Čtení na tyto dny

Principy

Muž
naklání se k dítěti
důrazně říká
nad rudou růží
To je heřmánek
opakuj
a dobrásek opakuje
heřmánek je to

Heřmánku můj
jedno mi to není
Víš o nás ještě
růžičko červená

(Jiřina Salaquardová) 

 

Doporučujeme ke čtení

Odolné město pro příjemný život

Andrea Křivánková, č. 1/2021, s. 11-13

Ochrana orla královského v Panonské nížině

Arnošt Cetkovský, č. 1/2021, s. 47-49

O minimalizaci

Barbora Krupová, č. 1/2021, s. 53-54

Nový brněnský územní plán ohrožuje polovinu stávajících zahrádek. Má nás to znepokojovat?

Naďa Johanisová, č. 1/2021, s. 64-66

Houbeles pictus, Houbeles musicus

Petr Maděra, Alžběta Trojanová, Jakub Salaš, č. 4/2020, 14-17, pro předplatitele

Význam a využití dřevobytných hub

č. 4/2020, s. 8-12, pro předplatitele

Ceny Josefa Vavrouška za rok 2019

Yvonna Gaillyová, č. 4/2020, s. 36-37

Na DOLním toku

David Veselý, č. 4/2020, s. 38-39

Fotografie Igora Míchala


Dana Zajoncová, č. 1/2008, s. 29-30

Třetí ročník semináře Člověk a les, pořádaný Katedrou environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, Lesnickou a dřevařskou fakultou Mendelovy lesnické a zemědělské univerzity v Brně a Výzkumným ústavem Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., oddělení ekologie lesa Brno, byl dedikován Igoru Míchalovi u příležitosti výročí jeho nedožitých 75 let.

Ing. Igor Míchal, CSc., (1932-2002) absolvoval lesnickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Brně. Působil jako typolog v Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů, odborník pro krajinnou ekologii v Terplanu a lesnický specialista v Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR. V odborných publikacích se zamýšlel nad složitostí přírodních procesů (Ekologická stabilita, 1992) a způsoby, jakými do nich zasahuje člověk (Krajinný ráz, 2003). Vedle toho se Míchal dlouhodobě zabýval vztahem člověka a přírody s důrazem na historii, filozofii a ekologickou etiku (O odpovědném vztahu k přírodě, 1988). Celoživotně se zajímal o umění. To vše z něj činí environmentalistu širokého rozhledu.

Profese lesníka a krajinného ekologa Míchala primárně vedla k čistě dokumentárnímu zachycení krajiny, kdy fotografii používal jako doklad ve výzkumné práci. Intenzivně fotografoval krajinné celky, zejména přirozené lesy. Z autorských výběrů jeho snímků je však zřejmé, že mu nešlo pouze o odborný popis. Mezi fotografiemi se postupně objevovaly takové, ve kterých hlavní roli sdělení přebírala umělecká kvalita obrazu. Vnímal rytmus krajiny, citlivě volil krajinný motiv, zajímalo ho světlo, budoval kompozici. Tato část Míchalova fotografického díla se estetickými kvalitami vymyká běžnému pojetí dokumentární vědecké fotografie.

Tyto skutečnosti vedly organizátory semináře k myšlence uspořádat výstavu Míchalových fotografií. Výstava úspěšně proběhla v barokním sále Místodržitelského paláce Moravské galerie v Brně v listopadu a prosinci 2007. Úlohu kurátora sehrál Míchalův přítel, fotograf Bohumír Prokůpek, vedoucí Ateliéru krajinné fotografie Katedry fotografie FAMU v Praze. Za nezištnou pomoc, profesionální přístup a výbornou spolupráci mu patří veliký dík.

Výstava prezentovala průřez fotografickou tvorbou Igora Míchala, která viditelně překračuje pohled přírodovědce a je souměřitelná s úrovní české krajinářské fotografie druhé poloviny dvacátého století. Míchal pracoval s výtvarnými principy, zejména v pozdějších letech poučen novou topografií a regionalismem. Vycházel však především z tradice české fotografie představované Josefem Sudkem a Rudolfem Jandou.

Dana Zajoncová

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu