Čtení na tyto dny

Z plných plic

Na pně kolměji
slunce dopadá

Zvedá ke kamni kámen

Město zajíká se kosy
Nemají na bílou košili
Poskakují v kabátcích klarinetů

Město popadá dech
Koktá tramvajemi a výhybkami

Bojí se prázdna
vzduchu na půl úst

Slova z plných plic
dechem netroufají si plýtvat

Mlčky počítáme
kde strom
byl zaokrouhlen v pařezu

(Jindřich Zogata) 

 

Doporučujeme ke čtení

Pouť na Svatou Horu I

Václav Štěpánek, č. 4/2023, s. 26-31, pro předplatitele

Jsou cesty kamenů, květů a v nich návrat (krátká potulka rodnou i domovskou Vysočinou)

Miloš Doležal, č. 4/2023, s. 18-21, pro předplatitele

Když horizontálu cesty protne vertikála, pak se cesta stává poutí

Josef Kroutvor, Pavel Klvač, č. 4/2023, s. 2-3, pro předplatitele

Ohlédnutí za půlstoletím Ramsarské úmluvy

Jan Plesník, č. 3/2023, s. 2-5, pro předplatitele

K hydromorfologickému působení bobra evropského

Tomáš Just, č. 3/2023, s. 29-33

Algolog v mokřadech

Olga Lepšová-Skácelová, č. 3/2023, s. 39-41, pro předplatitele

Hnízdění ve věnci

Dagmar Pecková, č. 3/2023, s. 46-47

Odkaz Jaromíra Tomečka


Jiří Poláček, č. 6/2008, s. 13

Na rok 2006 a 2007 připadla dvě výročí Jaromíra Tomečka (1906-1997), patrně našeho nejznámějšího autora přírodní beletrie. Jubilea se stala podnětem ke vzniku sborníku nazvaného Odkaz Jaromíra Tomečka, který jsem sestavil spolu s Janem Lacinou a letošní podzim ho vydala Veronica. Výroba se sice poněkud protáhla, ale to nic nemění na jeho hlavním poslání: mnohostranně připomenout Tomečkovu osobnost, životní osudy a rozsáhlé literární dílo, jakož i podnítit nový zájem o jeho knížky.

Čtenář ve sborníku najde pět odborných studií a tři soubory vzpomínek, jež napsali spisovatelé, výtvarní umělci, novináři, přírodovědci či lesníci. Nescházejí tu ani již publikované básně Jana Skácela, Oldřicha Mikuláška a Ivana Blatného. Následuje blok úryvků z Tomečkových knih věnovaný jednotlivým krajinám, galerie fotografií a karikatur Tomečka a soupis jeho díla. Texty provázejí reprodukce ilustrací z Tomečkových knížek.

Sborník lze za 130 Kč zakoupit v prodejnách nakladatelství Academia a ve vybraných brněnských knihkupectvích, v nakladatelství Stehlík ve Volarech (http://volary.vesele.info/nakladatelstvi-stehlik) nebo si jej můžete objednat elektronicky na www.veronica.cz.

Jiří Poláček

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu