Čtení na tyto dny

Babyka

Zatloukala jsi srdce slavíků
jak hřebíky,
pouhým zvednutím řas,
do kmene babyky.

Obouruč musel bych
z oblohy strhnout zpěv,
kdybych vyčíst měl živici
jízečky sladkých dřev.

(Jindřich Zogata) 

 

Doporučujeme ke čtení

Pralesy Zakarpatí

Tomáš Koutecký, č. 4/2018, s. 5-9, pro předplatitele

Příroda Ukrajinských Karpat a její ochrana

Jan Lacina, č. 4/2018, s. 5-11, pro předplatitele

Poloniny a pastevectví

Václav Štěpánek, č. 4/2018, s. 18-21, pro předplatitele

Jak vesnice k městu Brnu přirůstaly

Jan Lacina, č. 4/2018, s. 39

Jak jsem se od strachu ze šelem dostal k jejich mapování

Miroslav Kutal, č. 3/2018, s. 2-4

Konflikt vlka s hospodářskými zvířaty – dosavadní zkušenosti se zabezpečením stád

Petr Kafka, Hana Heinzelová, Ladislav Pořízek, č. 3/2018, s. 16-19, pro předplatitele

Ludvík Kunc, laureát Ceny Josefa Vavrouška za dlouhodobý přínos za rok 2017

Jiří Beneš, č. 3/2018, s. 36, pro předplatitele

Vyznání

Antonín Kostka, Ivo Dostál, č. 3/2018, s. 46-47, pro předplatitele

Birdwatching znamená ptákošmír


Josef Chytil, č. 4/2011, str. 29

Hned zpočátku se čtenářům omlouvám za poněkud nejasný název svého krátkého příspěvku k šetrné turistice. Bohužel, pro anglický termín birdwatching neexistuje v českém jazyce odpovídající slovo, a spojení „pozorování ptáků“ sice vystihuje význam anglického slova, ale v dnešní uspěchané a zkratkovité době je dosti nepraktické. Vzhledem k tomu, že se této činnosti již nějakou dobu věnuji, snažil jsem se najít český ekvivalent. Na základě hlasování ornitologické (birdwatcherské) veřejnosti zvítězil termín ptákošmír. Je to sice slovo krásné, připomínající dobu obrozeneckou, ale v praxi stěží použitelné. Prosím tedy o shovívavost, nadále budu v článku používat zkrácený, hojně požívaný termín birding.

Birding má mnoho kořenů. Mezi rozhodující patří vydání prvních terénních určovacích klíčů. Zprvu samozřejmě černobílých, později barevných, zachycujících navíc jednotlivé druhy v odlišných šatech (zimní/letní zbarvení, samci/samice/mláďata). Nepominutelným historickým mezníkem se stala konstrukce prvních dalekohledů firmou Carl Zeiss. Zásadním způsobem k rozšíření birdingu přispěla obliba krmení ptáků (a jejich pozorování) v zimě na krmítcích.

Ještě v 70. letech minulého století představoval birder převážně bílého vzdělaného muže z anglicky mluvících zemí. Až následující léta znamenala obrovský nárůst počtu lidí, kteří se začali tomuto koníčku věnovat. Zlepšující se ekonomická situace ve světě, vývoj technologií, lepší možnosti cestování, nové určovací pomůcky a v poslední době masový rozvoj komunikačních možností (mobilní telefony, internet) znamenaly revoluci i na poli birdingu. V současnosti jde o celosvětově rozšířenou formu aktivity, přinášející v některých zemích mnoha odvětvím ekonomiky pro nás nepředstavitelné zisky.

Jen v USA bylo v roce 2001 utraceno téměř 32 miliard dolarů na tohoto koníčka (z velké části na dopravu, ale v této sumě jsou i dvě miliardy dolarů na nákup optiky). V USA se věnuje pozorování ptáků odhadem asi 46 milionů obyvatel, ve Velké Británii to jsou téměř tři miliony lidí. Krmení ptáků na svých pozemcích ale praktikují v této zemi téměř dvě třetiny dospělých obyvatel! Není divu, že nejznámější celosvětová akce týkající se birdingu je každoročně organizována v této zemi - na British Birdwatching Fair přijíždějí každoročně desítky tisíc návštěvníků, stovky vystavovatelů zde nabízejí své zboží. Výtěžek z této akce je potom věnován na konkrétní ochranu ohrožených druhů ptáků a jejich biotopů.

Ve srovnání s těmito údaji je u nás birding zatím v plenkách. Samozřejmě, „na ptáky“ jezdily celé generace našich ornitologů (rozsáhlou provokativní diskusi, kdo je ornitolog a kdo birdwatcher, viz poslední číslo Živy). Opravdový boom u nás ale nastal až díky internetu a neuvěřitelně aktivní osobě Roberta (Dodina) Doležala. Tento brněnský rodák vytvořil na vysoké profesionální úrovni webové stránky věnované birdingu u nás. Po vzoru zahraničních birdwatcherů inicioval založení tzv. Klubu 300, na jehož platformě probíhá čilá výměna informací, zkušeností a pozorovatelských novinek. Významně tomu pomohlo i založení databáze ornitologických pozorování pod hlavičkou České společnosti ornitologické. Bližším zájemcům doporučuji navštívit Dodinovy webové stránky (www.birdwatcher.cz), kde se dozví mnoho dalších podrobností.

Obecně lze konstatovat, že birding je koníčkem znamenajícím nemalý přínos i pro ochranu ptáků. Birding se nemalou měrou zasloužil o rozsáhlý projekt Important Bird Areas, který mapuje významná ptačí území, poukazuje na jejich reálné ohrožení a zprostředkovaně zajišťuje jejich ochranu. Výjimečné excesy tzv. bird-twitcherů (sběratelé pozorovaných ptačích druhů), z nichž někteří se snaží vidět ten který druh ptáka za jakoukoliv cenu, jsou bohatě vyváženy jak ekonomickým (přímým či nepřímým) přínosem birdingu, tak i formováním vztahu široké veřejnosti k opeřeným obyvatelům této planety a v neposlední řadě k jejich aktivní ochraně.


RNDr. Josef Chytil, Ph.D., (1957) - vedoucí přerovské ornitologické stanice, člen vědeckého panelu EUROBATS a Českého ramsarského výboru, chytil(zavináč)prerovmuzeum.cz

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu