Čtení na tyto dny

Bivak podle Platóna

(Jaromíru Tomečkovi)

Sedím v jeskyni
u skromného ohníčku
a navzdory možné pokutě
sleduji odrazy
na vápencové kůži skály

Platónova jeskyně
v lůně Moravského krasu

Ale odrazy nejsou stínem skutečnosti

Povolání: Romantik
Již bez místa
neboť romantismus
jest důvodem
k odebrání svéprávnosti
Tudíž: Bez nároků na honorář a penzi

Sedím v jeskyni
Neskutečné odrazy
skutečně krásné chvilky

(Jaroslav Kvasnica) 

 

Doporučujeme ke čtení

Pouť na Svatou Horu I

Václav Štěpánek, č. 4/2023, s. 26-31, pro předplatitele

Jsou cesty kamenů, květů a v nich návrat (krátká potulka rodnou i domovskou Vysočinou)

Miloš Doležal, č. 4/2023, s. 18-21, pro předplatitele

Když horizontálu cesty protne vertikála, pak se cesta stává poutí

Josef Kroutvor, Pavel Klvač, č. 4/2023, s. 2-3, pro předplatitele

Ohlédnutí za půlstoletím Ramsarské úmluvy

Jan Plesník, č. 3/2023, s. 2-5, pro předplatitele

K hydromorfologickému působení bobra evropského

Tomáš Just, č. 3/2023, s. 29-33

Algolog v mokřadech

Olga Lepšová-Skácelová, č. 3/2023, s. 39-41, pro předplatitele

Hnízdění ve věnci

Dagmar Pecková, č. 3/2023, s. 46-47

Cena pro Milenu Rychnovskou


č. 3/2009, s. 32

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve spolupráci s Národním kontaktním centrem - ženy a věda Sociologického ústavu AV ČR, uspořádalo první ročník slavnostního předání Ceny Milady Paulové pro vědkyni za celoživotní přínos vědě. Cenu předala ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Miroslava Kopicová na konferenci Proměňující se krajina vědy: 10 let aktivit na podporu žen ve vědě (Changing research landscapes to make the most of human potential), která se u příležitosti českého předsednictví a pod záštitou Evropské komise uskutečnila 14. května 2009 v Praze. Součástí ceny byl nejen umělecky provedený diplom, ale i 150 000 Kč.

Smyslem ceny pojmenované po první ženě, jež získala právo přednášet na univerzitě (1925) a také se stala první profesorkou (1939) na našem území, historičky Milady Paulové, je vyzdvihnout excelentní vědeckou práci českých badatelek, podpořit ženy ve vědě a inspirovat začínající vědkyně nebo studentky, které vědeckou dráhu zvažují.

Cena bude každoročně udělována v jiné vědní oblasti. Pro rok 2009 byla zvolena oblast udržitelného rozvoje a ekologie, jež je mimo jiné jedním z tzv. průřezových témat Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací pro roky 2009-2013.

Historicky první oceněnou vědkyní se stala prof. RNDr. Milena Rychnovská, DrSc., emeritní profesorka Univerzity Palackého v Olomouci se badatelsky zaměřuje na ekologii krajiny a je představitelkou ekosystémového přístupu, který vidí rostlinnou ekologii v širších souvislostech hospodaření s vodou a zemědělstvím. Svým výzkumem významně přispěla k rozpoznání úlohy lučních porostů v krajině.

red.

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu