Čtení na tyto dny

Stromům

Lese, ty mechatý spáči!
(Petr Hille)

Obydlí větrů nikdy neztišená,
plameny zelené, jež náhle vyrazí
a šedá hnízda berou na ramena,
až zase řeřavějí před mrazy.

Vy harfy záchvěvů, jež umírají
pod srdci dosud nenarozeným,
jen brzy milující vás se ptají,
jak lásku stínů spoutat světlem svým.

Vy sloupy zpívající z modra nebe,
vy lesy ležící jak zvíře plné tmy,
jak vaše ticho zneklidní a zebe!

Zelené štěstí poznat dejte mi,
až v přilbách světla sladce obklopíte
mé hodiny jen pro vás, pro vás žité.

(Jan Zahradníček 
Jeřáby, 1933) 

 

Doporučujeme ke čtení

Ubývá u nás ptáků?

Alena Klvaňová, č. 2/2024, s. 2-6, pro předplatitele

Nová chráněná území v Brně

Vilém Jurek, č. 2/2024, s. 32-33, pro předplatitele

Přírodní řeky jako překvapení Polska

Roman Barták, č. 2/2024, s. 34-35

Návrat vlčího zpěvu Jaroslava Monte Kvasnici

Jiřina Lacinová, č. 2/2024, s. 44-45

Pouť na Svatou Horu II. Pěší putování

Václav Štěpánek, č. 1/2024, s. 2-6, pro předplatitele

Putování za vyplaveným dřevem

Petr Čermák, č. 1/2024, s. 20-22, pro předplatitele

Beskydy Rudolfa Jandy. Věnováno 50. výročí vzniku CHKO Beskydy

Václav Štěpánek, č. 1/2024, , pro předplatitele

Pouť na Svatou Horu I

Václav Štěpánek, č. 4/2023, s. 26-31, pro předplatitele

Výreček malý


Karel Hudec, č. 3/2016, s. 4

Mezi naše ptáky patří i jedna z nejmenších sov - výreček malý. Je to vlastně jihoevropský druh a kdo někdy cestoval ve Středomoří, patrně se s ním mohl běžně setkat v řídkých stromových porostech nebo i v zahradách. Jeho melodické protáhlé pískání opakované v několikavteřinových intervalech se přitom ozývá od jara do léta, někdy nepřetržitě od soumraku po několik hodin. Podle hlasu je také možné výskyt výrečka zjistit, samozřejmě především večer nebo v noci.

Na rozdíl od našich dalších dvou malých sov - kulíška nejmenšího a sýčka obecného - nepatří výreček mezi druhy u nás pravidelně hnízdící. I když hnízdí pravidelně v bezprostředním sousedství - zejména na celém jižním až východním Slovensku. Jeho hnízdiště jsou tam především na teplých svazích s extenzivním zemědělstvím, sady a vinohrady, hnízda jsou většinou v dutinách starých stromů. Od nás existuje sice již od 19. století větší množství zpráv o jeho hnízdění nebo možnosti hnízdění - ze středních Čech, střední a hlavně jižní Moravy - a to i z poslední doby. Přímo hnízdo však bylo nalezeno pouze jednou - v roce 1998 - v Bílých Karpatech. Zda se k nám tento jižní teplomilný druh rozšíří se zvyšováním teploty, je však sporné. Jeho potravu tvoří převážně větší druhy hmyzu - brouci, rovnokřídlí, motýli. A mizení těchto forem s intenzifikací zemědělství způsobuje zřejmě i to, že od nás mizí i další teplomilné druhy ptáků na tuto potravu odkázané, jako je mandelík nebo dudek. Nebo i další, u nás dříve běžný druh sovy - sýček. Kromě toho je to tažný druh zimující jižně Sahary a ovlivněný zřejmě - podobně jako další ptáci - desertifikací Sahelu (název krajinného typu v Africe na jižním okraji Sahary, zahrnující pás stepí a savan táhnoucích se napříč kontinentem od západu k východu, na území Mauritánie, Senegalu, Mali, Burkiny Faso, Nigeru, Čadu, Súdánu a Etiopie; pozn. red.).

Čas nám tedy ukáže, zda se výreček malý stane trvalou součástí naší fauny.

Karel Hudec

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu