Čtení na tyto dny

Pocta

Byli jsme vyznamenáni.

Nu ano,
letos na jaře
dostalo se nám mimořádné výsady.
V koruně naší borovice
založil si hnízdo pár pěnkav.

Já ovíván
přelety dříve vzácnými jak šafrán
jen popelím se v poctě důvěrou,
ty co chvíli zase kladeš na ústa
prst v roli starostlivé strážkyně.

A oběma nám duše obrůstají prachovými pírky.
A oběma nám jde k duhu
tohle filigránsky něžné sousedství
v zeleném velkoměstě veškerenstva.

(Josef Suchý) 

 

Doporučujeme ke čtení

Ubývá u nás ptáků?

Alena Klvaňová, č. 2/2024, s. 2-6, pro předplatitele

Nová chráněná území v Brně

Vilém Jurek, č. 2/2024, s. 32-33, pro předplatitele

Přírodní řeky jako překvapení Polska

Roman Barták, č. 2/2024, s. 34-35

Návrat vlčího zpěvu Jaroslava Monte Kvasnici

Jiřina Lacinová, č. 2/2024, s. 44-45

Pouť na Svatou Horu II. Pěší putování

Václav Štěpánek, č. 1/2024, s. 2-6, pro předplatitele

Putování za vyplaveným dřevem

Petr Čermák, č. 1/2024, s. 20-22, pro předplatitele

Beskydy Rudolfa Jandy. Věnováno 50. výročí vzniku CHKO Beskydy

Václav Štěpánek, č. 1/2024, , pro předplatitele

Pouť na Svatou Horu I

Václav Štěpánek, č. 4/2023, s. 26-31, pro předplatitele

Zanedbaná zahrada


Mojmír Vlašín, č. 1/2010, s. 33

Máte „zanedbanou“ zahradu, na kterou sousedé pohlížejí s mírným despektem, ale pro volně žijící živočichy je to ráj? Pokud leží v kraji Jihomoravském, Jihočeském nebo Vysočina, mám pro vás dobrou zprávu. Můžete se přihlásit do společenství přírodních zahrad, získat smaltovou plaketu Přírodní zahrada a umístit si ji na branku. Stačí jen málo. Na své zahradě se musíte obejít bez rašeliny, bez rozpustných minerálních hnojiv a bez pesticidů. Kromě těchto tří hlavních podmínek je třeba splnit už jen 10 z dalších 30 kritérií. Jsou to například: živý plot, přirozená louka, „divoký koutek“, mimořádně vlhké nebo suché stanoviště, listnaté neovocné stromy, květiny, kompost, „domečky“ pro zvířecí pomocníky, používání dešťové vody a k přírodě šetrných materiálů, mulčování, zeleninové záhony, léčivé bylinky, ovocná zahrada a bobulové keře, smíšené kultury.

V takových oázách pro rostliny, živočichy i člověka se všichni cítí dobře, protože se tu hospodaří v souladu s přírodou. O to také usiluje přeshraniční projekt Přírodní zahrady bez hranic, který chce vytvořením sítě ukázkových zahrad podpořit regionální trvale udržitelný „zahradní“ turismus. Za podpory W. Sobotky, náměstka dolnorakouského hejtmana, jej iniciovala spolková země Dolní Rakousy v kooperaci se sdružením rakouských ekoporaden „die umweltberatung“. Mnoho cenných informací nashromážděných v Rakousku najdete na: www.prirodnizahrada.eu.

Pečovat o zahradu přirozeným způsobem znamená usilovat o vytvoření uzavřených koloběhů. Nejdůležitější je udržování a zvyšování půdního zdraví a úrodnosti. Majitel přírodní zahrady podporuje naturální děje nebo je svými zahradnickými opatřeními napodobuje. Rozsah zásahů přitom omezuje jen na ty nejnutnější a jinak se cvičí hlavně v trpělivosti a důvěřuje působení přirozených regulačních mechanismů. Vlastní zahradu chápe jako ekosystém, který slouží nejen člověku a jeho potřebám, ale k jehož fungování je nutná široká paleta rostlin a živočichů. Ohleduplné zacházení se všemi obyvateli zahrady patří k této přírodní zahradnické koncepci. Nejde ovšem o žádnou vědu pro ekology a studované zahradníky. Jde o to, aby se zapojil co nejširší okruh lidí, kteří nechtějí mít na zahradě jen golfový trávníček pěstovaný dle katalogů prestižních zahradnických firem. Přidejte se!

Jak? Stačí na níže uvedenou adresu poslat e-mailem nebo poštou přihlášku s těmito údaji: majitel/uživatel, místo, kde zahrada leží, jak dlouho je obhospodařována jako přírodní a adresa nebo jiný kontakt - mail, telefon. Přihlášené zahrady budou vyhodnoceny v průběhu roku 2010.

Mojmír Vlašín
Ekologický institut Veronica
Panská 9, 602 00 Brno
mojmir.vlasin(zavináč)veronica.cz

Projekt je realizován v rámci Programu přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko, spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu