Čtení na tyto dny

Z plných plic

Na pně kolměji
slunce dopadá

Zvedá ke kamni kámen

Město zajíká se kosy
Nemají na bílou košili
Poskakují v kabátcích klarinetů

Město popadá dech
Koktá tramvajemi a výhybkami

Bojí se prázdna
vzduchu na půl úst

Slova z plných plic
dechem netroufají si plýtvat

Mlčky počítáme
kde strom
byl zaokrouhlen v pařezu

(Jindřich Zogata) 

 

Doporučujeme ke čtení

Pouť na Svatou Horu I

Václav Štěpánek, č. 4/2023, s. 26-31, pro předplatitele

Jsou cesty kamenů, květů a v nich návrat (krátká potulka rodnou i domovskou Vysočinou)

Miloš Doležal, č. 4/2023, s. 18-21, pro předplatitele

Když horizontálu cesty protne vertikála, pak se cesta stává poutí

Josef Kroutvor, Pavel Klvač, č. 4/2023, s. 2-3, pro předplatitele

Ohlédnutí za půlstoletím Ramsarské úmluvy

Jan Plesník, č. 3/2023, s. 2-5, pro předplatitele

K hydromorfologickému působení bobra evropského

Tomáš Just, č. 3/2023, s. 29-33

Algolog v mokřadech

Olga Lepšová-Skácelová, č. 3/2023, s. 39-41, pro předplatitele

Hnízdění ve věnci

Dagmar Pecková, č. 3/2023, s. 46-47

Co a jak psaly noviny v roce 1947 o mimořádném suchu


Bohdana Fabiánová, č. 1/2016, s. 8 aj.

Když jsem hledala v tisku roku 1947 informace o tehdejším suchu, zarazily mě dvě věci - jak málo a bezvýznamně o tom psal denní tisk a jak tendenčně vyznívají tehdy psané řádky veškerého tisku s naší dnešní znalostí událostí, které měly teprve následovat. Jednoznačně z tohoto čtení plyne, že tehdejší Československo řešilo řadu jiných existenčních zádrhelů a sucho s neúrodou nebyly na prvním místě. Na druhé straně distribuce potravin probíhá dále na příděl na základě lístkového systému, v důsledku sucha jsou snižovány příděly potravin a ani sovětské dodávky obilí nepomáhají tak, jak bylo slibováno. Jen v týdeníku Hospodář vycházely pravidelné zprávy o vývoji počasí, jeho vlivu na hospodářství, viděno zevnitř i ze zahraničí. I zde však mnohdy vše s příchutí politizace. Nechybí zde ani dnes tak známé plány na vyřešení sucha umělým zavodňováním a stavbou vodních nádrží. O odmítnutí Marshallova plánu jen opatrně. (Většina citací je právě z týdeníku Hospodář.) Peroutkova revue Dnešek (z Dneška cituji jen jedenkrát strohý komentář k Marshallovu plánu) se snažila být maximálně demokraticky nestranná a objektivní, až faktografická, otevřená různým názorům. S odstupem snad naivní, tehdy možná šlo o snahu nic neskrývat, mít otevřené hledí a počítat se zdravým rozumem. Novinové titulky i úryvky jsou roztroušeny v tomto čísle Veroniky a názor nechť si udělá každý čtenář sám, ti šťastnější se znalostí tehdejší situace nejen u nás, ale v Evropě i ve světě. Můj závěr z velmi pochmurného čtení je ten, že bychom si měli vážit toho, že se můžeme suchu a povodním věnovat soustředěně a můžeme je považovat za jednu z hlavních priorit našich životů, že můžeme argumentovat a o všem otevřeně psát. Všechno naše počínání v této věci má smysl a odvolávám se na citaci V. Havla v příspěvku F. Marčíka zde na straně 4.

Bohdana Fabiánová

 

17. duben 1947 … Mezinárodní pšeničná konference (od 18. března 1947, Londýn) - mezinárodní dohoda nebo jen kontrakt? … Argentina odřekla v prvním týdnu jednání svou účast … u jednacího stolu zůstávají zbývající tři hlavní vývozci obilí - Kanada, Austrálie a Spojené státy … účastníci se rozdělili na vývozce a dovozce … zásadní věci nebyly ještě dohodnuty - trvání dohody, cenová otázka a dovozní, vývozní a skladové podíly…

24. duben 1947 … Opožděný osev … Dlouhotrvající zima, bohatá na sníh, zpozdila jarní osev téměř o celý měsíc … Zachrání americká rekordní úroda svět před hladem? … Boj o výživu světa … Nutnost plánované výroby a výživy … Ve světové politice potravinové se rýsuje úporný boj skupiny dodavatelské a skupiny odběratelské … Je nezbytné, aby spotřebitelské státy plánovaly pro nejbližší roky výrobu chlebového obilí ve výměře pokud možno nejvyšší, aby snížily tlak na volné zásoby vývozců a přiměly tyto k určité povolnosti …

1. květen 1947 … Konference o pšenici ztroskotala … Teplé počasí, které trvá přibližně od prvních dubnových dní, změnilo se nyní v počasí suché a větrné, což způsobilo značné vysychání půdy. Zejména těžké půdy zkornatěly. Nedostatek vláhy a nově chladna poněkud zpomalily vývoj vegetace …

8. květen 1947 … S obavami posloucháme meteorologické zprávy. Zatím neprší. Sucho je zlá věc a může ohrozit naši úrodu … Budiž nám hrozící sucho podnětem, abychom věnovali co největší péči otázkám umělého zavodňování … Stejně jako my, tak i celá jihovýchodní Evropa se s obavami dívá k modrému nebi. V této oblasti bylo již 2 léta sucho, které mělo za následek i hlad. Kdyby se to mělo opakovat, byla by to katastrofa … Evropa by byla cele vydána Americe … Tím nabývá tato otázka politického rázu, neboť i obilí může být účinnou politickou zbraní…

15. květen 1947 … Co budeme jíst? Do hospodářského roku přicházíme bez zásob a budeme, jako všechny evropské státy, záviset na sklizni a na dovozu … Nerozřešený je problém pracovních sil v zemědělství … úsilí pomoci zemědělství pracovními brigádami … už měsíc neprší a stav polí i dobytka tím nesmírně trpí … ozimy jsou velmi nízké a jařiny těžce vzcházejí. Nebude zeleného krmiva, což má za následek snížení stavu dobytka méně mléka … nemůžeme spoléhat na dovozy z ciziny, protože o obilní přebytky je dnes velký zápas …

22. květen 1947 … Prší. To je nejdůležitější hospodářská událost tohoto týdne. Zprávy meteorologického ústavu jsme poslouchali již skoro jako zprávy z fronty … nová dubnová úprava cenová znamená vesměs snížení cen díky dodávkám z akce UNRRA … Pšenice mementem pro pokusy o mezinárodní dohody … Svět nebude mít dolary na dovoz potravin…

29. květen 1947 … Dohodne se svět o pšenici? … na trhu obilí pokračuje pevná nálada. Doba těsně před žněmi je pro Evropu nejhorší… Francie se chystá k nákupu velkého množství obilí, i ostatní státy nakupují, co mohou, Německo volá po dalším obilí a má slíbeno 150 000 tun. Trh s obilím dosahuje rekordních cen.

5. červen 1947 … Pšenice na amerických trzích cenově oslabila … Pokus o novou dohodu o obilí … Příznivé počasí v hlavních pěstitelských zemích (USA, Kanada a Austrálie) slibují rekordní úrody … české nákupy obilí z Kanady a USA vydrží do žní … Průmyslovým podnikům, pokud budou letos poskytovati hromadnou závodní dovolenou, bylo uloženo, aby dovolenou položily do doby žní … sucho dnes nejvíce ohrožuje okopaniny…

12. červen 1947 … problémy v zásobování … déšť několika minulých dní zvýšil vyhlídky na lepší úrodu.

19. červen 1947 … záplava pšenice? Rekordní úroda v USA, skvělé vyhlídky na úrodu v Kanadě … vyhlídky na úrodu u nás. Deště znamenaly vyhlídky na zlepšení polí … úroda nebude tak špatná, jak jsme se obávali … na Slovensku jsou na tom nejhůře s pícninami, první seč vynesla jen málo, pašenky jsou ubohé, stav dobytka špatný …

26. červen 1947 … záplavy v USA ničí v několika státech úrodu … aby byly posíleny odvody do státních sýpek, zvyšují v Maďarsku výkupní ceny, půjdeme stejnou cestou? … v SSSR probíhají žně … SSSR nabízí vývoz obilí … podněty ke scelování zemědělských pozemků…

3. červenec 1947 … Tropická vedra nemohla zaraziti závěrečné tempo zemědělských prací … na připravované konferenci v Paříži se bude jednat o přijetí účasti evropských států na Marshallově podnětu na hospodářskou pomoc Evropě …

10. červenec 1947 … Zpolitizované zemědělství …

17. červenec 1947 (Dnešek) … 7. července rozhodla vláda republiky, že se pařížské konference zúčastníme. Ve středu 9. července byli předseda vlády a dva její členové přijati v Moskvě generalissimem Stalinem. Ve čtvrtek 10. července rozhodla vláda republiky, že se pařížské konference nezúčastníme. …

24. červenec 1947 … Naše žně. Osevní plán splněn … neúroda na Slovensku

31. červenec 1947 … Vyhlídky našeho zásobování … Sovětská dodávka pšenice ČSR již na podzim? … Nelze říci, že příslib ruské pšenice je přímým důsledkem odmítnutí Marshallova plánu z naší strany…

7. srpen 1947 … letošní sklizeň obilí dosahuje zhoršení proti loňskému roku v průměru 20-30 %. Konkrétně to znamená, že budeme muset dovézt 50 000 vagonů chlebového obilí, z nichž máme ze Sovětského svazu přislíbeno 20 000 vagonů … Je nutné přiznat, že chybějící množství se nám nepodaří od ostatních dovozců koupit, a to z různých příčin … Pro spotřebitele má větší cenu zajištěná dávka na celý rok v rozumné výši, než dávka vysoká, ale nezajištěná…

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu