Čtení na tyto dny

Pocta

Byli jsme vyznamenáni.

Nu ano,
letos na jaře
dostalo se nám mimořádné výsady.
V koruně naší borovice
založil si hnízdo pár pěnkav.

Já ovíván
přelety dříve vzácnými jak šafrán
jen popelím se v poctě důvěrou,
ty co chvíli zase kladeš na ústa
prst v roli starostlivé strážkyně.

A oběma nám duše obrůstají prachovými pírky.
A oběma nám jde k duhu
tohle filigránsky něžné sousedství
v zeleném velkoměstě veškerenstva.

(Josef Suchý) 

 

Doporučujeme ke čtení

Ubývá u nás ptáků?

Alena Klvaňová, č. 2/2024, s. 2-6, pro předplatitele

Nová chráněná území v Brně

Vilém Jurek, č. 2/2024, s. 32-33, pro předplatitele

Přírodní řeky jako překvapení Polska

Roman Barták, č. 2/2024, s. 34-35

Návrat vlčího zpěvu Jaroslava Monte Kvasnici

Jiřina Lacinová, č. 2/2024, s. 44-45

Pouť na Svatou Horu II. Pěší putování

Václav Štěpánek, č. 1/2024, s. 2-6, pro předplatitele

Putování za vyplaveným dřevem

Petr Čermák, č. 1/2024, s. 20-22, pro předplatitele

Beskydy Rudolfa Jandy. Věnováno 50. výročí vzniku CHKO Beskydy

Václav Štěpánek, č. 1/2024, , pro předplatitele

Pouť na Svatou Horu I

Václav Štěpánek, č. 4/2023, s. 26-31, pro předplatitele

Jak pomohl blokový grant českým neziskovkám? Výrazně a ve správný čas


Martin Gillár, č. 4/2014, s. 47

Celkem 114 milionů korun71 podpořených projektů - to je v číslech shrnutá podpora, kterou Česká republika získala do tzv. blokového grantu z Programu švýcarsko-české spolupráce mezi lety 2010 a 2014 na ekologické a sociální projekty. Švýcarsko poskytlo České republice finanční podporu v celkové výši 110 milionů švýcarských franků s cílem podpořit snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie, a české neziskovky tak měly možnost od roku 2010 čerpat dotace na své projekty.

Švýcarské peníze pomohly některým neziskovkám zpět na nohy

Jak se peníze rozdělovaly a kterým organizacím pomohly? „Švýcarsko a Česká republika se dohodly na tom, aby pomoc směřovala do ekonomicky slabších regionů. Všechny čtyři výzvy v rámci blokového grantu tedy byly určeny pro neziskovky z Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje,“ říká František Brückner, vedoucí grantového týmu Nadace Partnerství, která byla administrátorem blokového grantu. V první řadě měly finance pomoci stabilizovat neziskovky v regionech. „Díky grantům mohly neziskové organizace stabilizovat svoji činnost a získaly podmínky pro realizaci svých projektů bez toho, aby musely v žádostech ohýbat činnost své organizace podle pravidel tehdejších dotačních programů,“ doplňuje ředitel Nadace Partnerství Miroslav Kundrata. Některé organizace se tak díky švýcarským financím opět mohly postavit na vlastní nohy.

„Důležité bylo, aby dotace pokryly potřeby, které neziskové organizace v té době měly. Tehdy se jich totiž velmi aktuálně dotýkala ekonomická krize, s jejímiž následky se neziskový sektor potýká doposud,“ říká zástupkyně švýcarské ambasády Vera Hoffmann s tím, že se švýcarská strana na přípravě grantového řízení sama aktivně spolupodílela. „I nadále chceme další vývoj podpořených projektů sledovat, abychom měli jistotu, že naše peníze pomohly na správném místě,“ dodává Vera Hoffmann.

Rys ostrovid i netopýři pod helvétským křížem

Samotný blokový grant byl zaměřen na podporu projektů ze dvou oblastí - poskytování sociálních služeb a problematiku životního prostředí. „Mezi ně se peníze rozdělily přibližně půl na půl. Za ty čtyři roky jsme tak podpořili 35 projektů z oblasti životního prostředí v celkové výši přibližně 58 000 000 korun. V oblasti sociálních služeb bylo o jeden podpořený projekt více,“ vysvětluje František Brückner.

Díky švýcarské pomoci tak například mohlo Hnutí Duha realizovat svůj mediálně známý projekt na ochranu velkých šelem. „To je jeden z příkladových projektů, který má pro naši společnost veliký význam. Neúnosné přemnožení spárkaté zvěře, zejména divokých prasat, která působí obrovské škody na lesích i na zemědělských kulturách, je už dlouho důkazem, že myslivci a celá společnost nemohou nahradit přírodní rovnováhu a funkci predátorů,“ říká Miroslav Kundrata a poukazuje na to, že díky švýcarské pomoci mohla Nadace Partnerství podpořit navrácení rysů do volné přírody a tím také pomoci vyrovnat přírodní rovnováhu.

„Grant Nadace Partnerství nám například umožnil rozvinout široké spektrum osvětově-vzdělávacích aktivit nebo pomoci chovatelům, kteří v Beskydech nebo v Jeseníkách přicházejí čas od času do konfliktu s vlky. Zkvalitnili jsme také náš terénní monitoring, díky kterému máme lepší představu o početnosti a skrytém životě vzácných vlků, rysů nebo medvědů. Tyto poznatky pomáhají také při ochraně důležitých migračních koridorů, které velké šelmy při svém pohybu českou krajinou využívají. V naší práci nám pomáhají také desítky dobrovolníků a je pozitivní, že se podařilo zapojit také některé myslivce a lesníky,“ popisuje hlavní aktivity koordinátor projektu Miroslav Kutal z Hnutí Duha.

Další kolo zahraniční pomoci

Kromě švýcarské podpory plynou do České republiky také prostředky z fondů Evropského hospodářského prostoru, konkrétně z Fondu pro NNO, který administruje Nadace rozvoje občanské společnostiNadací Partnerství. Během let 2013 až 2016 tak do České republiky připutuje na environmentální projekty dalších 41 milionů korun. „První výzvu už máme za sebou, rozdělili jsme v ní 28,5 milionu korun. Ta druhá je v plánu na podzim tohoto roku a všechny důležité informace lze najít na oficiálních stránkách Fondu pro nevládní neziskové organizace www.fondnno.cz,“ uzavírá ředitel Nadace Partnerství Miroslav Kundrata.

Martin Gillár
Nadace Partnerství

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu