Čtení na tyto dny

Předjaří

krajina strmí tichem snu
bílá a hnědá a zurčení
červenohnědé siluety nahých strážců zimy
jež neuhlídali
a ze studně studu krčí rameny

tak téměř bez pohybu hyne epocha

krom poškubaných cárů kdesi pod nebem
se tichem nese
už jen kovově černý rozsudek havrana
ukládající toliko
co sněhy odkryly ztrápeno
budiž do třikráte sedmi dnů
potaženo zelení
proti čemuž
není odvolání

(Miroslav Sedláček) 

 

Doporučujeme ke čtení

Městská divočina v zajetí romantismu

Barbora Bakošová, č. 2/2018, s. 2-4

Cestičky evoluce v betonové džungli

Jaroslav Petr, č. 2/2018, s. 5-6, pro předplatitele

Chvála zpustlé zahrádky potřetí

Jan Lacina, č. 2/2018, s. 20

„Nepotřebuji nic vědět, potřebuji něco cítit“ – S Matějem Lipavským rozmlouvá Petr Čermáček

Matěj Lipavský, Petr Čermáček, č. 2/2018, s. 40-41, pro předplatitele

Je hospodaření s půdou udržitelné?

Milan Sáňka, č. 1/2018, s. 2-5, pro předplatitele

Obrazy vonící hlínou

Jan Lacina, č. 1/2018, s. 31-33, pro předplatitele

Několik životů Jana Čeřovského

Jan Plesník, č. 1/2018, s. 42-43

Chvála bláznovství Antonína Bučka

Miroslav Kundrata, č. 1/2018, s. 44-46

Les volá, les tě zve…


Petr Čermák, č. 3/2016, s. 1

Les vábí: Vlez v les.
Les láká: Leť!
Les volá, les tě zve.
Hop! Kotoul přes pařez.
Vlez v les! Lež!
Mlč! Zvlč!

(Petr Váša: Lišák je lišák [ekopsychologická opera])

 

Svůj volný čas trávíme mnozí často a s radostí v lese. Běháme, chodíme na tůry, jezdíme na kole, chodíme na houby, na borůvky, vykonávat právo myslivosti… Považujeme to za samozřejmé. Ale je tomu tak? O tom, jak les vypadá a jak se v něm hospodaří, si právě proto, že do lesa chodíme, ledacos myslíme (a leckdy to rádi sdělujeme): Co by se mělo dělat a nedělá se, co by se činit nemělo a provádí se to, a jestli to bylo dříve lepší než dnes, či horší… Jsou naše představy správné? To vše jsou otázky, na které bychom vám rádi v tomto čísle přinesli odpovědi, či je alespoň naznačili.

O něco málo více než třetina území naší republiky je pokryta lesem. Les má významnou produkční funkci a celou řadu důležitých funkcí mimoprodukčních, respektive jinak řečeno poskytuje nám cenné ekosystémové služby. V souvislosti s řadou změn v oblasti ochrany životního prostředí (ochrana vod, zvýšení podílu energie získávané z obnovitelných zdrojů apod.) a s potřebou realizace adaptačních opatření na změnu klimatu se hospodaření v lesích mění a nadále se měnit bude, respektive, ať chceme či nechceme, bude se měnit muset. Většina těchto změn přitom není zcela nová, jsou diskutovány, plánovány a z části i prováděny již minimálně poslední desetiletí, včetně jejich zahrnutí do koncepčních materiálů, jako je například Národní lesnický program I a II (http://www.uhul.cz/nase-cinnost/narodni-lesnicky-program) či Program trvale udržitelného hospodaření (www.lesycr.cz/pece-o-les/pestovani-lesu). O jaké změny jde? Chápeme je dobře? Které z nich jsou již plošně naplňovány a u kterých k realizaci zatím bohužel nedochází či probíhají pomaleji nebo méně kvalitně, než by bylo potřebné? I na tyto otázky se odborníci, které jsme oslovili, pokouší odpovědět.

Australští vědci zjistili, že pokud by člověk věnoval aspoň půlhodinu svého volného času každý týden pobytu v přírodě, bylo by o sedm procent méně případů depresí a o devět procent méně lidí trpících vysokým krevním tlakem (publikováno v únoru 2016 v časopise Scientific Reports). Nezbývá tedy než s Vášou zvolat: vlez v les! A vykročit…

Petr Cermák

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu