Čtení na tyto dny

Moravo, Moravo

Řeč teče jako Okluky
v Zápovědi se sešly zdvižené límce
Hluboček kácejí do poslední třísky
aby prodali poctivé dřevo
za plytký peníz

A na Rovninu
chodívají křičet jenom vylekaní bažanti
které nikdo nenaučil létat

Okolo šumí kukuřičné pole
To nám ještě scházelo

(Michal Stránský) 

 

Doporučujeme ke čtení

Je hospodaření s půdou udržitelné?

Milan Sáňka, č. 1/2018, s. 2-5, pro předplatitele

Obrazy vonící hlínou

Jan Lacina, č. 1/2018, s. 31-33, pro předplatitele

Několik životů Jana Čeřovského

Jan Plesník, č. 1/2018, s. 42-43

Chvála bláznovství Antonína Bučka

Miroslav Kundrata, č. 1/2018, s. 44-46

Břehule: ubývající druh doplácející na proces EIA

Petr Heneberg, č. 4/2017, s. 2-4, pro předplatitele

Doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc.: jeho prínos pre československú ornitológiu zo slovenského uhla pohľadu

Anton Krištín, č. 4/2017, s. 16-17, pro předplatitele

Karel Hudec, nejen ornitolog

Milan Peňáz, č. 4/2017, s. 20-23, pro předplatitele

Ochrana netopýrů = ochrana budov před guánem

Daniel Horáček, č. 4/2017, s. 32-34

Les volá, les tě zve…


Petr Čermák, č. 3/2016, s. 1

Les vábí: Vlez v les.
Les láká: Leť!
Les volá, les tě zve.
Hop! Kotoul přes pařez.
Vlez v les! Lež!
Mlč! Zvlč!

(Petr Váša: Lišák je lišák [ekopsychologická opera])

 

Svůj volný čas trávíme mnozí často a s radostí v lese. Běháme, chodíme na tůry, jezdíme na kole, chodíme na houby, na borůvky, vykonávat právo myslivosti… Považujeme to za samozřejmé. Ale je tomu tak? O tom, jak les vypadá a jak se v něm hospodaří, si právě proto, že do lesa chodíme, ledacos myslíme (a leckdy to rádi sdělujeme): Co by se mělo dělat a nedělá se, co by se činit nemělo a provádí se to, a jestli to bylo dříve lepší než dnes, či horší… Jsou naše představy správné? To vše jsou otázky, na které bychom vám rádi v tomto čísle přinesli odpovědi, či je alespoň naznačili.

O něco málo více než třetina území naší republiky je pokryta lesem. Les má významnou produkční funkci a celou řadu důležitých funkcí mimoprodukčních, respektive jinak řečeno poskytuje nám cenné ekosystémové služby. V souvislosti s řadou změn v oblasti ochrany životního prostředí (ochrana vod, zvýšení podílu energie získávané z obnovitelných zdrojů apod.) a s potřebou realizace adaptačních opatření na změnu klimatu se hospodaření v lesích mění a nadále se měnit bude, respektive, ať chceme či nechceme, bude se měnit muset. Většina těchto změn přitom není zcela nová, jsou diskutovány, plánovány a z části i prováděny již minimálně poslední desetiletí, včetně jejich zahrnutí do koncepčních materiálů, jako je například Národní lesnický program I a II (http://www.uhul.cz/nase-cinnost/narodni-lesnicky-program) či Program trvale udržitelného hospodaření (www.lesycr.cz/pece-o-les/pestovani-lesu). O jaké změny jde? Chápeme je dobře? Které z nich jsou již plošně naplňovány a u kterých k realizaci zatím bohužel nedochází či probíhají pomaleji nebo méně kvalitně, než by bylo potřebné? I na tyto otázky se odborníci, které jsme oslovili, pokouší odpovědět.

Australští vědci zjistili, že pokud by člověk věnoval aspoň půlhodinu svého volného času každý týden pobytu v přírodě, bylo by o sedm procent méně případů depresí a o devět procent méně lidí trpících vysokým krevním tlakem (publikováno v únoru 2016 v časopise Scientific Reports). Nezbývá tedy než s Vášou zvolat: vlez v les! A vykročit…

Petr Cermák

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu