Čtení na tyto dny

Principy

Muž
naklání se k dítěti
důrazně říká
nad rudou růží
To je heřmánek
opakuj
a dobrásek opakuje
heřmánek je to

Heřmánku můj
jedno mi to není
Víš o nás ještě
růžičko červená

(Jiřina Salaquardová) 

 

Doporučujeme ke čtení

Odolné město pro příjemný život

Andrea Křivánková, č. 1/2021, s. 11-13

Ochrana orla královského v Panonské nížině

Arnošt Cetkovský, č. 1/2021, s. 47-49

O minimalizaci

Barbora Krupová, č. 1/2021, s. 53-54

Nový brněnský územní plán ohrožuje polovinu stávajících zahrádek. Má nás to znepokojovat?

Naďa Johanisová, č. 1/2021, s. 64-66

Houbeles pictus, Houbeles musicus

Petr Maděra, Alžběta Trojanová, Jakub Salaš, č. 4/2020, 14-17, pro předplatitele

Význam a využití dřevobytných hub

č. 4/2020, s. 8-12, pro předplatitele

Ceny Josefa Vavrouška za rok 2019

Yvonna Gaillyová, č. 4/2020, s. 36-37

Na DOLním toku

David Veselý, č. 4/2020, s. 38-39

Vliv ryb na početnost vodních ptáků na Zámeckém rybníku v Lednici


Petr Macháček, č. 2/2015, s. 13

Naše rybníky s pobřežními porosty jsou domovem mnoha druhů ptáků. Jejich druhové složení i početnost jsou silně závislé na stavu tohoto prostředí. Rozhodující je množství ryb. Drobné ryby jsou základní či dokonce jedinou potravou pro více druhů ptáků. Množství velkých ryb, u nás zpravidla kaprů, však rybník doslova vyžere a pro „nerybožravé“ ptáky tam není žádná potrava, a proto zde ani nemohou žít. Přímo ukázkovým příkladem této závislosti byl Zámecký rybník v Lednici, součást NPR Lednické rybníky. Ten byl do roku 2003 rybářsky obhospodařován. Od následujícího roku do něj nebyli nasazováni kapři a nebyl loven. Následovalo prudké zvýšení počtu vodních ptáků a především počtu vyvedených rodin. Rybník je napojen na rameno Dyje a přes česlo do něj mohou volně vplouvat drobné ryby. Ty rostly a konzumovaly stále více potravy. A počet ptáků i rodin prudce klesal. Koncem roku 2006 byl rybník vypuštěn a v následujících dvou letech počet rodin výrazně vzrostl. Znovu byl rybník vypuštěn koncem roku 2013. V roce 2014 bylo sice vyvedeno více rodin potápivých kachen, navýšení však již nebylo tak výrazné.

Petr Macháček

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu