Čtení na tyto dny

Z plných plic

Na pně kolměji
slunce dopadá

Zvedá ke kamni kámen

Město zajíká se kosy
Nemají na bílou košili
Poskakují v kabátcích klarinetů

Město popadá dech
Koktá tramvajemi a výhybkami

Bojí se prázdna
vzduchu na půl úst

Slova z plných plic
dechem netroufají si plýtvat

Mlčky počítáme
kde strom
byl zaokrouhlen v pařezu

(Jindřich Zogata) 

 

Doporučujeme ke čtení

Pouť na Svatou Horu I

Václav Štěpánek, č. 4/2023, s. 26-31, pro předplatitele

Jsou cesty kamenů, květů a v nich návrat (krátká potulka rodnou i domovskou Vysočinou)

Miloš Doležal, č. 4/2023, s. 18-21, pro předplatitele

Když horizontálu cesty protne vertikála, pak se cesta stává poutí

Josef Kroutvor, Pavel Klvač, č. 4/2023, s. 2-3, pro předplatitele

Ohlédnutí za půlstoletím Ramsarské úmluvy

Jan Plesník, č. 3/2023, s. 2-5, pro předplatitele

K hydromorfologickému působení bobra evropského

Tomáš Just, č. 3/2023, s. 29-33

Algolog v mokřadech

Olga Lepšová-Skácelová, č. 3/2023, s. 39-41, pro předplatitele

Hnízdění ve věnci

Dagmar Pecková, č. 3/2023, s. 46-47

Sloupcovité odrůdy ovocných stromů – reklama a skutečnost


Dušan Nesrsta, č. 3/2014, s. 6-9

Úvodem: nekupujte to, co si nemůžete sami prohlédnout, nevěřte neskutečně barevně dokonale vyobrazeným reklamním letákům, nabízejícím cokoliv nejen u květin, ale i u ovocných druhů ve formě keřů, stromů i drobného ovoce. Nejméně vhodné pro koupi stromu jsou zásilky na dobírku. Pro zahrádku jsou to třeba za přehnaně vysoké ceny prodávané sloupcové a jakékoliv „dvouodrůdové příšerky“ ovocných stromů. Většinou jsou to zakrsle skomírající neživotaschopní jedinci bez přesného označení, a to jak odrůdy, tak podnože. Dokonce se někdo diví, proč by měl vědět, o jakou podnož jde? Ale to je omyl! Jen s bujně rostoucí podnoží (MM106, A2, M4, MM111) máte zaručeno, že jde např. o sloupcovitou odrůdu. Taková na kvalitní podnoži doroste za vegetaci 0,2-0,3 m do výšky. Týká se to především jabloní, jelikož kolumnární (sloupcovitý či sloupovitý) gen zakrslosti (Coo-gen) byl doložen a popsán pouze u rodu Malus (jabloň) a dosud v žádném jiném ovocném druhu se nevyskytl!

To znamená, že v případě ostatních rodů, např. Pyrus (hrušeň) a Prunus (slivoň, třešeň, višeň, meruňka, broskvoň) jde pouze o reklamní a nesolidní záležitost ze strany prodejce. Takové reklamy bohužel existují v provedení s barevnými letáky, které jsou většinou graficky upravované, se stejně velkými a stejně barevnými plody. Tuto machinaci s fotomateriálem pozná již dítě na první pohled, jde o klam. O tom, jak takové odrůdy pěstovat a řezem upravovat, se nikde nedočtete. Označení novinka ve spojení s touhou mít něco jiného, než má soused, anebo s touhou mít na malém pozemku co nejvíce druhů či odrůd ovoce, zvyšuje enormně zájem, prodej, a tedy i cenu tohoto zboží. A jestli se zeptáte, zda to za to stojí? Odpovím, nestojí! U nás existuje řada sloupových či sloupcových jabloní, které lze zakoupit. Jejich pěstování je pro laika náročné, ale za zkoušku to stojí. Nejvíce tyto jabloně nalézají uplatnění v intenzivních sadech, jelikož vyžadují zvláštní odborný přístup: přesný i když minimální řez, důkladný režim hnojení dle listových analýz a dostatečnou chemickou ochranu. Musíme také ke stromům vést pravidelnou zálivku, tady počítáme s kapkovou závlahou. Velmi důležité je ukotvení terminálu stromu k opoře, která může být dřevěná nebo kovová. Její funkcí je přidržet kmen po celé délce, aby se pod váhou plodů nezlomil. Stromy necháváme dorůst do výšky 3 m. Při sklizni se využívají sklízecí portálové plošiny (ze žebříku bychom si zničili nohy). Dále pro stabilní a kvalitní výnos počítáme se zasíťováním porostu protikroupovými zábranami, které poskytují ochranu nejen za nepříznivých povětrnostních podmínek, ale i při zvýšeném slunečním svitu a záření proti úpalu.

Pro udržení kvality plodů z dlouhodobého hlediska musíme první násadu přesunout až na třetí rok od výsadby. To znamená, že násadu plodů musíme redukovat probírkou zpočátku ručně, později od výšky porostu nad 1,8 m se k tomu využívají především chemické přípravky s účinnou látkou (NAA - kyselina alfa-naftyloctová). Tuto operaci ale nelze uplatnit bez znalostí růstových fenofází, odborné praxe, meteorologie a fytopatologie. Sad je udržitelný 15-16 roků na stanovišti s maximální péčí. Dvacátým rokem od výsadby dochází ke stárnutí („zababčení“), snížení počtu květů, a tím i plodnosti.

Spon u sloupcového tvaru bývá 0,5-0,8 m × 1,5-2,0 m (to podle mechanizace), tj. 8-10 tis. stromků na hektar, při průměrné sklizni 7 kg ovoce výběrové velikosti z jednoho stromu, tj. 56-70 tun na hektar plochy.

Rozdělení odrůd podle obrůstání terminálu a jejich způsob pěstování:

1. zakrslé tvořící korunu, pěstované jen na slabě rostoucích podnožích (M9, M27, M26) s nutnou úpravou řezem a letním průklestem - Cumulus, Greencats, Herald, Kordona, Pidi. V létě lze provést zakrácení obrostu po první plody. Při hlubším seříznutí bočních výhonů vytvoří se na každém růžice s několika zkrácenými plodonosnými výhony, které je nutno regulovat, vylomit.

2. sloupcové s výrazným terminálem, pěstované na bujně rostoucích podnožích (MM106 nebo MM111) s nutnou úpravou obrostu řezem Goldcats, Charlotte, Redspring, Redcats, Sonet, Sunlight, Pomfital, Telamon (Waltz), Trajan (Polka), Tuscan (Bolero), okrasná Rosalie. Nutná úprava spočívá v odstranění bočních současně rostoucích větví s terminálem. Ty nutno zakrátit na 2-3 cm, nejpozději na jaře.

3. sloupcové s výrazným terminálem, pěstované na bujně rostoucích podnožích s minimální nutností řezu, pouze za zelena zaštipujeme - Cactus, Goldlane, McIntosh Wijcik, Moonlight, Pomeredrobust, Pompink, Redlane, Rondo, okrasná Maypole.

Toto rozdělení se nikde neuvádí a všechny odrůdy se prodávají jako „sloupcovité“. Proto při koupi postupujte s rozmyslem!


Ing. Dušan Nesrsta, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Národní odrůdový úřad

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu