Čtení na tyto dny

Říční hrnek

Říční hrnek
jsme našli
v osikovém břehu
Ptáci z něho pili
ryby z něho pily

Ptáci, laně a filozofové
ale snad nebude hned nejhůř

v důvěřivém kruhu
čistá vodo
mít tě blízko
být ti blízko
by mi pro začátek
stačilo 

(Jiřina Salaquardová)

 

Doporučujeme ke čtení

Ohlédnutí za půlstoletím Ramsarské úmluvy

Jan Plesník, č. 3/2023, s. 2-5, pro předplatitele

K hydromorfologickému působení bobra evropského

Tomáš Just, č. 3/2023, s. 29-33

Algolog v mokřadech

Olga Lepšová-Skácelová, č. 3/2023, s. 39-41, pro předplatitele

Hnízdění ve věnci

Dagmar Pecková, č. 3/2023, s. 46-47

Vzácný biotop na okraji velkoměsta. 70. výročí založ. brněnské zoo – I

Eduard Stuchlík, č. 1/2023, s. 10-12, pro předplatitele

Ferdinand Bučina: Hospodaření na javornických loukách

Václav Štěpánek, č. 1/2023, s. I-XVI, pro předplatitele

Užitočný hmyz v 21. storočí – čo môžeme urobiť pre jeho záchranu?


Sandra Viglášová, č. 2/2016, s. 22-23
Hmyzí hotel.
Hmyzí hotel. Foto archív S. Vígľášovej

V dnešnom svete je užitočný hmyz predmetom mnohých tlakov: početnosť a diverzita rastlín (kvetov) klesá, hmyz je chronicky vystavovaný kokteilom agrochemikálií a zároveň aj ohrozovaný novými parazitmi, ktoré sú náhodne zavlečené ľuďmi. Pokles druhovej bohatosti a početnosti užitočného hmyzu je horúcou témou. Strata habitatov, ktorá prispela k redukcii kvetných zdrojov a hniezdnych možností, je nepochybne hlavná príčina ústupu užitočného hmyzu počas 20. storočia.

Ak chceme užitočný hmyz podporiť, prilákať do svojich záhrad a aj si ho udržať, musíme mu zabezpečiť vhodné podmienky na život. Takýto prístup je často využívaný pri organickom farmárčení, záhradkárstve či integrovanom manažmente škodcov a nesie názov Pest Control Strategy. My pevne veríme, že sa stane súčasťou aj vašej záhrady.

Jednou z foriem podpory užitočného hmyzu (a zároveň aj biologickej kontroly škodcov) je Beetle Bank, tzv. „chrobačia zásobáreň“. Ide o pás alebo zhluk vegetácie v záhrade alebo na poli, ktorý sa nikdy nekosí a necháva sa zarásť. Beetle Bank poskytuje rozmanité zdroje kvetov počas celej sezóny, ktoré prilákajú aj rôzne skupiny opeľovačov. V nepriaznivých podmienkach zas slúži ako úkryt alebo zimovisko. Takto zabezpečuje vhodné stanovište nie len pre hmyz, ale aj pre vtáky a drobné cicavce (napr. ježe), ktoré sa živia škodcami. Užitočný hmyz tiež vyžaduje nenarušené miesta na hniezdenie, zimovanie, prečkanie nepriaznivých podmienok: dažďa, silného vetra a v posledných rokoch aj vysokých teplôt. Riešenie predstavuje hotel pre hmyz - Insects hotel. Je to podomácky vyrobená štruktúra z prírodných materiálov (slama, vysušené steblá trávy, šušky, drievka, alebo aj tehly). Môže obsahovať niekoľko rôznych „izieb“ zabezpečujúcich priestory na prezimovanie a úkryt pre rôzny hmyz, napr. pre včely, čmeliaky a osy žijúce samotársky, lienky, pavúky, a aj motýle, ktoré zimujú ako dospelce.

Užitočný hmyz môžeme podporiť aj zabezpečením prídavných zdrojov potravy. Tak isto ako my, aj hmyz musí počas leta prijímať vodu. Malá hlinená miska naplnená vodou, vyplnená kamienkami a pieskom je v horúcom letnom počasí riešením nedostatku vodných zdrojov. Limitované množstvo potravy na jeseň si hmyz kompenzuje prijímaním alternatívnych zdrojov energie. Hlavne ten, ktorý zimu prečkáva ako dospelec. Napr. mnohé motýle, vrátane nočných motýľov, olizujú narušenú dužinu popadaných jabĺk. Takže ak máte na záhrade jabloň či hrušku, prečo nenechať zopár spadnutých plodov a „prikŕmiť“ tak jesenné motýle?


Čo je užitočný hmyz?

Ide o skupinu hmyzu poskytujúcu cenné služby ľuďom, ako napríklad opeľovanie či biologická kontrola škodcov (vošky, červce, húsenice niektorých motýľov, slimáky). Široká skupina opeľovačov nezahŕňa len včely, čmeliaky (Apidae) a motýle (Lepidoptera). Medzi opeľovače patria aj medoosy (Masarinae), pestrice (Syrphidae), nočné motýle (Lepidoptera), niektoré muchy (Bombyliidae) a niektoré druhy chrobákov (Scarabaeidae: Cetoniinae). Najznámejším bio-control agentom sú lienky (Coccinellidae) požierajúce vošky. Vošky sú potravou aj pre larvy zlatoočiek (Chrysopidae). Tiež niektoré bzdochy (Nabiadae) konzumujú široké spektrum záhradných škodcov. Lumčíky (Braconiadae) a niektoré muchy (zo skupiny Phoridae) slúžia ako parazitoidy húseníc, ktoré požierajú záhradné plodiny. Obľúbenou potravou niektorých bystrušiek (Carabus violaceus) sú zas slimáky.


Ing. Sandra Viglášová je doktorandkou na Ústave ekológie lesa SAV vo Zvolene. Primárne sa venuje ekológii lienok a vedeckej komunikácii. Je administrátorkou vzdelávacej stránky Lienky Slovenska - Ladybirds of Slovakia (facebook.com), ktorá je zameraná na zdieľanie noviniek a otázok zo sveta hmyzu.

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu