Čtení na tyto dny

Bivak podle Platóna

(Jaromíru Tomečkovi)

Sedím v jeskyni
u skromného ohníčku
a navzdory možné pokutě
sleduji odrazy
na vápencové kůži skály

Platónova jeskyně
v lůně Moravského krasu

Ale odrazy nejsou stínem skutečnosti

Povolání: Romantik
Již bez místa
neboť romantismus
jest důvodem
k odebrání svéprávnosti
Tudíž: Bez nároků na honorář a penzi

Sedím v jeskyni
Neskutečné odrazy
skutečně krásné chvilky

(Jaroslav Kvasnica) 

 

Doporučujeme ke čtení

Pouť na Svatou Horu I

Václav Štěpánek, č. 4/2023, s. 26-31, pro předplatitele

Jsou cesty kamenů, květů a v nich návrat (krátká potulka rodnou i domovskou Vysočinou)

Miloš Doležal, č. 4/2023, s. 18-21, pro předplatitele

Když horizontálu cesty protne vertikála, pak se cesta stává poutí

Josef Kroutvor, Pavel Klvač, č. 4/2023, s. 2-3, pro předplatitele

Ohlédnutí za půlstoletím Ramsarské úmluvy

Jan Plesník, č. 3/2023, s. 2-5, pro předplatitele

K hydromorfologickému působení bobra evropského

Tomáš Just, č. 3/2023, s. 29-33

Algolog v mokřadech

Olga Lepšová-Skácelová, č. 3/2023, s. 39-41, pro předplatitele

Hnízdění ve věnci

Dagmar Pecková, č. 3/2023, s. 46-47

Větrníky a ochrana přírody


Antonín Buček, č. 4/2015, s. 19

Italská firma Enel se postarala o změnu krajinného rázu a významné ovlivnění přírody v okolí vesnice Svatá Helena (Sfânta Elena) v Banátských horách. Na krasové planině bylo v roce 2012 dokončeno 21 větrných elektráren, rozmístěných na vyvýšených místech v širokém zázemí vesnice. Lopatky větrníků se otáčejí na stožárech vysokých 140 metrů, takže soustava větrných elektráren dominuje krajinným horizontům. Krasový reliéf byl rozsáhle narušen výstavbou nové cestní sítě a vznikem nových antropogenních tvarů (zářezů a násypů). Dlouhodobě bude na krasové procesy působit negativně zasypání některých závrtů vybagrovanou zeminou. Lze očekávat, že provoz větrného parku negativně ovlivní populace netopýrů a ptáků tak, jak to bylo doloženo u jiných větrných elektráren. V okolí Svaté Heleny došlo ke změně harmonické venkovské kulturní krajiny na krajinu agro-industriální.

Lokalizace rozsáhlého větrného parku kolem Svaté Heleny je překvapující vzhledem k tomu, že se jedná o součást oblasti s mnohonásobnou ochranou přírody a krajiny. Tato národní i mezinárodní ochrana je podpořena celou řadou národních i mezinárodních právních předpisů. Krajina v okolí Svaté Heleny je součástí rozsáhlého přírodního parku Portile de Fier (Železná vrata, Iron gate), který byl v Rumunsku vyhlášen již v roce 1980. V roce 2007 se tento přírodní park stal součástí celoevropské sítě chráněných území Natura 2000. Podle směrnice o stanovištích (92/43/EEC) je území zařazeno mezi evropsky významné lokality (ROSCI 0206 Portile de Fier). Podle směrnice o ptácích (79/409/ EEC) je území součástí ptačí oblasti (ROSPA 0080 Muntii Almajului-Locvei). V roce 2011 byl přírodní park Železná vrata ještě vyhlášen za Ramsarskou lokalitu a zařazen na seznam mokřadů s mezinárodním významem. Výstavba větrného parku v Banátských horách dokládá, že tato nadregionální ochrana přírody a krajiny není dostatečně účinná.

Antonín Buček

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu