Čtení na tyto dny

Z plných plic

Na pně kolměji
slunce dopadá

Zvedá ke kamni kámen

Město zajíká se kosy
Nemají na bílou košili
Poskakují v kabátcích klarinetů

Město popadá dech
Koktá tramvajemi a výhybkami

Bojí se prázdna
vzduchu na půl úst

Slova z plných plic
dechem netroufají si plýtvat

Mlčky počítáme
kde strom
byl zaokrouhlen v pařezu

(Jindřich Zogata) 

 

Doporučujeme ke čtení

Pouť na Svatou Horu I

Václav Štěpánek, č. 4/2023, s. 26-31, pro předplatitele

Jsou cesty kamenů, květů a v nich návrat (krátká potulka rodnou i domovskou Vysočinou)

Miloš Doležal, č. 4/2023, s. 18-21, pro předplatitele

Když horizontálu cesty protne vertikála, pak se cesta stává poutí

Josef Kroutvor, Pavel Klvač, č. 4/2023, s. 2-3, pro předplatitele

Ohlédnutí za půlstoletím Ramsarské úmluvy

Jan Plesník, č. 3/2023, s. 2-5, pro předplatitele

K hydromorfologickému působení bobra evropského

Tomáš Just, č. 3/2023, s. 29-33

Algolog v mokřadech

Olga Lepšová-Skácelová, č. 3/2023, s. 39-41, pro předplatitele

Hnízdění ve věnci

Dagmar Pecková, č. 3/2023, s. 46-47

Kroužkujeme čápy černé


Jiří Bartl, č. 2/2008, s. 30

Naše organizace ČSOP v Rousínově se zabývá mimo jiné také ornitologií a kroužkováním ptactva. Již několik roků sledujeme obsazené hnízdo čápů černých na okraji Rakoveckého údolí nad obcí Račice na Vyškovsku. Jejich mláďata po dohodě s kroužkovací stanicí také kroužkujeme.

V minulých letech bylo na hnízdě většinou po třech mláďatech, v loňském roce rekordních pět. Svědčí to o bohaté potravní nabídce v přírodním parku Říčky a v Rakoveckém údolí, kde se střídají vlhké louky, lesní potůčky i kulturní krajina kolem potoka Rakovce. V tomto regionu pamatuji hnízdění čápů černých již v roce 1950. Dnes je daleko početnější, v oblasti Drahanské vrchoviny hnízdí již několik párů.

Námi sledované hnízdo je ve starším smíšeném lese na modřínu vysokém 25 metrů. Vždy k němu leze profesionální lezec a spustí mláďata v plátěném pytli ke kroužkování. Za potravu slouží čápům černým především ryby, v menší míře žáby, plazi, větší vodní bezobratlí, zejména hmyz, řidčeji i drobní savci. Mláďata opouštějí hnízdo koncem července nebo v srpnu.

Čápi černí jsou výlučně tažní ptáci, kteří v září z našich krajů táhnou do zimovišť v subtropické Africe od Senegalu po Etiopii. Ptáci táhnou dvěma směry - jihozápadním přes Francii, Španělsko a Gibraltarský průliv, nebo směrem jihovýchodním přes Balkán, Turecko, Bospor a Dardanely do Egypta. Jen malá část letí na jih přímo přes Itálii a Středozemní moře. Na dlouhé cestě čeká čápy černé mnoho nástrah a v některých zemích bohužel i nezodpovědní lovci. U nás patří mezi zvláště chráněné živočichy, kteří jsou ozdobou naší přírody.

Jiří Bartl, ornitolog ZO ČSOP Rousínov

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu