Čtení na tyto dny

Bivak podle Platóna

(Jaromíru Tomečkovi)

Sedím v jeskyni
u skromného ohníčku
a navzdory možné pokutě
sleduji odrazy
na vápencové kůži skály

Platónova jeskyně
v lůně Moravského krasu

Ale odrazy nejsou stínem skutečnosti

Povolání: Romantik
Již bez místa
neboť romantismus
jest důvodem
k odebrání svéprávnosti
Tudíž: Bez nároků na honorář a penzi

Sedím v jeskyni
Neskutečné odrazy
skutečně krásné chvilky

(Jaroslav Kvasnica) 

 

Doporučujeme ke čtení

Pouť na Svatou Horu I

Václav Štěpánek, č. 4/2023, s. 26-31, pro předplatitele

Jsou cesty kamenů, květů a v nich návrat (krátká potulka rodnou i domovskou Vysočinou)

Miloš Doležal, č. 4/2023, s. 18-21, pro předplatitele

Když horizontálu cesty protne vertikála, pak se cesta stává poutí

Josef Kroutvor, Pavel Klvač, č. 4/2023, s. 2-3, pro předplatitele

Ohlédnutí za půlstoletím Ramsarské úmluvy

Jan Plesník, č. 3/2023, s. 2-5, pro předplatitele

K hydromorfologickému působení bobra evropského

Tomáš Just, č. 3/2023, s. 29-33

Algolog v mokřadech

Olga Lepšová-Skácelová, č. 3/2023, s. 39-41, pro předplatitele

Hnízdění ve věnci

Dagmar Pecková, č. 3/2023, s. 46-47

Staňte se i vy přírodním zahradníkem!


Mojmír Vlašín, č. 4/2014, s. 27

Máte „zanedbanou“ zahradu, na kterou sousedé pohlížejí s mírným despektem, ale pro domácí druhy rostlin i volně žijící živočichy je to ráj? Ekologický institut Veronica vám umožní zařadit se do společenství přírodních zahrad a získat ocenění a plaketu Přírodní zahrada, která se v minulých pěti letech udílela v rámci přeshraničního česko-rakouského projektu Přírodní zahrady bez hranic. V rámci tohoto projektu již bylo v Jihomoravském kraji uděleno přes 100 plaket.

Stačí málo: obejít se bez rašeliny, rozpustných minerálních hnojiv a pesticidů. Kromě těchto tří základních kritérií musí být splněno 10 z 30 dalších týkajících se uspořádání zahrady a péče o ni.

Přírodní zahrady jsou oázami pro rostliny, živočichy i člověka. V nich se všichni cítí dobře, protože se tu pracuje v souladu s přírodou: ježek i vážka, vzácné rostliny i nádherně barevné trvalky. O to také usilujeme heslem projektu: „Přírodní zahrada - spolupracujme s přírodou, ona bude spolupracovat s námi“.

Pečovat o zahradu přirozeným způsobem znamená usilovat o vytvoření uzavřených koloběhů.

Ústřední význam přitom má udržování a zvyšování půdního zdraví a půdní úrodnosti. Majitel přírodní zahrady se snaží o maximální podporu přirozených dějů, nebo tyto děje svými zahradnickými opatřeními napodobuje. Rozsah zásahů a opatření přitom omezuje jen na ty nejnutnější a jinak se cvičí hlavně v trpělivosti a důvěřuje působení přirozených regulačních mechanismů. Vlastní zahradu chápeme jako ekosystém, který slouží nejen člověku a jeho potřebám, ale k jehož fungování je nutná široká paleta rostlin a živočichů. Ohleduplné zacházení se všemi obyvateli zahrady tak samozřejmě patří k této přírodní zahradnické filozofii.

Přidejte se! Ptáte se jak? Kontaktujte nás: Mojmír Vlašín, Ekologický institut Veronica, mojmir.vlasin(zavináč)veronica.cz, nebo vyplňte přihlášku na http://www.veronica.cz/?id=465. Využijte také služeb naší poradny v Domě ochránců přírody, Panská 9, Brno, telefonicky a mailem kdykoliv v pracovní době ekoporadny Veronica (od pondělí do čtvrtka od 9.00 do 17.00 hodin).

Mojmír Vlašín

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu