Čtení na tyto dny

Z plných plic

Na pně kolměji
slunce dopadá

Zvedá ke kamni kámen

Město zajíká se kosy
Nemají na bílou košili
Poskakují v kabátcích klarinetů

Město popadá dech
Koktá tramvajemi a výhybkami

Bojí se prázdna
vzduchu na půl úst

Slova z plných plic
dechem netroufají si plýtvat

Mlčky počítáme
kde strom
byl zaokrouhlen v pařezu

(Jindřich Zogata) 

 

Doporučujeme ke čtení

Pouť na Svatou Horu I

Václav Štěpánek, č. 4/2023, s. 26-31, pro předplatitele

Jsou cesty kamenů, květů a v nich návrat (krátká potulka rodnou i domovskou Vysočinou)

Miloš Doležal, č. 4/2023, s. 18-21, pro předplatitele

Když horizontálu cesty protne vertikála, pak se cesta stává poutí

Josef Kroutvor, Pavel Klvač, č. 4/2023, s. 2-3, pro předplatitele

Ohlédnutí za půlstoletím Ramsarské úmluvy

Jan Plesník, č. 3/2023, s. 2-5, pro předplatitele

K hydromorfologickému působení bobra evropského

Tomáš Just, č. 3/2023, s. 29-33

Algolog v mokřadech

Olga Lepšová-Skácelová, č. 3/2023, s. 39-41, pro předplatitele

Hnízdění ve věnci

Dagmar Pecková, č. 3/2023, s. 46-47

Anglické řešení


Naďa Johanisová, č. 5/2008, s. 2

Pěstování vlastní zeleniny jako jedna tvář úspěšné „války s mloky“? Proč ne? Příkladem opatření, které by mělo podpořit lokální ekonomiku, je anglický Zákon o trvale udržitelných komunitách (Sustainable Communities Act) z roku 2007, který prosadily nevládní a komunitní organizace. Zákon ukládá místním pobočkám státní správy a radnicím, aby po konzultaci s občany promyslely plány a realizaci „trvale udržitelných komunit“ v okruhu svého působení. Může jít například o snahy podpořit zvýšení produkce místních potravin a obnovitelných zdrojů energie či cílený nákup místních produktů ze strany státní správy a radnic.

Větrem do plachet této a podobným iniciativám, jdoucím proti proudu standardních „ekonomických principů“, je obava z důsledků procesu klimatických změn, které Britové berou velmi vážně. Britské lokalizační hnutí však má složitější kořenový systém. Na letošní konferenci o tom, zda se Londýn dokáže uživit z vlastních zdrojů, kterou hostila londýnská radnice, vyjádřila jedna účastnice obavu z toho, co by se stalo, kdyby přestalo fungovat zásobování. Rostoucí ceny ropy a hypoteční krize, jejíž důsledky zřejmě ještě zdaleka neskončily, přispívají k takovým pocitům nestability a nejistoty.

Dalším kořenem je odpor proti „klonování“ obchodů. Jak ukazují výzkumy britské New Economics Foundation, stále více prodejen a restaurací je pouze odnoží nějakého řetězce, což na nich nemusí na první pohled vůbec být patrné. Pokračuje zavírání samostatných obchodů, vesnických hospod, bankovních poboček a malých pošt. Hnutí za místní jídlo (či „jídlo z blízka“) koření nejen ve snahách čelit globálnímu oteplování, ale i v nejistotě o původu potravin a obavách o vlastní zdraví. Mimochodem, v posledních letech v Británii prudce stoupá zájem o allotments, pozemky pro pěstování vlastních potravin, které jsou úřady povinny poskytnout všem (kromě obyvatel vnitřního Londýna), kteří o ně požádají, za cenu pouze symbolického nájmu.


RNDr. Naďa Johanisová, Ph.D., je odbornou asistentkou na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity, kde přednáší ekologickou ekonomii, a členkou výkonného výboru Trastu pro ekonomiku a společnost.

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu