Čtení na tyto dny

Principy

Muž
naklání se k dítěti
důrazně říká
nad rudou růží
To je heřmánek
opakuj
a dobrásek opakuje
heřmánek je to

Heřmánku můj
jedno mi to není
Víš o nás ještě
růžičko červená

(Jiřina Salaquardová) 

 

Doporučujeme ke čtení

Odolné město pro příjemný život

Andrea Křivánková, č. 1/2021, s. 11-13

Ochrana orla královského v Panonské nížině

Arnošt Cetkovský, č. 1/2021, s. 47-49

O minimalizaci

Barbora Krupová, č. 1/2021, s. 53-54

Nový brněnský územní plán ohrožuje polovinu stávajících zahrádek. Má nás to znepokojovat?

Naďa Johanisová, č. 1/2021, s. 64-66

Houbeles pictus, Houbeles musicus

Petr Maděra, Alžběta Trojanová, Jakub Salaš, č. 4/2020, 14-17, pro předplatitele

Význam a využití dřevobytných hub

č. 4/2020, s. 8-12, pro předplatitele

Ceny Josefa Vavrouška za rok 2019

Yvonna Gaillyová, č. 4/2020, s. 36-37

Na DOLním toku

David Veselý, č. 4/2020, s. 38-39

Cena pro Milenu Rychnovskou


č. 3/2009, s. 32

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve spolupráci s Národním kontaktním centrem - ženy a věda Sociologického ústavu AV ČR, uspořádalo první ročník slavnostního předání Ceny Milady Paulové pro vědkyni za celoživotní přínos vědě. Cenu předala ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Miroslava Kopicová na konferenci Proměňující se krajina vědy: 10 let aktivit na podporu žen ve vědě (Changing research landscapes to make the most of human potential), která se u příležitosti českého předsednictví a pod záštitou Evropské komise uskutečnila 14. května 2009 v Praze. Součástí ceny byl nejen umělecky provedený diplom, ale i 150 000 Kč.

Smyslem ceny pojmenované po první ženě, jež získala právo přednášet na univerzitě (1925) a také se stala první profesorkou (1939) na našem území, historičky Milady Paulové, je vyzdvihnout excelentní vědeckou práci českých badatelek, podpořit ženy ve vědě a inspirovat začínající vědkyně nebo studentky, které vědeckou dráhu zvažují.

Cena bude každoročně udělována v jiné vědní oblasti. Pro rok 2009 byla zvolena oblast udržitelného rozvoje a ekologie, jež je mimo jiné jedním z tzv. průřezových témat Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací pro roky 2009-2013.

Historicky první oceněnou vědkyní se stala prof. RNDr. Milena Rychnovská, DrSc., emeritní profesorka Univerzity Palackého v Olomouci se badatelsky zaměřuje na ekologii krajiny a je představitelkou ekosystémového přístupu, který vidí rostlinnou ekologii v širších souvislostech hospodaření s vodou a zemědělstvím. Svým výzkumem významně přispěla k rozpoznání úlohy lučních porostů v krajině.

red.

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu