Čtení na tyto dny

Řeky se ptám

kam zmizeli jelci
zpod splavu

Tam zatím dál
stéká čas
Olejové skvrny
se roztékají ve vrásky
a zpod břehů
uniká život

s vodou zbytečně
rozšvihanou vlasci rybářů
stárneš

Je to i moje vina

Kdy jsem naposled
učinil pokání

(Otakar Štěpánek) 

 

Doporučujeme ke čtení

Pouť na Svatou Horu I

Václav Štěpánek, č. 4/2023, s. 26-31, pro předplatitele

Jsou cesty kamenů, květů a v nich návrat (krátká potulka rodnou i domovskou Vysočinou)

Miloš Doležal, č. 4/2023, s. 18-21, pro předplatitele

Když horizontálu cesty protne vertikála, pak se cesta stává poutí

Josef Kroutvor, Pavel Klvač, č. 4/2023, s. 2-3, pro předplatitele

Ohlédnutí za půlstoletím Ramsarské úmluvy

Jan Plesník, č. 3/2023, s. 2-5, pro předplatitele

K hydromorfologickému působení bobra evropského

Tomáš Just, č. 3/2023, s. 29-33

Algolog v mokřadech

Olga Lepšová-Skácelová, č. 3/2023, s. 39-41, pro předplatitele

Hnízdění ve věnci

Dagmar Pecková, č. 3/2023, s. 46-47

Brněnský strom roku 2008


Lucie Nováková, č. 4/2008, s. 26-27

Devátý ročník ankety Brněnský strom roku byl zveřejněn už na podzim 2007 ve snaze dát prostor také stromům v podzimních barvách. Kromě klasické hlavní kategorie byly vyhlášeny dvě kategorie speciální - již podruhé Strom ve vnitrobloku a nová kategorie Galerie kuriozit, která měla dát šanci stromům, které sice nemohou konkurovat velkým a starým jedincům, ale přesto jsou něčím zajímavé.

Do dubnové uzávěrky se sešlo celkem 22 nominací stromů. Není to závratný počet, ale letos se jen zřídka opakovaly každoroční nominace vybraných stromů a naopak všechny nové stromy byly něčím pozoruhodné. Převahu nad cizokrajnými si udržely druhy domácí, jichž se sešla pestrá přehlídka - vrba, dvě třešně, topol, jilm, javor, tři lípy, tři buky (zvláštností je, že všechny tří lesní - červenolisté) a tři nominace dubů. Mezi cizokrajnými se tradičně objevil platan a jinan, ale také jedle ojíněná a dvakrát borovice černá, jedna bohužel s aspirací na cenu „in memoriam“.

Finalisty ze shromážděných nominací vybírala desetičlenná porota a volba nebyla vůbec jednoduchá. Vybráno bylo celkem deset stromů, z nichž šest soutěžilo o hlasy veřejnosti v hlavní kategorii, dva v kategorii Strom ve vnitrobloku a dva v kategorii Skupina stromů, která nakonec vznikla místo Galerie kuriozit. Žádná výjimečná kuriozita se v nominacích neobjevila, zato pozoruhodné skupiny stromů hned několikrát. O vítězích v jednotlivých kategoriích rozhodovala veřejnost hlasováním prostřednictvím anketních lístků, sms zpráv a přes internetové stránky Veroniky. Celkem hlasovalo 622 osob.

Vítězem hlavní kategorie, přestože letos neshromáždili tak velký počet hlasů jako v loňském ročníku, se stal opět strom nominovaný Ústavem sociální péče Kociánka - borovice černá. Patří mezi nejstarší stromy v parku na Kociánce, byla zde pravděpodobně vysazena už při vzniku parku v roce 1835. Na druhém místě hlavní kategorie se umístil všem známý a oblíbený jinan dvoulaločný z parku Lužánky. Nominován byl i v minulých letech, jednou již dokonce „bojoval“ o vítězství ve finále. Porota se rozhodla dát mu ještě jednu šanci. O třetí místo do poslední chvíle těsně soupeřil javor babyka z parku u bývalého kartuziánského kláštera na ulici Božetěchova a buk lesní červenolistý z ulice Heinrichova 17/19 v Masarykově čtvrti, oba velmi krásné a zajímavě rostlé stromy. O dva hlasy ale zvítězil javor a pro buk zůstalo místo čtvrté.

V kategorii Strom ve vnitrobloku zvítězil se znatelnou převahou kaštan, přesněji jírovec maďal, ze dvora domu na Lidické 9, přestože byl nominován anonymně a jeho konkurent třešeň ptačí měla své příznivce ve všech institucích, jež ji obklopují (Český rozhlas Brno na ulici Beethovenova, Divadelní fakulta a rektorát JAMU a krajské zastupitelstvo na ulici Mozartova). Kaštan si však své vítězství nepochybně zaslouží, jeho rozložitá koruna sahá i do sousedních dvorků, svou výškou ke 20 m zpříjemňuje prostředí mnoha lidem vnitrobloku a v horkém létě nabízí příjemný stín. V době, kdy je otevřena restaurace a galerie v průjezdu, je strom veřejně přístupný.

Naopak v kategorii Skupina stromů byl souboj vyrovnaný, více hlasů ale nakonec získaly Veverské křemeláky, tedy duby letní u hradu Veveří. Tato skupina dubů lemuje starou stezku, která vedla bývalým rozsáhlým parkem patřícím k hradu směrem na Nové Dvory. Dnes jsou duby i stezka bohužel zarostlé nálety a jejich krása ani úctyhodný věk tolik nevyniká. Skupina čítá asi 8 dubů stáří 250 až 350 let, některé duby jsou již mrtvé, jeden je památným stromem. Hradní pán věří, že se mu staré stezky podaří postupně obnovit.

Za zmínku stojí i druhá soutěžící skupina stromů - jedle ojíněné nazývané Matka a dcera rostoucí v předzahrádce soukromého domu v Žabovřeskách, Jana Nečase 18. V roce 1957 u příležitosti narození dcery majitele domu čerstvý otec zasel semena ze šišek již stávající obrovské jedle. Dnes už jsou obě jedle stejně vysoké, matka má na vrcholu typické ptačí hnízdo, a Olga Procházková, sólistka opery Slezského divadla Opava, doma schovává fotografii otce trhajícího šišky na semena.

Černé borovici zvané také Helenčina, která rostla v Podkomorských lesích v blízkosti tamní myslivny, porota udělila cenu in memoriam. Zanikla opakovaným vandalismem návštěvníků lesa a dnes je z ní jen torzo kmene, u něhož stojí vzpomínková cedule. Dle cedule byla v blízkosti původní borovice vysazena v roce 2002 nová, zástupci okolních obcí ale zřejmě zůstali jen u výroby cedule. Místo je připomínáno také jako oblíbené prostranství dětských her Viléma Mrštíka a Heleny Nováčkové, podle níž byla pojmenována nedaleká studánka.

Vítězné stromy čeká odborné ošetření garantované Veřejnou zelení města Brna a byly vybrány do celorepublikového kola ankety Strom roku, kterou pořádá Nadace Partnerství. Bohužel však žádný z brněnských kandidátů do finále celorepublikového kola nepostoupil. V anketě je však 12 krásných a zajímavých stromů z jiných krajů, za Jižní Moravu o vítězství bojuje oskeruše. Hlasovat můžete na www.nadacepartnerstvi.cz/stromzivota.

Samotná přehlídka a soutěž stromů byla doplněna bohatým doprovodným programem zaměřeným na stromy a zeleň ve městě. V únoru se konala v knihkupectví Academia beseda o brněnských stromech s přednáškami na téma, jak zeleň odolává náporu města, jak se o ni pečuje a jak se občané mohou zapojit do její ochrany. Účast a zájem více než padesáti občanů předčila očekávání a přinesla zajímavé podněty. Březnová exkurze do parku Lužánky s Veřejnou zelení města Brna, která o park pečuje, se i přes nemilosrdnou zimu též těšila hojné účasti.

Na přelomu března a dubna proběhla v ústřední Knihovně Jiřího Mahena výstava vítězů a zajímavostí z minulých ročníků ankety. V rámci výstavy se v knihovně uskutečnil druhý díl besedy o brněnských stromech, která se už netěšila takové návštěvnosti, ale o to ostřejší diskusi odborníků vyvolala. V rámci hlasování veřejnosti se v prostorách bývalé vodárny v parku Špilberk konala výstava stromů finalistů pořádaná ve spolupráci s Veřejnou zelení města Brna. Krásné a především zelené okolí vodárny a zajímavý interiér se s přehlídkou finalistů na netradičních záběrech fotografií příjemně doplňoval. K výstavě proběhl výukový program pro školy zaměřený na zeleň ve městě. Na závěr programu žáci sedmé třídy vytvářeli vlastní návrh parku - jak by měl vypadat, co by v něm rádi našli, kde by měl být apod.

Ukončení ročníku oslavou vítězů se konalo na konci června tentokrát u vítěze speciální kategorie, kaštanu z vnitrobloku dvora domu na Lidické 9. Na Kociánce se slavilo již loni, a tak letos byla příležitost slavit u vítěze jiné kategorie.

Zájem o anketu i doprovodný program podpořil mediálním partnerstvím Český rozhlas Brno. Díky za podporu a propagaci patří i Knihovně Jiřího Mahena, knihkupectví Academia a zejména Veřejné zeleni města Brna. Snahu o propagaci zeleně a zvýšení zájmu občanů podpořilo také Statutární město Brno záštitou náměstka Martina Andera. Následující desátý ročník bude výroční, v plánu je mnoho akcí oslavujících a podporujících brněnské stromy, doufáme ve větší zapojení města a především v neutuchající zájem občanů.

Lucie Nováková

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu