Čtení na tyto dny

Bivak podle Platóna

(Jaromíru Tomečkovi)

Sedím v jeskyni
u skromného ohníčku
a navzdory možné pokutě
sleduji odrazy
na vápencové kůži skály

Platónova jeskyně
v lůně Moravského krasu

Ale odrazy nejsou stínem skutečnosti

Povolání: Romantik
Již bez místa
neboť romantismus
jest důvodem
k odebrání svéprávnosti
Tudíž: Bez nároků na honorář a penzi

Sedím v jeskyni
Neskutečné odrazy
skutečně krásné chvilky

(Jaroslav Kvasnica) 

 

Doporučujeme ke čtení

Pouť na Svatou Horu I

Václav Štěpánek, č. 4/2023, s. 26-31, pro předplatitele

Jsou cesty kamenů, květů a v nich návrat (krátká potulka rodnou i domovskou Vysočinou)

Miloš Doležal, č. 4/2023, s. 18-21, pro předplatitele

Když horizontálu cesty protne vertikála, pak se cesta stává poutí

Josef Kroutvor, Pavel Klvač, č. 4/2023, s. 2-3, pro předplatitele

Ohlédnutí za půlstoletím Ramsarské úmluvy

Jan Plesník, č. 3/2023, s. 2-5, pro předplatitele

K hydromorfologickému působení bobra evropského

Tomáš Just, č. 3/2023, s. 29-33

Algolog v mokřadech

Olga Lepšová-Skácelová, č. 3/2023, s. 39-41, pro předplatitele

Hnízdění ve věnci

Dagmar Pecková, č. 3/2023, s. 46-47

„Péče“ o zeleň na Olomoucku


Tamara Faberová, č. 2/2009, s. 32

I rovinatá Haná, krajina na první pohled poklidná, místy až fádní, se může stát zdrojem nečekaně silných zážitků, zvláště když do ní nic netušící obyvatel vkročí po „pěstebním zásahu“ místního zemědělského družstva (v tomto konkrétním případě zemědělského družstva Bohuňovice). Člověk nemusí ani platit za lístek jako v kině, stačí se jen procházet kolem polních cest, silnic či menších potoků a dívat se na bezohledně vyvětvené stromy a zohavené keře. Denní dávka emocí bude jistě více než překročena. Dotyčný chodec jen zoufale zatíná pěsti a vytryskne v něm touha přestěhovat se kamkoliv jinam.

Další týden shodou náhod narazí v místním periodiku (Olomoucký deník, pátek 30. 1. 2009) na zprávu o tom, jak inspekce životního prostředí zahajuje správní řízení proti dotyčnému zemědělskému družstvu, protože odvětvili stromy ve třech katastrech bez souhlasu majitele (správy silnic), a to dokonce dvakrát za sebou! Prostě zemědělci - dle svých slov kvůli urychlení - řezali nejdřív strojově, a proto to vypadalo škaredě, ale napodruhé to už rovnali ručně motorovou pilou. A dokonce ošetřili rány! „Tak, spravedlnost se jednou musí dostat ke slovu!“, snaží se obyvatel rovinatého kraje utěšit a zároveň nemyslet na to, že rány způsobené v období vegetačního klidu se nezahojí. O nějakém vlivu na architekturu dřevin ani nemluvě. Ať žije péče o zeleň!

Tamara Faberová

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu