Čtení na tyto dny

Z plných plic

Na pně kolměji
slunce dopadá

Zvedá ke kamni kámen

Město zajíká se kosy
Nemají na bílou košili
Poskakují v kabátcích klarinetů

Město popadá dech
Koktá tramvajemi a výhybkami

Bojí se prázdna
vzduchu na půl úst

Slova z plných plic
dechem netroufají si plýtvat

Mlčky počítáme
kde strom
byl zaokrouhlen v pařezu

(Jindřich Zogata) 

 

Doporučujeme ke čtení

Pouť na Svatou Horu I

Václav Štěpánek, č. 4/2023, s. 26-31, pro předplatitele

Jsou cesty kamenů, květů a v nich návrat (krátká potulka rodnou i domovskou Vysočinou)

Miloš Doležal, č. 4/2023, s. 18-21, pro předplatitele

Když horizontálu cesty protne vertikála, pak se cesta stává poutí

Josef Kroutvor, Pavel Klvač, č. 4/2023, s. 2-3, pro předplatitele

Ohlédnutí za půlstoletím Ramsarské úmluvy

Jan Plesník, č. 3/2023, s. 2-5, pro předplatitele

K hydromorfologickému působení bobra evropského

Tomáš Just, č. 3/2023, s. 29-33

Algolog v mokřadech

Olga Lepšová-Skácelová, č. 3/2023, s. 39-41, pro předplatitele

Hnízdění ve věnci

Dagmar Pecková, č. 3/2023, s. 46-47

Evropská noc pro netopýry


Mojmír Vlašín, č. 5/2008, s. 32

Řadu let se u nás a v dalších zemích pořádají takzvané Evropské noci pro netopýry, akce sledující popularizaci netopýrů a vrápenců. Cílem je přiblížit veřejnosti metody výzkumu, umožnit bližší seznámení s těmito tajemnými tvory a propagovat jejich aktivní ochranu. Celoevropsky akci zaštiťuje mezinárodní organizace Eurobats.

Evropskou noc pro netopýry již po třinácté pořádala v sobotu 6. září 2008 ZO ČSOP Veronica spolu se Správou CHKO Moravský kras, Českou společností na ochranu netopýrů a dalšími organizacemi. Akce se uskutečnila v areálu u Sloupsko-šošůvských jeskyní. Vypravili jsme dva zvláštní autobusy - jeden vyjížděl z Brna, druhý z Blanska. Další účastníci se mohli dopravit  linkovými spoji nebo po vlastní ose. Poměrně rozsáhlá propagace se vyplatila - akce se zúčastnilo 320 osob, z toho asi 40 % dětí.

Zahájení Evropské noci pro netopýry proběhlo v 17 hodin. Na úvod přivítal účastníky vedoucí správy CHKO Moravský kras a zástupce z Veroniky. Následovala prohlídka Sloupsko-šošůvských jeskyní s výkladem o životě netopýrů. Přednáška o netopýrech s promítáním se konala přímo v jeskyni Kůlna. Ačkoliv posluchači museli celou dobu přednášky stát, ocenili, že se o netopýrech vykládá přímo v prostředí, kde žijí. Na dalším stanovišti probíhala pozorování živých netopýrů odchycených v rámci monitoringu prováděného Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity. Poslední účastníci odjížděli až po desáté hodině.

Netopýří noc měla dobrý ohlas jak u účastníků, tak i v médiích. Akce byla nezisková, ale našli se i lidé, kteří se rozhodli věnovat z vlastních prostředků částku na ochranu netopýrů. Za to jim patří dík.

Mojmír Vlašín

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu