Čtení na tyto dny

Pocta

Byli jsme vyznamenáni.

Nu ano,
letos na jaře
dostalo se nám mimořádné výsady.
V koruně naší borovice
založil si hnízdo pár pěnkav.

Já ovíván
přelety dříve vzácnými jak šafrán
jen popelím se v poctě důvěrou,
ty co chvíli zase kladeš na ústa
prst v roli starostlivé strážkyně.

A oběma nám duše obrůstají prachovými pírky.
A oběma nám jde k duhu
tohle filigránsky něžné sousedství
v zeleném velkoměstě veškerenstva.

(Josef Suchý) 

 

Doporučujeme ke čtení

Ubývá u nás ptáků?

Alena Klvaňová, č. 2/2024, s. 2-6, pro předplatitele

Nová chráněná území v Brně

Vilém Jurek, č. 2/2024, s. 32-33, pro předplatitele

Přírodní řeky jako překvapení Polska

Roman Barták, č. 2/2024, s. 34-35

Návrat vlčího zpěvu Jaroslava Monte Kvasnici

Jiřina Lacinová, č. 2/2024, s. 44-45

Pouť na Svatou Horu II. Pěší putování

Václav Štěpánek, č. 1/2024, s. 2-6, pro předplatitele

Putování za vyplaveným dřevem

Petr Čermák, č. 1/2024, s. 20-22, pro předplatitele

Beskydy Rudolfa Jandy. Věnováno 50. výročí vzniku CHKO Beskydy

Václav Štěpánek, č. 1/2024, , pro předplatitele

Pouť na Svatou Horu I

Václav Štěpánek, č. 4/2023, s. 26-31, pro předplatitele

Nové štítky pro zdroje tepla


Michal Staša, č. 3/2016, s. 42-43

Léto již skončilo, a tak je na čase opět zapnout systémy ústředního topení. Před rokem nabyla účinnosti nová evropská směrnice o energetickém štítkování a požadavcích na ekodesign zdrojů tepla pro vytápění vnitřních prostorů a pro ohřívače vody. Vyzkoušené a prověřené evropské energetické štítky zajistí spotřebitelům dobrý přehled.

Energetické štítky pro nové zásobníky teplé vody a ohřívače vody a vnitřních prostorů vstoupily v platnost 26. září 2015. V budoucnosti energetické štítky pomohou spotřebitelům rychle zhodnotit dopady, které má zdroj tepla na životní prostředí, a tím jim pomohou srovnat různé technologie a vybrat moderní energeticky úsporný výrobek. Zároveň mají štítky vliv i na výrobce. Pokud se zákazníci rozhodnou koupit nějaký výrobek na základě informací uvedených na štítku, může to podpořit hospodářskou soutěž mezi těmi nejinovativnějšími a nejúčinnějšími výrobky a zvýšit tak energetickou úspornost v Evropě.

Od 26. září 2015 je povinné vystavovat onen známý barevný diagram s kategoriemi od G až po A++ pro následující výrobky:

 všechna topidla vnitřních prostorů, která vyrábí teplo pro systémy ústředního topení, jako jsou plynové kotle, tepelná čerpadla a kombinované systémy na výrobu tepla a elektřiny,
 veškeré kombinované zdroje, které zároveň ohřívají vodu,
 ohřívače vody, včetně průtokových ohřívačů a kotlů s bojlerem,
 povinnost štítkovat se též bude týkat zásobníků teplé vody s objemem až do 500 litrů.

Mimo barevné sloupce štítek zobrazuje také informace o jmenovitém tepelném výkonu a/nebo roční spotřebě energie a také o hlučnosti (v decibelech). Opatření se budou týkat pouze nových výrobků určených k prodeji.

Ekodesign: větší účinnost a méně hluku

Mimo požadavků na štítkování, které spotřebu energie činí srozumitelnější, bylo 26. září rovněž dnem, kdy vstoupila v platnost směrnice o vylepšeném ekodesignu. Tato směrnice určuje pravidla, jak navrhovat zdroje tepla pro vytápění vnitřních prostor, ohřívače vody a zásobníky teplé vody s ohledem na životní prostředí. Závazná pravidla zajistí, že až na několik výjimek budou na evropský trh vstupovat pouze účinné kondenzační kotle, ve kterých není odpadní teplo ztraceno, ale je naopak využito. Tepelná čerpadla, kombinované jednotky na výrobu tepla a elektřiny a ohřívače vody budou také muset vyhovovat minimálním standardům na energetickou účinnost. Tepelná čerpadla budou muset splnit i požadavky na hlučnost. Tyto požadavky budou časem zpřísňovány. V září 2018 začnou pro ohřívače vody a zdroje tepla pro vnitřní prostory platit limity na emise oxidů dusíku.

Štítky pro zdroje tepla

Tyto jednoduché štítky jsou velmi podobné štítkům, které známe z chladniček a praček. Rozdíl je, že hodnotí výrobu energie namísto spotřeby. Pokojová topidla, kombinované zdroje a ohřívače vody, které využívají naftu, plyn anebo teplotu okolí (tepelná čerpadla) budou oštítkovány. Jejich úspornost bude ohodnocena na škále od G (nízká) po A++ (velmi vysoká). 26. září 2017 bude tato škála posunuta směrem vzhůru. Bude pak sahat od D (nízká) po A+++. V zásadě pouze technologie založené na obnovitelné energii budou ohodnoceny lepší třídou než A.

Energetické štítky pro zásobníky teplé vody

Rovněž zásobníky teplé vody budou štítkovány. Bohužel je zde ale situace poněkud komplikovanější. V prvé řadě je škála v současnosti jednodušší a srozumitelnější, protože se v ní nevyskytují kategorie s několika plusovými znaménky. Dále je tato škála hodnocena přísněji než pro zdroje tepla. Většina zásobníků bude zpočátku spadat do kategorie C. Očekává se, že kategorie B zůstane vyhrazena pouze hornímu segmentu trhu. Nejvyšší hodnocení, tedy A, bude na začátku velmi vzácné. Tato škála se v budoucnu bude měnit. V roce 2017 bude její rozsah stanoven na F (nízká účinnost) až A+ (velmi dobrá). Zda ale budou na trh uvedeny zásobníky v kategorii A+, není zatím jasné.

Zásobníky vody musí být štítkovány jen tehdy, pokud mají kapacitu nejvýše 500 litrů, ale výrobci mohou dobrovolně štítkovat systémy s objemem až 2 000 l. Metodika, podle které se kategorie energetické účinnosti počítá, je ale v rámci odvětví předmětem sporů, a to zvláště pro systémy s objemem nad 1 000 l.

Štítky pro kombinované systémy

Štítky pro jednotlivé výrobky jsou skvělé, ale moderní systémy vytápění sestávají z více součástí. EU přináší řešení i pro tento případ: systémové štítky. Využívají se pro předpřipravené soustavy, které například obsahují kotel, solární kolektory a zásobník tepla.

Údaj na štítku je spočítán na základě různých vlastností svých jednotlivých součástí. Ty zahrnují hodnoty, jako jsou třeba kategorie úspornosti pro zásobník vody anebo měrný výkon kotle.

Do výpočtu navíc mohou být zahrnuty i výrobky, které vlastní štítek nemají. Moderní ovladače systémů na vytápění mohou například vylepšit účinnost. Prvky, které mají kladný dopad na výsledek, zahrnují kontrolu vytápění pro jednotlivé místnosti a automatické vytápění v závislosti na počasí.

Pouze kombinací různých technologií lze dosáhnout kategorie A+++. Je třeba mít na paměti, že takovéto kombinace musí být správně naprojektovány i nainstalovány.

Proč mají tepelná čerpadla dvě hodnoty? Štítky pro tepelná čerpadla budou mít většinou dva údaje. Důvodem je, že účinnost tepelného čerpadla je vysoce závislá na požadované teplotě topného média. Kvůli tomu budou štítky obsahovat údaje pro teploty 55 ˚C a 35 ˚C. Jednoduše řečeno to znamená, že štítek bude udávat rozdílné účinnosti pro tepelná čerpadla v případě použití pro ohřev vody v domácnosti a pro ohřev vody pro podlahové topení.

Hledáte nový zdroj tepla?

Zdroje tepla pro vytápění vnitřních prostorů jsou pouze jednou složkou systému vytápění domácnosti. Jelikož se ne každý zdroj tepla do vaší domácnosti bude hodit, je nutné před nákupem zvážit, zda je kompatibilní s ostatními prvky systému vytápění, které již používáte. Správná montáž je úkol, který nejlépe provede šikovný řemeslník. Platí, že nesprávná montáž může ve skutečnosti zvýšit vaši spotřebu energie a může dokonce i vytvořit bezpečnostní riziko.

 Obraťte se při výběru vhodného zařízení pro svoji domácnost na odborného prodejce nebo projektanta.
 Přečtěte si štítek: Kategorie A a vyšší znamená, že topidlo je jedním z těch nejúspornějších na trhu a může tak snížit provozní náklady. Zvýšit účinnost můžete dále kombinací různých technologií: můžete dokonce dosáhnout až na kategorii A+++.
 Zvažte úroveň hlučnosti: množství hluku, které topidlo při provozu vydává, je vyjádřeno v decibelech (dB). Pro představu, konverzace v domácnosti dosahuje hlučnosti 50 dB a motorka 100 dB.
 Zkontrolujte svoji pokojovou teplotu. Zvýšení o 1 ˚C zvýší vaše náklady na vytápění o 7 %.
 Ideálně větrejte otevřenými okny dvakrát denně pět až deset minut. Po zbytek dne nechte okna během topné sezony zavřená.
 Měňte teplotu v závislosti na tom, zda jste doma. Například, když odejdete ven, teplotu mírně snižte.

Michal Staša
www.uspornespotrebice.cz

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu