Čtení na tyto dny

Pocta

Byli jsme vyznamenáni.

Nu ano,
letos na jaře
dostalo se nám mimořádné výsady.
V koruně naší borovice
založil si hnízdo pár pěnkav.

Já ovíván
přelety dříve vzácnými jak šafrán
jen popelím se v poctě důvěrou,
ty co chvíli zase kladeš na ústa
prst v roli starostlivé strážkyně.

A oběma nám duše obrůstají prachovými pírky.
A oběma nám jde k duhu
tohle filigránsky něžné sousedství
v zeleném velkoměstě veškerenstva.

(Josef Suchý) 

 

Doporučujeme ke čtení

Ubývá u nás ptáků?

Alena Klvaňová, č. 2/2024, s. 2-6, pro předplatitele

Nová chráněná území v Brně

Vilém Jurek, č. 2/2024, s. 32-33, pro předplatitele

Přírodní řeky jako překvapení Polska

Roman Barták, č. 2/2024, s. 34-35

Návrat vlčího zpěvu Jaroslava Monte Kvasnici

Jiřina Lacinová, č. 2/2024, s. 44-45

Pouť na Svatou Horu II. Pěší putování

Václav Štěpánek, č. 1/2024, s. 2-6, pro předplatitele

Putování za vyplaveným dřevem

Petr Čermák, č. 1/2024, s. 20-22, pro předplatitele

Beskydy Rudolfa Jandy. Věnováno 50. výročí vzniku CHKO Beskydy

Václav Štěpánek, č. 1/2024, , pro předplatitele

Pouť na Svatou Horu I

Václav Štěpánek, č. 4/2023, s. 26-31, pro předplatitele

Les volá, les tě zve…


Petr Čermák, č. 3/2016, s. 1

Les vábí: Vlez v les.
Les láká: Leť!
Les volá, les tě zve.
Hop! Kotoul přes pařez.
Vlez v les! Lež!
Mlč! Zvlč!

(Petr Váša: Lišák je lišák [ekopsychologická opera])

 

Svůj volný čas trávíme mnozí často a s radostí v lese. Běháme, chodíme na tůry, jezdíme na kole, chodíme na houby, na borůvky, vykonávat právo myslivosti… Považujeme to za samozřejmé. Ale je tomu tak? O tom, jak les vypadá a jak se v něm hospodaří, si právě proto, že do lesa chodíme, ledacos myslíme (a leckdy to rádi sdělujeme): Co by se mělo dělat a nedělá se, co by se činit nemělo a provádí se to, a jestli to bylo dříve lepší než dnes, či horší… Jsou naše představy správné? To vše jsou otázky, na které bychom vám rádi v tomto čísle přinesli odpovědi, či je alespoň naznačili.

O něco málo více než třetina území naší republiky je pokryta lesem. Les má významnou produkční funkci a celou řadu důležitých funkcí mimoprodukčních, respektive jinak řečeno poskytuje nám cenné ekosystémové služby. V souvislosti s řadou změn v oblasti ochrany životního prostředí (ochrana vod, zvýšení podílu energie získávané z obnovitelných zdrojů apod.) a s potřebou realizace adaptačních opatření na změnu klimatu se hospodaření v lesích mění a nadále se měnit bude, respektive, ať chceme či nechceme, bude se měnit muset. Většina těchto změn přitom není zcela nová, jsou diskutovány, plánovány a z části i prováděny již minimálně poslední desetiletí, včetně jejich zahrnutí do koncepčních materiálů, jako je například Národní lesnický program I a II (http://www.uhul.cz/nase-cinnost/narodni-lesnicky-program) či Program trvale udržitelného hospodaření (www.lesycr.cz/pece-o-les/pestovani-lesu). O jaké změny jde? Chápeme je dobře? Které z nich jsou již plošně naplňovány a u kterých k realizaci zatím bohužel nedochází či probíhají pomaleji nebo méně kvalitně, než by bylo potřebné? I na tyto otázky se odborníci, které jsme oslovili, pokouší odpovědět.

Australští vědci zjistili, že pokud by člověk věnoval aspoň půlhodinu svého volného času každý týden pobytu v přírodě, bylo by o sedm procent méně případů depresí a o devět procent méně lidí trpících vysokým krevním tlakem (publikováno v únoru 2016 v časopise Scientific Reports). Nezbývá tedy než s Vášou zvolat: vlez v les! A vykročit…

Petr Cermák

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu