Čtení na tyto dny

Stromům

Lese, ty mechatý spáči!
(Petr Hille)

Obydlí větrů nikdy neztišená,
plameny zelené, jež náhle vyrazí
a šedá hnízda berou na ramena,
až zase řeřavějí před mrazy.

Vy harfy záchvěvů, jež umírají
pod srdci dosud nenarozeným,
jen brzy milující vás se ptají,
jak lásku stínů spoutat světlem svým.

Vy sloupy zpívající z modra nebe,
vy lesy ležící jak zvíře plné tmy,
jak vaše ticho zneklidní a zebe!

Zelené štěstí poznat dejte mi,
až v přilbách světla sladce obklopíte
mé hodiny jen pro vás, pro vás žité.

(Jan Zahradníček 
Jeřáby, 1933) 

 

Tomel viržinský (Diospyros virginiana)


Zdeněk Černoch, č. 4/2015, s. 49

Tomel viržinský je ovocná dřevina a pochází ze státu na východním pobřeží USA. Jeho původní rozšíření zasahuje ze severní Floridy a Texasu na jihu po jižní Ontario na severu a Kansas na západě. V podstatě se dá napsat, že by měl růst a plodit ve vinohradnických oblastech, podobně jako meruňky a broskve či mandloně. Semena se sice dají objednat z různých zdrojů v zahraničí i u nás, ale v našich klimatických podmínkách může růst a plodit jen tomel s 90 chromozomy původem ze severního areálu přirozeného rozšíření s podobnými podmínkami, jako má střední Evropa. S jiným počtem chromozomů nemají dostatečnou mrazovou odolnost a mají i dlouhou vegetační dobou - plody u nás prostě nedozrají a tomel bude jen přežívat. Pokud se nám podaří získat semena již na podzim, musíme je stratifikovat. Nejlépe v přirozených podmínkách pod sněhem (pokud nějaký je) v horším případě pomůže lednička nebo chladný sklep. Vyséváme zásadně do volné půdy koncem dubna tak, aby semenáčky při klíčení unikly pozdním jarním mrazíkům.

Klíčí od 3 do 5 týdnů a zpočátku rostou pomalu. Po vyklíčení potřebují plné slunce a dostatek vody. Do podzimu nám vyrostou přibližně 20-30 cm vysoké semenáče. Pokud semenáče přežijí první rizikovou zimu, v následujícím roce dosáhnou velmi rychle výšky okolo 1 metru s průměrem od 0,5 do 1 cm. Na tyto semenáče lze v dalším roce na jaře roubovat ušlechtilé odrůdy. Osvědčilo se používat vzdušnou zeminu s dostatkem živin a vláhy. Semenáčky ve volné půdě tvoří přirozený kořenový systém, který není deformovaný malým objemem pěstební nádoby. Dobu výsadby na trvalé stanoviště volíme na jaře tak, aby tomel mohl do podzimu zakořenit a zesílit. Výsadba mladých prostokořených sazenic z dovozu (USA) v našich podmínkách se nedoporučuje z důvodu silného poškození kořenu a malé šance na přežití první kritické zimy. Výhodnější se ukazuje nákup roubované sazenice v kontejneru se zapěstovaným kmínkem a dobrým kořenovým balem. První 2 roky se snažíme zimovat tomely (z dovozu USA) v chráněných prostorách, kde teploty neklesnou pod -5 °C.

Po výsadbě na trvalé stanoviště začínají tomely plodit po 3 a více letech. Semenáče nastupují do plodnosti od 8 do 10 roků. Rostou poměrně pomalu a zřídka dorůstají do výšky 15 metrů. Elipsovité listy tmavě zelené barvy bývají 10-15 cm dlouhé a až 7 cm široké. Kůra na starších stromech postupně praská a tvoří se borka. Tomely raší pozdě, ve středních polohách až v posledním dubnovém týdnu nebo začátkem května. Proto v našich podmínkách nehrozí jejich namrznutí v době rašení s výjimkou nejteplejších poloh. Narašené nerozvinuté pupeny jsou odolné mrazu do -3 až -5 °C, rozvinuté pupeny dlouhé cca 1,5 cm zničí byť jen nepatrný pokles teplot pod bod mrazu.

Kvetou zásadně na nových letorostech, které vyrůstají ze staršího i loňského dřeva. Doba květu je závislá na klimatických podmínkách. V nížinách může kvést již koncem května. Ve středních polohách vždy až v průběhu června. Poměrně nenápadné žlutobíle zbarvené květy v zeleném vytrvalém kalichu vyrůstají jednotlivě nebo v trsech z úžlabí listů. Některé stromy mají jen samčí a některé jen samičí květy. Jsou odrůdy, které ale vytvářejí květy obojí (odrůda Szukis). Na samičích stromech se po opylení vyvíjejí ve zralosti většinou oranžové plody velikosti od 3 do 6 cm v průměru. Tyto plody jsou během zrání trpké a svíravé, ale po dozrání jsou lahodně sladké a delikatesní. Tvar i velikost plodu jsou různé od placatých přes téměř kulaté k oválným a válcovitým. Obsah semen je závislý na dobrém opylení, většinou jsou plody bez semen. Některé odrůdy tvoří plody partenokarpicky, tedy bez opylení. Existuje celá řada kvalitních odrůd tomelu s dobrými plody a různou dobou dozrávání. Nejranější odrůdy dozrávají od konce srpna (‚Mohler‘), v září pak ‚Dickie‘, ‚NC-10‘ a hybrid ‚Rosseyanka‘, od konce září do konce října pak většina odrůd. V současné době probíhá nové šlechtění zaměřené na velikost, barvu a chuť plodů nových odrůd, jejichž plody dosahují velikosti přes 5 cm v průměru. Tato velikost plodu je již dostatečná (např. odrůdy D-128 Dolywood, U20A Celebrity, Wonderful, Valene beauty, W 58-10, DL 2-5).


Zdeněk Černoch (1975), občanským povoláním truhlář, náš přední odborník na pěstování nových a neznámých ovocných dřevin,
www.exotickerostliny.cz

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu