Čtení na tyto dny

Stromům

Lese, ty mechatý spáči!
(Petr Hille)

Obydlí větrů nikdy neztišená,
plameny zelené, jež náhle vyrazí
a šedá hnízda berou na ramena,
až zase řeřavějí před mrazy.

Vy harfy záchvěvů, jež umírají
pod srdci dosud nenarozeným,
jen brzy milující vás se ptají,
jak lásku stínů spoutat světlem svým.

Vy sloupy zpívající z modra nebe,
vy lesy ležící jak zvíře plné tmy,
jak vaše ticho zneklidní a zebe!

Zelené štěstí poznat dejte mi,
až v přilbách světla sladce obklopíte
mé hodiny jen pro vás, pro vás žité.

(Jan Zahradníček 
Jeřáby, 1933) 

 

Doporučujeme ke čtení

Jak jsem se od strachu ze šelem dostal k jejich mapování

Miroslav Kutal, č. 3/2018, s. 2-4

Konflikt vlka s hospodářskými zvířaty – dosavadní zkušenosti se zabezpečením stád

Petr Kafka, Hana Heinzelová, Ladislav Pořízek, č. 3/2018, s. 16-19, pro předplatitele

Ludvík Kunc, laureát Ceny Josefa Vavrouška za dlouhodobý přínos za rok 2017

Jiří Beneš, č. 3/2018, s. 36, pro předplatitele

Vyznání

Antonín Kostka, Ivo Dostál, č. 3/2018, s. 46-47, pro předplatitele

Městská divočina v zajetí romantismu

Barbora Bakošová, č. 2/2018, s. 2-4

Cestičky evoluce v betonové džungli

Jaroslav Petr, č. 2/2018, s. 5-6, pro předplatitele

Chvála zpustlé zahrádky potřetí

Jan Lacina, č. 2/2018, s. 20

„Nepotřebuji nic vědět, potřebuji něco cítit“ – S Matějem Lipavským rozmlouvá Petr Čermáček

Matěj Lipavský, Petr Čermáček, č. 2/2018, s. 40-41, pro předplatitele

Pavel Drobil vyhrál Ropáka i Zelenou perlu 2010


Miroslav Patrik, č. 4/2011, s. 33

V pátek 29. dubna Děti Země Brno vyhlásily antiekologický čin Ropák roku (už po devatenácté) a antiekologický výrok Zelená perla roku. O Ropáka letos „usilovalo“ celkem 23 ekohříšníků, o Zelenou perlu 54 výroků. O výsledku rozhodlo 100 členů komise z celkových 114. Na soirée zahrál písničkář a člen komise Pepa Nos. Letos poprvé došlo ke kuriózní situaci - obě ankety měly jediného vítěze - bývalého ministra životního prostředí Pavla Drobila (ODS). Jen půl roku mu stačilo na to, aby „posbíral“ obě anticeny. Jeho „ideový vzor“ Václav Klaus má sice také obě ceny, ale získal je postupně, Zelenou perlu dokonce třikrát.

Titul Ropák 2010 Pavel Drobil získal za těchto osm ekohříchů: za plán oslabit význam Ministerstva životního prostředí tak, aby ekologická legislativa nemohla být efektivní, za podporu záměru vyloučit veřejnost ze stavebních řízení při novelizaci stavebního zákona, za pasivitu k vyhlášce o kácení mimolesních dřevin, za plán přesunout miliardy korun z operačního programu Životní prostředí na některé části dálnic a silnic, jako jsou ekodukty a protihluková opatření, za úvahy o porušení principu bezzásahovosti v I. zónách národního parku Šumava, za podporu výstavby nových spaloven, za snahu snížit přísnost České inspekce životního prostředí při udělování pokut a za návrh zařadit výrobu elektrické energie z jaderných elektráren mezi obnovitelné zdroje energie.

Druhé místo si vysloužil hlavní hygienik ČR Michael Vít. Jednak prosazováním nového nařízení vlády o změkčení limitů hluku z dopravy o 5-10 decibelů, aby se snížily náklady na protihluková opatření, jednak pasivitou při ochraně dětí před bisfenolem A v kojeneckých lahvích, jejichž prodej a výrobu odmítl zakázat, jak je tomu v jiných státech.

Jako třetí se umístil hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola (ČSSD) za prosazování zásad územního rozvoje kraje s řadou sporných záměrů, jako je lanovka na vrch Hraničník, lyžařský areál na Špičáku nebo sjezdovka na Boubíně, a dále za podporu kácení kůrovcem napadených stromů v I. zónách národního parku Šumava.

Zelenou perlu 2010 v 16. ročníku ankety Pavel Drobil obdržel za výrok, který si jednoznačně získal „srdce“ komise: „Unie by měla přehodnotit svůj vztah k jádru. Bez toho, že jadernou energii prohlásíme za čistý, obnovitelný zdroj, nemáme šanci splnit dvacetiprocentní cíl podílu těchto zdrojů na výrobě elektrické energie, který si Evropa vytyčila.“

Druhý je opět Drobil, tentokrát se sdělením: „Dopady klimatu v Mikronésii mě zajímají, pokud nenarušují práci v České republice.“ Třetí místo obsadil konečně někdo jiný - bývalý generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR Alfréd Brunclík s tvrzením: „Betonová lobby ve skutečnosti neexistuje. Opravdu.“

Za jižní Moravu se jako 6. Ropák tohoto ročníku umístil autorizovaný inspektor Ing. arch. Milan Teigiser, který dokázal bez účasti občanů a jejich sdružení vydat v březnu 2010 na stavbu hobbymarketu v Brně-Ivanovicích pro firmu Bauhaus stavební certifikát. Porušil tím stavební zákon a věc už řeší soud.

Na 10. místo Ropáka se dostala pracovnice stavebního úřadu v Mikulově Leona Alexová za vydání územního rozhodnutí pro úseky silnice R5204 Pohořelice - Ivaň a R5206 Perná - státní hranice bez toho, že by byly před tím schváleny zásady územního rozvoje kraje. Krajský úřad sice letos stačil již první územní rozhodnutí zrušit, ale ze zcela jiných důvodů, takže tento problém bude řešit také až soud. Celkové výsledky obou anket najdete na www.detizeme.cz/ropak.

Miroslav Patrik, Děti Země

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu