Čtení na tyto dny

Česna

Včely snášejí vosk na pečeti
a pohankový med
na dvoje sliby pod přísahou
na ztuhlý úsměv kolem úst

V té dvojí lásce zapřisáhlé
nebeskou modří drnčí na zápěstí sklo

Matku včelstev vynášejí z úlu
česnem - puklinou v pečeti

(Jindřich Zogata
Dým ohnic, 1991) 

 

Doporučujeme ke čtení

Pralesy Zakarpatí

Tomáš Koutecký, č. 4/2018, s. 5-9, pro předplatitele

Příroda Ukrajinských Karpat a její ochrana

Jan Lacina, č. 4/2018, s. 5-11, pro předplatitele

Poloniny a pastevectví

Václav Štěpánek, č. 4/2018, s. 18-21, pro předplatitele

Jak vesnice k městu Brnu přirůstaly

Jan Lacina, č. 4/2018, s. 39

Jak jsem se od strachu ze šelem dostal k jejich mapování

Miroslav Kutal, č. 3/2018, s. 2-4

Konflikt vlka s hospodářskými zvířaty – dosavadní zkušenosti se zabezpečením stád

Petr Kafka, Hana Heinzelová, Ladislav Pořízek, č. 3/2018, s. 16-19, pro předplatitele

Ludvík Kunc, laureát Ceny Josefa Vavrouška za dlouhodobý přínos za rok 2017

Jiří Beneš, č. 3/2018, s. 36, pro předplatitele

Vyznání

Antonín Kostka, Ivo Dostál, č. 3/2018, s. 46-47, pro předplatitele

Čolci v koupališti


František Faktor, č. 3/2008, s. 29

Když jsem se vloni koncem června dozvěděl od svého známého, že v koupališti v obci Polom (místní část obce Sulkovec, ležící na severovýchodním okraji bývalého okresu Žďár nad Sázavou) jsou čolci, myslel jsem si, že se jedná jen o několik zatoulaných kusů. Ke svému překvapení jsem ale zjistil, že v koupališti je několik desítek dospělých čolků horských (Triturus alpestris) a velmi mnoho larev o velikosti 2 až 5 cm. Došlo zde tedy k rozmnožení čolků, kteří se do koupaliště stáhli ze širokého okolí, a to navzdory tomu, že betonový bazén je pravým opakem přírodní tůně nebo rybníčku. Hlavní nevýhodou bazénu je chybějící rostlinstvo, na které by samičky mohly přilepit vajíčka a které by poskytlo úkryt jak čolkům, tak i různým vývojovým stadiím vodního hmyzu, sloužícím čolkům za potravu. Nad tím ale zřejmě převažuje výhoda nepřítomnosti ryb, které se v současné době chovají v nadměrném množství jak v rybnících, tak i v mnoha zahradních jezírkách a které jsou pro čolky hlavní hrozbou. V hluboké vodě jsou čolci chráněni i před volavkami, černými čápy a dalšími predátory, takže úkryt vlastně ani příliš nepotřebují. A zdárný vývoj nového potomstva ukázal, že i v detritu usazeném místy na dně bazénu nalezly larvy čolků dostatek potravy.

Vývoj čolků mohl být ohrožen zásahem neinformovaných lidí, a proto jsem se spojil se starostou obce Sulkovec Michalem Budigem, který velmi ochotně přislíbil projednat ochranu čolků s lidmi odpovědnými za provoz koupaliště i s ostatními spoluobčany, kteří v létě koupaliště navštěvují. Šlo hlavně o to, aby v koupališti nebyly aplikovány dezinfekční a jiné chemické prostředky a aby koupaliště nebylo vypuštěno ihned po skončení letní sezony, ale nejdříve koncem září nebo raději ještě později. Starosta svůj slib splnil a navíc požádal o ochranu čolků i majitele několika rybníčků v okolí obce, které nejsou využívány k intenzivnímu chovu ryb a ve kterých byla rovněž zjištěna přítomnost čolků horských.

V loňském létě bylo období vhodné ke koupání poměrně krátké, a tak čolci měli dostatek klidu a zdárně se vyvíjeli. Při pravidelných kontrolách jsem zjistil následující údaje. Počátkem července již většina dospělců opustila vodu a v polovině července byly největší z larev dlouhé 6 cm. V srpnu bylo v koupališti více než 1 000 larev různé velikosti. Počátkem září začala probíhat metamorfóza larev a mladí čolci postupně opouštěli koupaliště. Koncem září bylo v koupališti již jen 20 larev a v polovině října bylo koupaliště bez čolků.

Nezbývá než si přát, aby se čolci vrátili do koupaliště i letos a aby jejich rozmnožování proběhlo stejně úspěšně jako v loňském roce. K tomu by měla přispět i plánovaná instalace informační tabule, která by návštěvníkům poskytla odpovědi na otázky typu „Jsou ty vodní ještěrky pro člověka nebezpečné?“, se kterými jsem se setkal při letních kontrolách.

František Faktor, ZO ČSOP Dalečín

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu