Čtení na tyto dny

Z plných plic

Na pně kolměji
slunce dopadá

Zvedá ke kamni kámen

Město zajíká se kosy
Nemají na bílou košili
Poskakují v kabátcích klarinetů

Město popadá dech
Koktá tramvajemi a výhybkami

Bojí se prázdna
vzduchu na půl úst

Slova z plných plic
dechem netroufají si plýtvat

Mlčky počítáme
kde strom
byl zaokrouhlen v pařezu

(Jindřich Zogata) 

 

Doporučujeme ke čtení

Pouť na Svatou Horu I

Václav Štěpánek, č. 4/2023, s. 26-31, pro předplatitele

Jsou cesty kamenů, květů a v nich návrat (krátká potulka rodnou i domovskou Vysočinou)

Miloš Doležal, č. 4/2023, s. 18-21, pro předplatitele

Když horizontálu cesty protne vertikála, pak se cesta stává poutí

Josef Kroutvor, Pavel Klvač, č. 4/2023, s. 2-3, pro předplatitele

Ohlédnutí za půlstoletím Ramsarské úmluvy

Jan Plesník, č. 3/2023, s. 2-5, pro předplatitele

K hydromorfologickému působení bobra evropského

Tomáš Just, č. 3/2023, s. 29-33

Algolog v mokřadech

Olga Lepšová-Skácelová, č. 3/2023, s. 39-41, pro předplatitele

Hnízdění ve věnci

Dagmar Pecková, č. 3/2023, s. 46-47

Silnice pod vodou


Karel Hudec, č. 2/2015, s. 23

Jarní záplavy na dolní Dyji od Drnholce po Soutok byly před ukončením vodohospodářských prací koncem 80. let nejen rozsáhlé, ale nesmírně zajímavé. Dalo se jezdit - a také se jezdilo - na člunech mezi stromy v lese, ať již vysokém, či mezi hlavatými vrbami, z jejichž hlav vyletovaly hnízdící husy a kachny. Také se dalo jezdit nebo brodit v kalhotových gumácích, ale raději s gumovým člunem po ruce na loukách a zaplavené oranici, která sloužila dost často hlavně k získání náhrad za škody způsobené jejím zaplavením. A pokud ještě přišly v době záplavy mrazy a nenapadl sníh, dalo se bruslit někdy na kilometrových trasách, ať již volně, nebo mezi stromy.

Přesto asi nejzajímavější chvíle pro mne přinesl jarní zaplavený úsek tehdejší silnice z Podivína do Lednice v zatáčce u ústí Trkmanky do Dyje. Na obou stranách vodního přelivu, hlubokého asi 30 cm a širokého asi 50 m, stály skupiny lidí včetně hajného Žalúdka z hájovny u Azantu. Upřeně hleděli do vody, která proudila přes silnici a kterou naše auto taktak přejelo „suchou podlahou“. Takže samozřejmě zastavení a dotaz, co je tam tak zajímavého. „Tak se chvíli dívejte a uvidíte.“ Za chvíli bylo vše jasné: přes silnici přeplouvali s proudem vody jednotliví kapři, pro svoji velikost dobře viditelní a nepochybně občas i kuchařsky využívaní. Kapři však nebyli jediní, kdo se v záplavách přes silnice přepravovali - dostávaly se tak na svá trdliště v loukách a tůních štiky. Bohužel žádný pozitivní přínos ryb ve vyčíslování škod působených záplavami na komunikacích vyhodnocen nebyl. Ale zpravidla je těžké takové intimní radosti převést do celostátní ekonomiky. A ne každý „zodpovědný hospodář“ tyto radosti chápe a druhým přeje.

Karel Hudec

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu