Čtení na tyto dny

Bivak podle Platóna

(Jaromíru Tomečkovi)

Sedím v jeskyni
u skromného ohníčku
a navzdory možné pokutě
sleduji odrazy
na vápencové kůži skály

Platónova jeskyně
v lůně Moravského krasu

Ale odrazy nejsou stínem skutečnosti

Povolání: Romantik
Již bez místa
neboť romantismus
jest důvodem
k odebrání svéprávnosti
Tudíž: Bez nároků na honorář a penzi

Sedím v jeskyni
Neskutečné odrazy
skutečně krásné chvilky

(Jaroslav Kvasnica) 

 

Doporučujeme ke čtení

Světlo z Jupitera

David Veselý, č. 4/2022, s. 2-3, pro předplatitele

Kdo se bojí ohně

Jiří Sádlo, č. 4/2022, s. 11

Vzpomínání na Jana Steklíka a s Janem Steklíkem

Petr Veselý, č. 4/2022, s. 29-36, pro předplatitele

K teplotám interiérů

Jan Hollan, č. 4/2022, s. 38-39

Všechno, co potřebuješ, je láska

David Veselý, č. 3/2022, s. 7-9

O migraci ryb a životě „po řecku“

Tomáš Lotocki, č. 3/2022, s. 28

Pozor na problematické UV filtry! aneb Jak se chránit před sluncem?


Miroslav Šuta, č. 2/2016, s. 23-24

Jako UV filtry jsou označovány látky, které chrání (především lidskou pokožku) před ultrafialovou složkou slunečního záření. Z hlediska mechanismu jejich působení je lze rozdělit na ty, které způsobují jeho odraz, rozptyl nebo absorpci.

Chrání UV filtry před rakovinou?

Podle vyjádření Americké agentury pro potraviny a léčiva (FDA) z roku 2011 doposud chybí jednoznačné důkazy, že použití opalovacích krémů zabraňuje vzniku rakoviny kůže. Některé studie dokonce uvádějí vyšší výskyt zhoubného melanomu u lidí používajících UV filtry v porovnání s těmi, kteří opalovací krémy nepoužívají. To naznačuje možnou souvislost mezi používáním opalovacích prostředků a zvýšeným výskytem rakoviny kůže. Byla také formulována hypotéza, že by příčinou mohly být volné radikály uvolňující se působením UV záření na chemické látky v opalovacích přípravcích. Nicméně je pravděpodobné, že uživatelé UV filtrů zřejmě častěji a déle pobývají na slunci a jejich kůže absorbovala více slunečního záření, což může být příčinou vzniku rakoviny kůže.

Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) doporučuje, aby se lidé chránili před škodlivými účinky slunečního UV záření také přiměřeným oděvem a měli by omezit pobyt na přímém slunci v době intenzivního poledního záření.

Nežádoucí vlastnosti

U některých UV filtrů byly prokázány schopnosti napodobovat funkci ženských hormonů estrogenů, blokovat mužské hormony (antiandrogenní aktivita) nebo narušovat funkci hormonů štítné žlázy. Jsou proto označovány jako endokrinní disruptory (viz níže).

Některé UV filtry mohou uvolňovat tzv. kyslíkové radikály, které dále mohou reagovat s molekulami lidské pokožky a poškozovat tak buněčné bílkoviny, lipidy či DNA a tím se podílet na vzniku rakoviny.

Při testech schopnosti iniciovat kontaktní fotoalergickou dermatitidu, která se projevuje zarudnutím, pupínky a puchýřky v místě vystavení fotoalergenu a UV záření, vykázal nejčastěji fotoalergenní potenciál benzofenon-3.

Pozor na endokrinní disruptory

Mezinárodní sekretariát pro chemické látky (ChemSec) vytváří seznam chemických látek, které by pro své nebezpečné vlastnosti měly být co nejdříve nahrazeny - tzv. SIN list (SIN - Substitute it Now). Smyslem tohoto seznamu je upozorňovat výrobce i spotřebitele na nebezpečné chemické látky, které by měly být ze spotřebního zboží eliminovány.

V roce 2011 bylo na seznam zařazeno 22 látek schopných narušovat hormonální systém a mezi nimi i tyto UV flitry:

 Ethylhexyl methoxycinnamate (EHMC) označován i jako octyl-p-methoxycinnamate (OMC) - vykazuje estrogenní i antiandrogenní účinek, ovlivňuje funkci štítné žlázy, potomstvo potkaních samic vystavených během březosti a laktace EHMC vykazovalo řadu poruch od poklesu počtu spermií až po poruchy chování a učení, hromadí se ve vodních organismech.

 Benzofenon-1 (BP-1) - slabý estrogenní a silnější antiandrogenní účinek.

 Benzofenon-2 (BP-2) - estrogenní a antiandrogenní účinek, ovlivňuje metabolismus, imunitní systém a funkce štítné žlázy.

 Benzofenon-3 (BP-3) - estrogenní i antiandrogenní účinky, ovlivňuje imunitní systém, ale i funkci hypofýzy, nadledvinek a štítné žlázy, u žen byly vysoké koncentrace v moči během těhotenství spojeny s nižší porodní váhou dívek a vyšší porodní váhou chlapců.

 4,4-dihydroxybenzophenone - slabší estrogenní a silnější antiandrogenní účinek, u pokusných zvířat způsobuje aneuploidii a chromozomové změny.

 4-methylbenzylidene camphor (4-MBC) - estrogenní a antiandrogenní účinek, ovlivňuje funkci hormonů štítné žlázy a progesteronu, u pokusných zvířat ovlivňoval reprodukční chování samiček a vývoj varlat u samčích potomků, dánská agentura pro ŽP doporučila omezit jeho použití pro děti mladší 12 let.

 3-benzylidene camphor (3-BC) - estrogenní účinek, ovlivňuje imunitní systém, pokusní potkani vykazovali pozdní nástup puberty u samečků, pokles tělesné váhy aj.

UV filtry v mateřském mléce

V roce 2010 Schlump a spol. publikovali studii, která zjišťovala obsah nejběžnějších UV filtrů v mateřském mléce 54 žen. Mateřské mléko bylo pozitivní na obsah UV filtrů v 85 % případů. Jelikož jsou UV filtry obsaženy i v řadě výživných denních krémů a ve velké míře také v balzámech na rty, jsou jim vystaveni lidé během celého roku, přičemž v létě se používáním opalovacích krémů může mnohonásobně zvýšit. Studie zjistila v mateřském mléce sledovaných žen hladiny UV filtrů srovnatelné s koncentracemi perzistentních znečišťujících látek, jakými jsou např. polychlorované bifenyly (PCB).

Rizika UV filtrů pro vodní ekosystémy

Vzhledem k oblibě slunění u vody se nabízí zejména v letních měsících možnost spláchnutí UV filtrů do vodních toků nebo nádrží. UV filtry jsou převážně látky lipofilní, a mohou se proto kumulovat v tukových tkáních vodních živočichů. Vzhledem k estrogennímu či androgennímu potenciálu některých filtrů existuje obava, zda a nakolik tyto látky mohou narušovat jejich endokrinní systém. Řada UV filtrů považovaných za endokrinní disruptory byla prokázána v tkáních ryb (BP-3, 4-MBC, EHMC).

Co můžete dělat vy?

 Při ochraně před sluncem nespoléhejte jen na opalovací krémy. Vyhýbejte se intenzivnímu polednímu slunci (zhruba mezi 11. a 15. hodinou). Chraňte se vhodným oděvem a pokrývkou hlavy, případně zůstaňte ve stínu.

 Zvláštní pozornost při ochraně před sluncem věnujte dětem.

 Zvýšené opatrnosti dbejte na slunci v přímořských a vysokohorských oblastech, kde může být vysoká intenzita UV záření.

 Před nákupem kosmetiky si pročtěte veškeré informace na obalu. Pokud není uveden výrobce, složení, doba trvanlivosti nebo účel a způsob užití výrobku, tak jej nekupujte.

 Nepoužívejte výrobky s prošlou dobou trvanlivosti.

 Vybírejte si kosmetiku odpovídající vašemu fototypu.

 Nevystavujte sebe ani své blízké zbytečně endokrinním disruptorům, zvláště pak se to týká malých dětí, těhotných a kojících žen.

 Pokud jste alergik a chcete užívat nový výrobek, vyzkoušejte jej opatrně několikrát na malé ploše, např. na vnitřní straně předloktí. Pokud se neprojeví žádný problém, můžete přípravek aplikovat i jinde.

 Vyhýbejte se parfémované sluneční kosmetice, zvláště jste-li alergik nebo máte-li citlivou pokožku.

 Používejte kosmetiku pro ochranu před sluncem s rozumem.


MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu