pně kolměji
slunce dopadá

Zvedá ke kamni kámen

Město zajíká se kosy
Nemají na bílou košili
Poskakují v kabátcích klarinetů

Město popadá dech
Koktá tramvajemi a výhybkami

Bojí se prázdna
vzduchu na půl úst

Slova z plných plic
dechem netroufají si plýtvat

Mlčky počítáme
kde strom
byl zaokrouhlen v pařezu

(Jindřich Zogata) 

 

Doporučujeme ke čtení

Pouť na Svatou Horu I

Václav Štěpánek, č. 4/2023, s. 26-31, pro předplatitele

Jsou cesty kamenů, květů a v nich návrat (krátká potulka rodnou i domovskou Vysočinou)

Miloš Doležal, č. 4/2023, s. 18-21, pro předplatitele

Když horizontálu cesty protne vertikála, pak se cesta stává poutí

Josef Kroutvor, Pavel Klvač, č. 4/2023, s. 2-3, pro předplatitele

Ohlédnutí za půlstoletím Ramsarské úmluvy

Jan Plesník, č. 3/2023, s. 2-5, pro předplatitele

K hydromorfologickému působení bobra evropského

Tomáš Just, č. 3/2023, s. 29-33

Algolog v mokřadech

Olga Lepšová-Skácelová, č. 3/2023, s. 39-41, pro předplatitele

Hnízdění ve věnci

Dagmar Pecková, č. 3/2023, s. 46-47

Hlídáme Šumavu


Jaroslav Valůch, č. 6/2011, str. 15

Vyrazili jste na Šumavu jako turisté a stali se svědky něčeho podezřelého? Vidělijste kácení či svoz dřeva, nebo nečekanou stavební aktivitu? Nemusí se nutně jednat o nelegální jednání, nicméně po zkušenostech z minulosti nelze tuto variantu bohužel vyloučit. Sami to asi přímo na místě neposoudíte, ale vaše dílčí informace může nabýt významu při srovnání s dalšími údaji. Máte už zmatek v tom, kolik, kde a jaké černé stavby zkrášlují Šumavu? Chcete se podívat na záběry, jak se v kterých částech obnovuje les? Nebo se o svoje vlastní fotografie a videa podělit s ostatními?

To vše a mnoho dalšího můžeme nyní společně sdílet na rozjíždějící se platformě Hlídáme Šumavu (www.sumava.watching.cz). Jejím cílem je průběžně shromažďovat informace od občanů a nabízet různé mapové podklady. Vznikla z potřeby sdílet informace o aktivitách na zastavení protiprávního kácení stromů v rámci protikůrovcových opatření. Blokáda u Ptačího potoka byla akcí výjimečnou a krajní. Šumava potřebuje ochranu i nadále, kdy pozornost veřejnosti a odpovědných činitelů klesá, zatímco rizika nepomíjejí. Dokázaly to koneckonců i četné rozhovory s řadou místních obyvatel. Navzdory vyhroceným protichůdným názorům na způsob řešení kůrovcové kalamity je překvapivé, že jejich cíle jsou často shodné: uchránit šumavskou přírodu před bezohledným nezákonným drancováním. Také pro ně je platforma určena.

Pro ty, kteří plánují udělat ze Šumavy lunapark, případně na ní profitovat jinak, je to signál, že zde existuje občanská kontrola, která nehodlá jen nečinně přihlížet. Nebude-li možné protiprávnímu jednání zabránit včas a přímo, bude alespoň existovat časosběrná veřejná dokumentace pro budoucí právní kroky a opatření. Spletitost a lokálnost některých kauz znesnadňuje jejich pochopení. Hlídáme Šumavu je příspěvkem k větší transparentnosti a srozumitelnosti. Potřebuje však i vaši pomoc. Máte zájem o ochranu přírody a moderní komunikační technologie? Ozvěte se nám a zapojte se.


Mgr. Jaroslav Valůch (1979) - spoluzakladatel Standby Taskforce (blog.standbytaskforce.com), odborník v oblasti občanské participace skrze nové komunikační prostředky

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu