Čtení na tyto dny

Stromům

Lese, ty mechatý spáči!
(Petr Hille)

Obydlí větrů nikdy neztišená,
plameny zelené, jež náhle vyrazí
a šedá hnízda berou na ramena,
až zase řeřavějí před mrazy.

Vy harfy záchvěvů, jež umírají
pod srdci dosud nenarozeným,
jen brzy milující vás se ptají,
jak lásku stínů spoutat světlem svým.

Vy sloupy zpívající z modra nebe,
vy lesy ležící jak zvíře plné tmy,
jak vaše ticho zneklidní a zebe!

Zelené štěstí poznat dejte mi,
až v přilbách světla sladce obklopíte
mé hodiny jen pro vás, pro vás žité.

(Jan Zahradníček 
Jeřáby, 1933) 

 

Pusťte nás k vodě


Monika Vokálová, Vilém Řiháček, č. 6/2010, s. 30-31

Už před dvěma lety v dubnu jsme poprvé oprášili lodě a pustili Brňany po Svitavě. Letos v červenci jsme skočili po hlavě do pro nás doposud neznámých vod Evropského dne koupání se v řekách. Jak Krasoplavba po Svitavě, tak Koupací den ve Svratce se setkaly se značným zájmem veřejnosti.

Na lodích i přímo po hlavě

V případě Krasoplavby po Svitavě s námi do lodí v Brně pod Obřanským mostem usedla téměř třicetihlavá směs dětí, úředníků, rodičů, studentů i starších lidí. V průběhu plavby jsme absolvovali tři exkurzní zastavení s odborníky. Řeč byla o řece jako biokoridoru, o principech revitalizací velkých řek ve městech a konečně o původním smyslu vodohospodářských úprav, se kterými se dnes ve městech potýkáme. Zpestřením bylo několik menších dobrodružství při přenášení lodí přes jezy. Na konci cesty nás na levém břehu řeky na travnatém plácku čekaly domácí buchty a pomazánky. Za zvuku harmoniky mistra Tomáše Hubáčka a houslí spoluautora tohoto článku chutnaly výborně.

Evropský den koupání se v řekách neboli Big Jump pravidelně vyhlašuje Síť evropských řek (European Rivers Network). V tento den se po celé Evropě koupají v řekách tisíce lidí. Prvního mezinárodního koupacího dne na Labi se v roce 2002 v Čechách a Německu zúčastnilo celkem 70 tisíc lidí a 15 tisíc z nich se v Labi vykoupalo. Společně s Děčínem, Lysou nad Labem, Třeboní a dalšími českými městy jsme se letos 11. července přidali i my. Zvolili jsme místo bývalého říčního koupaliště - úsek Svratky u koupaliště Riviéra v Brně. Počasí nám přálo. Využít parnou červencovou neděli pro koupání se jevilo jako ideální. V popolední siestě se začali scházet účastníci, kteří usedali na deky do stínu stromů na břehu řeky. S odborníky si povídali o historii a současnosti podoby brněnských řek, důsledcích revitalizací pro městskou přírodu i člověka a možnostech řešení neutěšených říčních úseků. Poté se rozezněly bubny souboru Cyranovy boty a první odvážlivci v pruhovaných a historických koupacích oděvech se vydali vstříc vodě.

Do vln se nás nakonec ponořilo okolo čtyřiceti. Po dostatečném nabažení se říčních radovánek jsme se opět sešli na břehu. Letní pohodu u vody dokreslil piknik a jam session, kterému dominovala viola Jaroslava Ungermana. Účastníci si živě sdělovali své dojmy z koupá- ní. Mnohé mile překvapila čistota řeky. Jiní podotýkali, že samotné by je nenapadlo využít řeku pro koupání, po zkušenosti z Koupacího dne však ztratili obavy, řeka pro ně přestala být neznámým prostorem s otazníky. Snad se nám tedy podařilo ukázat, že mnoho řek může být za určitých okolností (pokud se nekoupeme pod výpustí odpadních vod z podniků a po přívalových deštích) vhodnou alternativou k chlorovaným koupalištím.

Jak na veřejnost

Kombinace prožitku řeky na „vlastní kůži“ s odborným výkladem, kulturním vystoupením, drobným občerstvením a neformální přátelskou atmosférou se ukázala jako úspěšná strategie při komunikaci s veřejností. Svou roli sehrál zřejmě i fakt, že obě akce jsou neobvyklé a hravé a nabízejí nezvyklé zážitky, zároveň ale na účastníky nekladou žádné zvláštní požadavky. Pádlování na klidné řece i ráchání se v ní jsou radostné činnosti, které zvládne úplně každý, bonusem jsou pak krátké přednášky, hudební produkce nebo občerstvení.

Navíc obě akce měly i poměrně nízké rozpočty a pro svou nevšednost přitáhly zájem médií. Známou výhodou akcí ve veřejném prostoru, která zafungovala i v našem případě, je, že se mohou zapojit i lidé, kteří jdou jen tak okolo a kteří jsou vně informačních kanálů, kterými své akce ekologické organizace obvykle propagují. Někteří kolemjdoucí seběhli z břehů a zaplnili volná místa v lodích plujících po Svitavě a pár Brňanů na své nedělní vycházce po břehu Svratky neodolalo, ponořilo se do vody a zaposlouchalo do vyprávění o řekách spolu s námi.

Díky za spolupráci

Zmíněné klady představují důležité bonusy i při hledání finančních zdrojů. Krasoplavba byla součástí projektu Voda. Voda! Voda?, který podpořili hned čtyři donoři - Ministerstvo životního prostředí, Státní fond životního prostředí ČR, Nadace Veronica a Jihomoravský kraj. Koupací den Big Jump byl podpořen Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci společného programu Národní síť EVVO. Všem donorům děkujeme.

Při přípravě Big Jumpu se nám velmi osvědčila spolupráce s občanským sdružením Rezekvítek. Velmi důležitým vedlejším efektem vzájemné pomoci při organizování konkrétní akce byl i fakt, že se naše organizace více poznaly a utužily již fungující přátelské nerivalitní vztahy.

Co příště

Při úvahách nad koncepcemi případných dalších ročníků obou akcí padaly návrhy na posunutí významu akcí do aktivističtějších poloh. Vzdělávání a zábavu bychom tak mohli propojit např. s apelem na politické představitele, aby se zasadili o zkvalitnění veřejných prostor a stavu řek. Řeky jsou nejen hodnotou samy o sobě, ale Brňané je a jejich břehy dokážou využít k různorodým aktivitám.

Monika Vokálová, Vilém Řiháček
Ekologický institut Veronica

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu