Čtení na tyto dny

Pocta

Byli jsme vyznamenáni.

Nu ano,
letos na jaře
dostalo se nám mimořádné výsady.
V koruně naší borovice
založil si hnízdo pár pěnkav.

Já ovíván
přelety dříve vzácnými jak šafrán
jen popelím se v poctě důvěrou,
ty co chvíli zase kladeš na ústa
prst v roli starostlivé strážkyně.

A oběma nám duše obrůstají prachovými pírky.
A oběma nám jde k duhu
tohle filigránsky něžné sousedství
v zeleném velkoměstě veškerenstva.

(Josef Suchý) 

 

Doporučujeme ke čtení

Ubývá u nás ptáků?

Alena Klvaňová, č. 2/2024, s. 2-6, pro předplatitele

Nová chráněná území v Brně

Vilém Jurek, č. 2/2024, s. 32-33, pro předplatitele

Přírodní řeky jako překvapení Polska

Roman Barták, č. 2/2024, s. 34-35

Návrat vlčího zpěvu Jaroslava Monte Kvasnici

Jiřina Lacinová, č. 2/2024, s. 44-45

Pouť na Svatou Horu II. Pěší putování

Václav Štěpánek, č. 1/2024, s. 2-6, pro předplatitele

Putování za vyplaveným dřevem

Petr Čermák, č. 1/2024, s. 20-22, pro předplatitele

Beskydy Rudolfa Jandy. Věnováno 50. výročí vzniku CHKO Beskydy

Václav Štěpánek, č. 1/2024, , pro předplatitele

Pouť na Svatou Horu I

Václav Štěpánek, č. 4/2023, s. 26-31, pro předplatitele

Unikátní mokřad zpřístupněn


Sylva Kohoutová, Aleš Tinka, č. 3/2008, s. 30

Český svaz ochránců přírody v říjnu loňského roku slavnostně otevřel další z řady cenných lokalit, o které pečuje - mokřadní louku u chaty Jelenice v údolí Hostěnického potoka. Díky vybudovanému haťovému chodníku mohou návštěvníci suchou nohou vstoupit přímo do mokřadu a zblízka vidět vzácné rostliny a živočichy. O významu mokřadu se dozvědí z nového informačního panelu. V přímo sousedícím Ekostředisku mládeže Jelenice ochránci přírody pravidelně pořádají řadu zajímavých aktivit.

Chata Jelenice v údolí Hostěnického potoka je pro širší okolí Pozořic známou lokalitou. Nachází se 15 km severovýchodně od Brna, je přístupná lesní silnicí z obce Hostěnice 2 km proti proudu Hostěnického potoka.

Přesto, že mokřadní louka je z přírodovědného hlediska velmi cenná, je nyní přístupná veřejnosti. Vyskytuje se na ní řada chráněných a vzácných druhů, například orchidej vstavač májový, kosatec žlutý či kyprej obecný. Z mokřadních živočichů zde lze potkat čolky, skokany, užovku obojkovou a mnoho druhů ptáků. Prvky, které zde ČSOP vybudoval, usměrňují návštěvníky tak, aby se co nejlépe seznámili s touto lokalitou a zároveň jí neuškodili.

O mokřadní louku na výměře 5 104 m2 pečuje základní organizace ČSOP Pozořice od roku 1989. Pravidelně provádí kosení a odstraňování náletových dřevin, udržuje haťový chodník a sleduje vývoj lokality a jejích společenstev. V roce 1994 ČSOP tuto louku koupil, aby mohl pokračovat v zásazích, jejichž výsledkem je oživení rostlinných společenstev. Městský úřad Šlapanice eviduje louku jako významný krajinný prvek. Na doporučení AOPK členové ZO ČSOP Pozořice v roce 1996 vybudovali v jižním cípu osluněné louky tůň pro obojživelníky.

Mokřadní louky jsou jedním z nejohroženějších biotopů ve střední Evropě. Za posledních 100 let zmizelo z našeho území 1 300 km2 luk a 4 600 km vodních toků. Úbytek mokřadů z krajiny je jednou z významných příčin velkých povodní posledních let.

Český svaz ochránců přírody zpřístupňuje své lokality veřejnosti ve spolupráci s generálním partnerem, společností RWE Transgas Net v rámci projektu RWE Transgas Net. Blíž přírodě. Jeho cílem je ochrana přírody prostřednictvím prezentace významných lokalit veřejnosti.

Sylva Kohoutová a Aleš Tinka
ZO ČSOP Pozořice

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu