Čtení na tyto dny

Pocta

Byli jsme vyznamenáni.

Nu ano,
letos na jaře
dostalo se nám mimořádné výsady.
V koruně naší borovice
založil si hnízdo pár pěnkav.

Já ovíván
přelety dříve vzácnými jak šafrán
jen popelím se v poctě důvěrou,
ty co chvíli zase kladeš na ústa
prst v roli starostlivé strážkyně.

A oběma nám duše obrůstají prachovými pírky.
A oběma nám jde k duhu
tohle filigránsky něžné sousedství
v zeleném velkoměstě veškerenstva.

(Josef Suchý) 

 

Doporučujeme ke čtení

Ubývá u nás ptáků?

Alena Klvaňová, č. 2/2024, s. 2-6, pro předplatitele

Nová chráněná území v Brně

Vilém Jurek, č. 2/2024, s. 32-33, pro předplatitele

Přírodní řeky jako překvapení Polska

Roman Barták, č. 2/2024, s. 34-35

Návrat vlčího zpěvu Jaroslava Monte Kvasnici

Jiřina Lacinová, č. 2/2024, s. 44-45

Pouť na Svatou Horu II. Pěší putování

Václav Štěpánek, č. 1/2024, s. 2-6, pro předplatitele

Putování za vyplaveným dřevem

Petr Čermák, č. 1/2024, s. 20-22, pro předplatitele

Beskydy Rudolfa Jandy. Věnováno 50. výročí vzniku CHKO Beskydy

Václav Štěpánek, č. 1/2024, , pro předplatitele

Pouť na Svatou Horu I

Václav Štěpánek, č. 4/2023, s. 26-31, pro předplatitele

Pre prírodu alebo Ako sa spoločne staráme o prírodu


Ľuboslav Kudláček, č. 2/2016, s. 34-35

Veľký vojenský stan, náraďový stan, záchodový stan, kuchynský stan, lopaty, rýle, čakany, kotliny, riady, príbory, prenosná latrína, veľká pucka na zabíjanie kolíkov k stanu, bandasky na vodu a mnohé ďalšie veci. Toto všetko je nutné nachystať vopred. Chlapi zo Správy to prevezú na Bravkovi. Jedlo sa ešte dokúpi. Takto či podobne vyzerali prípravy pred letnými tábormi. A z jedného tábora sa išlo hneď na ďalší a takto sa dalo stráviť celé leto. Dnes už tábory nie sú také bežné, ale víkendoviek pribúda. Buď sme leniví nájsť si až toľko času, alebo možno sme takí šikovní, že všetku prácu stíhame za víkend.

Pre Prírodu, celým názvom Občianske združenie Pre Prírodu priaznivci & verejnosť & profesionáli vzniklo presne na Deň Zeme 22. apríla 1998 ako funkčné spojenie dobrovoľníkov, profesionálov a verejnosti, ktorí spoločne chránia prírodné hodnoty stredného Považia. Venujeme sa najmä praktickej ochrane prírody, environmentálnej výchove a podpore prírodovedného výskumu v regióne. Naše poslanie napĺňame rôznymi aktivitami a projektmi, ktoré možno zhrnúť do nasledovných okruhov:

1. Praktická starostlivosť o najcennejšie časti prírody: kosenie, hrabanie lúk, odstraňovanie náletových a nepôvodných drevín v chránených územiach. Činnosť, ktorú robíme najdlhšie a najčastejšie. Lúky s výskytom vzácnych orchideí a motýľov sú „vedľajším“ výsledkom pasenia bielokarpatských lúk, so zánikom tohto pasenia zanikajú aj tieto lúky. My síce tie ovce a dobytok nedokážeme plnohodnotne nahradiť, ale kosením, vyhrabávaním a odstraňovaním biomasy z plochy aspoň trochu suplujeme prácu oviec, kôz a kráv. Jednu sezónu sme síce mali v združení stádo kôz, ale dlhodobo to hlavne z personálnych dôvodov nebolo udržateľné. V Tematínskych vrchoch mávame víkendovky a tábory zamerané na odstraňovanie nepôvodných borovíc čiernych. V posledných rokoch došlo vďaka cezhraničnému projektu Life Motýle k zmenám. Mnohé z tradičných miest, kde sa konali víkendovky, sú zahrnuté do tohto projektu a menežujú sa profesionálne cez zmluvného dodávateľa. Na jednej strane je nám ľúto straty plôch, na ktoré sme boli zvyknutí, ale na druhej strane nám to dáva možnosť sa venovať novým, doteraz prehliadaným plôškam. V tejto oblasti už dlho spolupracujeme s o.z. KOZA a občas i ČSOP JARO Jaroměř.

2. Výkup a prenájom pôdy v chránených územiach: prenajaté plochy obhospodarujeme tak, aby boli zachované vzácne druhy a biotopy. V dlhodobom prenájme máme viac ako 40 ha v území európskeho významu Tematínske vrchy a viac ako 18 ha v prírodnej rezervácii Beckovské Skalice. PR Beckovské Skalice bola prvou lúčnou súkromnou rezerváciou na Slovensku a na jej vzniku sa podieľalo práve občianske združenie Pre Prírodu.

3. Záchrana ohrozených druhov rastlín a živočíchov: každoročné Žabie Taxi je záchranou pre tisícky žiab počas ich jarnej migrácie cez frekventované úseky ciest medzi Zamarovcami a Skalkou nad Váhom, Bodovkou a Trenčianskými Teplicami. Okrem prenášania žiab sme mali pár víkendoviek, kde sa kopali liahniska pre žaby. Do tejto skupiny našich činností patrili aj tábory na Vtáčom ostrove pri Piešťanoch, kde čistením tohto ostrova sme pomáhali pri hniezdení vtáčím kolóniám.

4. Starostlivosť o vzácne a chránené dreviny: pomohli sme odborne ošetriť chránené stromy Trenčianske ginká, Mitické gaštany, platan v Soblahove, oskorušu v Ostrove pri Piešťanoch. Veľkou akciou bola aj záchrana ginka pri vlakovej stanici v Trenčíne, do ktorej sa investovalo obrovské množstvo času aj úsilia. V tomto prípade bol však zámer investora silnejší ako vôľa občanov. Najsmutnejšie je, že ginko sa síce vyrúbalo, ale miesto je doteraz prázdne.

5. Podpora a propagácia prírodovedného výskumu v regióne: podporujeme výskumníkov, vydávame zborníky inventarizačných výskumov v edícii Strom poznania.

6. Environmentálna výchova a vzdelávanie: každoročne organizujeme exkurzie pre verejnosť s odborným výkladom, máme za sebou stovky prednášok a prezentácií pre základné a stredné školy. Spolu s ŠOP SR sme zorganizovali odbornú konferenciu spojenú s exkurziou a odbornou ochutnávkou. Takisto už desať rokov prezentujeme našu činnosť formou infostánku na najväčšom a najlepšom slovenskom hudobnom festivale Pohoda.

7. Práca s mládežou: organizujeme dobrovoľnícke letné tábory a víkendové brigády pre stredoškolákov a vysokoškolákov, ktorí sú ochotní zadarmo pomáhať prírode.

8. Publikačná a propagačná činnosť: brožúrky, pohľadnice, kalendáre, informačné tabule v chránených územiach, výstava Sedem divov prírody, environmentálny občasník Trenčín 21 (v spolupráci s CEA Trenčín), náučné chodníky Okolo Vršatca a Beckovské Skalice.

9. Obhajoba občianskych záujmov: angažujeme sa pri záchrane zelene v meste Trenčín a tvorbe strategických dokumentov (Územný plán mesta Trenčín, Generel zelene). V súčasnosti, v spolupráci s ďalšími subjektmi, prebieha veľký projekt Park pri Váhu, ktorý má premeniť pravý breh Váhu pri Trenčíne na prírodný park, kde nájdu Trenčania možnosť športového aj kultúrneho vyžitia a i menší náučný chodník. V Trenčíne spolu s CEA organizujeme i Trenčiansky Biojarmok, kde robíme výstavu starých odrôd ovocia, tvorivé dielne pre deti, muštovanie pre verejnosť a ochutnávku dobrôt z ovocia.

10. Regionálna spolupráca: spoločné projekty s obcami (Obce pre Tematínske kopce, Furmanská paráda Chocholná-Velčice), mikroregiónmi (projekt Mikroregióny pre prírodu), odbornými organizáciami a mimovládnymi environmentálnymi organizáciami.

11. Medzinárodná spolupráca: výmena skúseností s ochranármi desiatich európskych krajín (projekt Ten for Nature).

12. Aplikované projekty: vypracovanie odborných dokumentácií (prípravná dokumentácia k projektu Čistá Vlára, Vplyv pripravovaného JV obchvatu Trenčína na biotu), realizácia revitalizačných opatrení (výsadba brehových porastov).

13. Jedným z najväčších projektov v súčasnosti, na ktorom sa podieľa aj Pre Prírodu spolu s OZ Genofond a ŠOP SR, je Bielokarpatský ovocný poklad, resp. jeho pokračovanie. V rámci neho prebieha mapovanie starých a krajových odrôd ovocných stromov v oblasti Bielych Karpát, výsadba genofondového sadu pri Starej Turej i s turistickým prístreškom, ošetrenie cenných stromov in situ, množstvo prednášok a ďalších akcií. Do tohto projektu môžeme zaradiť aj rekonštrukciu tradičnej sušiarne ovocia v Novej Bošáci.

Nie je všetko ale len ružové, ako by sa mohlo zdať, už niekoľko rokov zápasíme s poklesom účastníkov našich akcií. Kedysi bývalo na akciách aj vyše 50 ľudí, dnes keď je to dvadsať, tak je to obrovský úspech. Výnimku tvoria len ovocinárske akcie, kde je účasť hojná aj vďaka veľkému záujmu verejnosti o túto tému a silnej propagačnej činnosti.

O dva roky oslávi Pre Prírodu dvadsať rokov svojej existencie a my veríme, že pri tom nebudeme sami, ale budú nás keď nie tisíce, tak určite aspoň sto.


Bc. Ľuboslav Kudláček, člen Rady OZ Pre Prírodu

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu