Čtení na tyto dny

Bivak podle Platóna

(Jaromíru Tomečkovi)

Sedím v jeskyni
u skromného ohníčku
a navzdory možné pokutě
sleduji odrazy
na vápencové kůži skály

Platónova jeskyně
v lůně Moravského krasu

Ale odrazy nejsou stínem skutečnosti

Povolání: Romantik
Již bez místa
neboť romantismus
jest důvodem
k odebrání svéprávnosti
Tudíž: Bez nároků na honorář a penzi

Sedím v jeskyni
Neskutečné odrazy
skutečně krásné chvilky

(Jaroslav Kvasnica) 

 

Doporučujeme ke čtení

Nationalparks Austria – Asociace národních parků Rakouska aneb Jak to dělají jinde?

Christian Übl, č. 1/2023, s. 2-5, pro předplatitele

Vzácný biotop na okraji velkoměsta. 70. výročí založení brněnské zoo – I

Eduard Stuchlík, č. 1/2023, s. 10-12, pro předplatitele

Fér Kaffé Veronica jako zpracovna ovoce plus jeden speciální recept

Josef Zimola, Irena Stehlíková, č. 1/2023, s. 23-24

Jak na Nový rok…

Renata Placková, č. 1/2023, s. 26-27

Ferdinand Bučina: Hospodaření na javornických loukách

Václav Štěpánek, č. 1/2023, s. I-XVI, pro předplatitele

Světlo z Jupitera

David Veselý, č. 4/2022, s. 2-3, pro předplatitele

Kdo se bojí ohně

Jiří Sádlo, č. 4/2022, s. 11

Vzpomínání na Jana Steklíka a s Janem Steklíkem

Petr Veselý, č. 4/2022, s. 29-36, pro předplatitele

K teplotám interiérů

Jan Hollan, č. 4/2022, s. 38-39

Výreček malý


Karel Hudec, č. 3/2016, s. 4

Mezi naše ptáky patří i jedna z nejmenších sov - výreček malý. Je to vlastně jihoevropský druh a kdo někdy cestoval ve Středomoří, patrně se s ním mohl běžně setkat v řídkých stromových porostech nebo i v zahradách. Jeho melodické protáhlé pískání opakované v několikavteřinových intervalech se přitom ozývá od jara do léta, někdy nepřetržitě od soumraku po několik hodin. Podle hlasu je také možné výskyt výrečka zjistit, samozřejmě především večer nebo v noci.

Na rozdíl od našich dalších dvou malých sov - kulíška nejmenšího a sýčka obecného - nepatří výreček mezi druhy u nás pravidelně hnízdící. I když hnízdí pravidelně v bezprostředním sousedství - zejména na celém jižním až východním Slovensku. Jeho hnízdiště jsou tam především na teplých svazích s extenzivním zemědělstvím, sady a vinohrady, hnízda jsou většinou v dutinách starých stromů. Od nás existuje sice již od 19. století větší množství zpráv o jeho hnízdění nebo možnosti hnízdění - ze středních Čech, střední a hlavně jižní Moravy - a to i z poslední doby. Přímo hnízdo však bylo nalezeno pouze jednou - v roce 1998 - v Bílých Karpatech. Zda se k nám tento jižní teplomilný druh rozšíří se zvyšováním teploty, je však sporné. Jeho potravu tvoří převážně větší druhy hmyzu - brouci, rovnokřídlí, motýli. A mizení těchto forem s intenzifikací zemědělství způsobuje zřejmě i to, že od nás mizí i další teplomilné druhy ptáků na tuto potravu odkázané, jako je mandelík nebo dudek. Nebo i další, u nás dříve běžný druh sovy - sýček. Kromě toho je to tažný druh zimující jižně Sahary a ovlivněný zřejmě - podobně jako další ptáci - desertifikací Sahelu (název krajinného typu v Africe na jižním okraji Sahary, zahrnující pás stepí a savan táhnoucích se napříč kontinentem od západu k východu, na území Mauritánie, Senegalu, Mali, Burkiny Faso, Nigeru, Čadu, Súdánu a Etiopie; pozn. red.).

Čas nám tedy ukáže, zda se výreček malý stane trvalou součástí naší fauny.

Karel Hudec

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu