Čtení na tyto dny

Z plných plic

Na pně kolměji
slunce dopadá

Zvedá ke kamni kámen

Město zajíká se kosy
Nemají na bílou košili
Poskakují v kabátcích klarinetů

Město popadá dech
Koktá tramvajemi a výhybkami

Bojí se prázdna
vzduchu na půl úst

Slova z plných plic
dechem netroufají si plýtvat

Mlčky počítáme
kde strom
byl zaokrouhlen v pařezu

(Jindřich Zogata) 

 

Doporučujeme ke čtení

Pouť na Svatou Horu I

Václav Štěpánek, č. 4/2023, s. 26-31, pro předplatitele

Jsou cesty kamenů, květů a v nich návrat (krátká potulka rodnou i domovskou Vysočinou)

Miloš Doležal, č. 4/2023, s. 18-21, pro předplatitele

Když horizontálu cesty protne vertikála, pak se cesta stává poutí

Josef Kroutvor, Pavel Klvač, č. 4/2023, s. 2-3, pro předplatitele

Ohlédnutí za půlstoletím Ramsarské úmluvy

Jan Plesník, č. 3/2023, s. 2-5, pro předplatitele

K hydromorfologickému působení bobra evropského

Tomáš Just, č. 3/2023, s. 29-33

Algolog v mokřadech

Olga Lepšová-Skácelová, č. 3/2023, s. 39-41, pro předplatitele

Hnízdění ve věnci

Dagmar Pecková, č. 3/2023, s. 46-47

Vliv ryb na početnost vodních ptáků na Zámeckém rybníku v Lednici


Petr Macháček, č. 2/2015, s. 13

Naše rybníky s pobřežními porosty jsou domovem mnoha druhů ptáků. Jejich druhové složení i početnost jsou silně závislé na stavu tohoto prostředí. Rozhodující je množství ryb. Drobné ryby jsou základní či dokonce jedinou potravou pro více druhů ptáků. Množství velkých ryb, u nás zpravidla kaprů, však rybník doslova vyžere a pro „nerybožravé“ ptáky tam není žádná potrava, a proto zde ani nemohou žít. Přímo ukázkovým příkladem této závislosti byl Zámecký rybník v Lednici, součást NPR Lednické rybníky. Ten byl do roku 2003 rybářsky obhospodařován. Od následujícího roku do něj nebyli nasazováni kapři a nebyl loven. Následovalo prudké zvýšení počtu vodních ptáků a především počtu vyvedených rodin. Rybník je napojen na rameno Dyje a přes česlo do něj mohou volně vplouvat drobné ryby. Ty rostly a konzumovaly stále více potravy. A počet ptáků i rodin prudce klesal. Koncem roku 2006 byl rybník vypuštěn a v následujících dvou letech počet rodin výrazně vzrostl. Znovu byl rybník vypuštěn koncem roku 2013. V roce 2014 bylo sice vyvedeno více rodin potápivých kachen, navýšení však již nebylo tak výrazné.

Petr Macháček

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu