Čtení na tyto dny

Z plných plic

Na pně kolměji
slunce dopadá

Zvedá ke kamni kámen

Město zajíká se kosy
Nemají na bílou košili
Poskakují v kabátcích klarinetů

Město popadá dech
Koktá tramvajemi a výhybkami

Bojí se prázdna
vzduchu na půl úst

Slova z plných plic
dechem netroufají si plýtvat

Mlčky počítáme
kde strom
byl zaokrouhlen v pařezu

(Jindřich Zogata) 

 

Doporučujeme ke čtení

Pouť na Svatou Horu I

Václav Štěpánek, č. 4/2023, s. 26-31, pro předplatitele

Jsou cesty kamenů, květů a v nich návrat (krátká potulka rodnou i domovskou Vysočinou)

Miloš Doležal, č. 4/2023, s. 18-21, pro předplatitele

Když horizontálu cesty protne vertikála, pak se cesta stává poutí

Josef Kroutvor, Pavel Klvač, č. 4/2023, s. 2-3, pro předplatitele

Ohlédnutí za půlstoletím Ramsarské úmluvy

Jan Plesník, č. 3/2023, s. 2-5, pro předplatitele

K hydromorfologickému působení bobra evropského

Tomáš Just, č. 3/2023, s. 29-33

Algolog v mokřadech

Olga Lepšová-Skácelová, č. 3/2023, s. 39-41, pro předplatitele

Hnízdění ve věnci

Dagmar Pecková, č. 3/2023, s. 46-47

Psychoterapie náměstí


Karel Honzík, č. 3/2011, str. 7

Pro seveřana, který je zvyklý jen na hluk, zápach a zmatené křižování ulic a vozů ve veřejném prostoru, je náměstí sv. Marka v Benátkách nejdříve překvapením a vzápětí osvobozením. Je to prostranství v samém středu města, kde slyšíme jen kročeje chodců a chvění holubích křídel. Žádná kolej neruší perspektivu do dálky se sbíhající dlažby, která láká k procházce. Můžeme tu postávat, přecházet napříč nebo úhlopříčně, bez nejmenší obavy o život. Vylekaný obyvatel měst musí pomalu shazovat navyklou ostražitost, nežli je s to plně okoušet osvobozující radost z tohoto prostoru.

Je málo prostranství, kde by chvátající občan pociťoval nějaký vztah k architektuře okolních staveb, neboť jeho pohled je neustále strhován pohybem dopravy, lesem stožárů, houštinou drátů. Ale divák, který sedí u paty Prokurácií, je vystaven bezprostřednímu účinku stavebního obsvětí, jehož rytmus vládne nerušeně v prostoru a galvanizuje ducha.

Poměr mezi výškou staveb a šířkou náměstí je tak šťastně volen, že se necítíme utlačeni okolními budovami a že celý prostor se podobá zvětšenému pokoji, přes všechnu svoji monumentalitu. I když můžeme toto náměstí považovat za unikát, který vznikl za mimořádných podmínek, i když se může zdát, že vytvoření podobného prostoru na jiném místě by bylo akademickým kopírováním, nebojme se na ně pohlížet jako na urbanistický experiment, který umožnila náhoda a který může sloužit za vzor pro obytné veřejné prostranství kdekoli.

V prvé řadě je to snad jediný příklad náměstí ve středu města, v němž neexistuje doprava. Každý návštěvník může na sobě pozorovat podivuhodné účinky takového opatření. V několika hodinách pocítí úlevu, za kterou městští obyvatelé prchají daleko za město na lesní paseky a do horských údolí. Jeho roztěkanost a roztržitost mizí, jako by byl pod účinkem nějakých paprsků, lékařské vědě dosud neznámých. A právě lékařská věda by si měla povšimnout toho, že klidné náměstí ve středu města může mít podobný účinek jako klimatická sanatoria nebo jako farmakologické přípravky působící tonicky na dušení a nervový stav.

Karel Honzík

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu