Čtení na tyto dny

Říční hrnek

Říční hrnek
jsme našli
v osikovém břehu
Ptáci z něho pili
ryby z něho pily

Ptáci, laně a filozofové
ale snad nebude hned nejhůř

v důvěřivém kruhu
čistá vodo
mít tě blízko
být ti blízko
by mi pro začátek
stačilo 

(Jiřina Salaquardová)

 

Doporučujeme ke čtení

Ohlédnutí za půlstoletím Ramsarské úmluvy

Jan Plesník, č. 3/2023, s. 2-5, pro předplatitele

K hydromorfologickému působení bobra evropského

Tomáš Just, č. 3/2023, s. 29-33

Algolog v mokřadech

Olga Lepšová-Skácelová, č. 3/2023, s. 39-41, pro předplatitele

Hnízdění ve věnci

Dagmar Pecková, č. 3/2023, s. 46-47

Vzácný biotop na okraji velkoměsta. 70. výročí založ. brněnské zoo – I

Eduard Stuchlík, č. 1/2023, s. 10-12, pro předplatitele

Ferdinand Bučina: Hospodaření na javornických loukách

Václav Štěpánek, č. 1/2023, s. I-XVI, pro předplatitele

Dvě úrody do roka


Ivo Dostál, č. 1/2016, s. 34
Květ a plod na jabloni, 2015.
Květ a plod na jabloni, 2015. Foto Ivo Dostál

Loňské sucho pozoruhodně zapůsobilo na vegetaci svou délkou trvání a znovu potvrdilo, že mnohé rostliny upadnou do jakéhosi vegetačního klidu, někdy včetně úplné ztráty olistění, pokud rovnou neuschnou. Loni trvalo takřka bezesrážkové období, alespoň v Brně a okolí, několik měsíců, nepočítáme-li těch pár nevýznamných srážek do 5 mm. Vydatný asi třídenní déšť kolem 20. srpna vyvolal později opětovné kvetení řady rostlin, které obvykle podruhé v roce nekvetou. To sice známe v poslední době třeba u jírovců maďalů, lidově kaštanů, ale aby vykvetly opět šeříky a klokoč zpeřený, už tak obvyklé není, stejně jako aby vykvetly rostliny kvetoucí v plném jaře, jako jsou třemdavy, sasanky lesní, plamének celolistý aj. A že vykvetou podruhé koniklece, není také tak nezvyklé, ovšem pozoruhodné bylo to, že stačily i plnohodnotně odplodit. Vykvetly i jabloně, takže s plody bylo možné začátkem října vidět zároveň i květy, ale nejen to. Nové květy byly opyleny a vyrostly z nich i druhé plody, které díky příznivému počasí dosáhly velikosti 1 cm v průměru. Bude-li to tak pokračovat, tak se možná dočkáme i druhé úrody.

Ivo Dostál

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu