Čtení na tyto dny

Babyka

Zatloukala jsi srdce slavíků
jak hřebíky,
pouhým zvednutím řas,
do kmene babyky.

Obouruč musel bych
z oblohy strhnout zpěv,
kdybych vyčíst měl živici
jízečky sladkých dřev.

(Jindřich Zogata) 

 

Doporučujeme ke čtení

Pralesy Zakarpatí

Tomáš Koutecký, č. 4/2018, s. 5-9, pro předplatitele

Příroda Ukrajinských Karpat a její ochrana

Jan Lacina, č. 4/2018, s. 5-11, pro předplatitele

Poloniny a pastevectví

Václav Štěpánek, č. 4/2018, s. 18-21, pro předplatitele

Jak vesnice k městu Brnu přirůstaly

Jan Lacina, č. 4/2018, s. 39

Jak jsem se od strachu ze šelem dostal k jejich mapování

Miroslav Kutal, č. 3/2018, s. 2-4

Konflikt vlka s hospodářskými zvířaty – dosavadní zkušenosti se zabezpečením stád

Petr Kafka, Hana Heinzelová, Ladislav Pořízek, č. 3/2018, s. 16-19, pro předplatitele

Ludvík Kunc, laureát Ceny Josefa Vavrouška za dlouhodobý přínos za rok 2017

Jiří Beneš, č. 3/2018, s. 36, pro předplatitele

Vyznání

Antonín Kostka, Ivo Dostál, č. 3/2018, s. 46-47, pro předplatitele

Les volá, les tě zve…


Petr Čermák, č. 3/2016, s. 1

Les vábí: Vlez v les.
Les láká: Leť!
Les volá, les tě zve.
Hop! Kotoul přes pařez.
Vlez v les! Lež!
Mlč! Zvlč!

(Petr Váša: Lišák je lišák [ekopsychologická opera])

 

Svůj volný čas trávíme mnozí často a s radostí v lese. Běháme, chodíme na tůry, jezdíme na kole, chodíme na houby, na borůvky, vykonávat právo myslivosti… Považujeme to za samozřejmé. Ale je tomu tak? O tom, jak les vypadá a jak se v něm hospodaří, si právě proto, že do lesa chodíme, ledacos myslíme (a leckdy to rádi sdělujeme): Co by se mělo dělat a nedělá se, co by se činit nemělo a provádí se to, a jestli to bylo dříve lepší než dnes, či horší… Jsou naše představy správné? To vše jsou otázky, na které bychom vám rádi v tomto čísle přinesli odpovědi, či je alespoň naznačili.

O něco málo více než třetina území naší republiky je pokryta lesem. Les má významnou produkční funkci a celou řadu důležitých funkcí mimoprodukčních, respektive jinak řečeno poskytuje nám cenné ekosystémové služby. V souvislosti s řadou změn v oblasti ochrany životního prostředí (ochrana vod, zvýšení podílu energie získávané z obnovitelných zdrojů apod.) a s potřebou realizace adaptačních opatření na změnu klimatu se hospodaření v lesích mění a nadále se měnit bude, respektive, ať chceme či nechceme, bude se měnit muset. Většina těchto změn přitom není zcela nová, jsou diskutovány, plánovány a z části i prováděny již minimálně poslední desetiletí, včetně jejich zahrnutí do koncepčních materiálů, jako je například Národní lesnický program I a II (http://www.uhul.cz/nase-cinnost/narodni-lesnicky-program) či Program trvale udržitelného hospodaření (www.lesycr.cz/pece-o-les/pestovani-lesu). O jaké změny jde? Chápeme je dobře? Které z nich jsou již plošně naplňovány a u kterých k realizaci zatím bohužel nedochází či probíhají pomaleji nebo méně kvalitně, než by bylo potřebné? I na tyto otázky se odborníci, které jsme oslovili, pokouší odpovědět.

Australští vědci zjistili, že pokud by člověk věnoval aspoň půlhodinu svého volného času každý týden pobytu v přírodě, bylo by o sedm procent méně případů depresí a o devět procent méně lidí trpících vysokým krevním tlakem (publikováno v únoru 2016 v časopise Scientific Reports). Nezbývá tedy než s Vášou zvolat: vlez v les! A vykročit…

Petr Cermák

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu