Čtení na tyto dny

Stromům

Lese, ty mechatý spáči!
(Petr Hille)

Obydlí větrů nikdy neztišená,
plameny zelené, jež náhle vyrazí
a šedá hnízda berou na ramena,
až zase řeřavějí před mrazy.

Vy harfy záchvěvů, jež umírají
pod srdci dosud nenarozeným,
jen brzy milující vás se ptají,
jak lásku stínů spoutat světlem svým.

Vy sloupy zpívající z modra nebe,
vy lesy ležící jak zvíře plné tmy,
jak vaše ticho zneklidní a zebe!

Zelené štěstí poznat dejte mi,
až v přilbách světla sladce obklopíte
mé hodiny jen pro vás, pro vás žité.

(Jan Zahradníček 
Jeřáby, 1933) 

 

Zkamenělé moře uprostřed jesenických hor. Výprava do přírodní rezervace Borek u Domašova


Marek Banaš, č. 4/2015, s. 48

Život pradávného moře

Silné vlny neúnavně oplachují kamenité pobřeží, v teplé, slané vodě se prohání stovky ryb, měkkýšů, pobřežní skály jsou oblepeny koberci ramenonožců. Plavce na dovolené byste zde však hledali marně, příběh se totiž odehrává před 400 miliony let, uprostřed dávných jesenických prvohor…

Tajemný příběh se ukrývá v opuštěných hvozdech v málo známé přírodní rezervaci Borek u Domašova nedaleko města Jeseníku. Zvídavý poutník tady objeví dno prastarého moře. V bělavých balvanech křemence se nám zachovaly zkameněliny starých obyvatel původního moře, které se v pradávnu na tomto místě nacházelo. Zkameněliny (fosilie) ukryté hluboko v balvanech jsou mimořádně zachovalé. Podobně hodnotné nalezneme až v daleké Severní Americe.

Boroví skrčci a pamětníci

Život na balvanitém moři Borku je jen pro dobrodružné povahy. Velké balvany křemence nejsou dobrou oporou, stromy se proto svými kořeny a kmeny musely přizpůsobit nehostinnému prostředí. Nejlépe to zvládají pokroucené borovice, které na balvanitém moři nalezly útočiště před silnějšími buky, jedlemi a smrky. Borek je proto královstvím borovic, podle kterých získala rezervace i svůj název.

Borovice, ale i smrky jsou na kamenném moři často drobnými skrčky, ale nenechejte se zmýlit, nejsou to mladí junáci. Boj s nehostinným terénem znamenal sice ztrátu výšky, ale stromy jsou často více než sto let starými pamětníky.

Borek v proměnách času

V jesenických lesích se po staletí ozývá hluk seker, pil a hlasy dřevorubců. Původní, převážně listnaté lesy se postupně proměnily k nepoznání. Borek však vždy šel svou vlastní cestou. Balvanitý terén a špatná dostupnost znamenaly, že suťovité lesy přímo na Borku člověk téměř nevyužíval. Téměř sto let staré letecké snímky Borku to potvrzují.

Rozpadající se letité kmeny padlých stromů tak na Borku nabízí vhodný domov například pro vzácného brouka roháčka jedlového. Tento brouk byl v Jeseníkách zhruba 100 let nezvěstný. Dnes jej kromě Borku známe už jen ze dvou dalších lokalit.

Něco navíc z okolí…

 Víte, že sutě Borku a okolní tiché lesy jsou domovem pro naši největší kočkovitou šelmu - rysa ostrovida?

 Slyšeli jste, že se v okolí Borku u Domašova nacházelo během druhé světové války několik zajateckých táborů? Ruští, francouzští a britští váleční zajatci zde umírali v drsných podmínkách. Nedaleko odtud u lesní cesty můžete navštívit nově opravený lesní vojenský hřbitov a dřívější budovu zajateckého tábora.


RNDr. Marek Banaš, Ph.D., (1976) se na katedře ekologie a životního prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci zaměřuje na výzkum a péči o horské ekosystémy a jejich ovlivnění člověkem,
marek.banas(zavináč)upol.cz

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu