Čtení na tyto dny

Stromům

Lese, ty mechatý spáči!
(Petr Hille)

Obydlí větrů nikdy neztišená,
plameny zelené, jež náhle vyrazí
a šedá hnízda berou na ramena,
až zase řeřavějí před mrazy.

Vy harfy záchvěvů, jež umírají
pod srdci dosud nenarozeným,
jen brzy milující vás se ptají,
jak lásku stínů spoutat světlem svým.

Vy sloupy zpívající z modra nebe,
vy lesy ležící jak zvíře plné tmy,
jak vaše ticho zneklidní a zebe!

Zelené štěstí poznat dejte mi,
až v přilbách světla sladce obklopíte
mé hodiny jen pro vás, pro vás žité.

(Jan Zahradníček 
Jeřáby, 1933) 

 

Takhle to dál nejde


Miroslav Patrik, č. 5/2009, s. 32

Na konci září 1989 se v Kulturním domě Delta v Praze 6 sešlo asi šedesát známých a řeklo si, že takhle to dál nejde s tou poněkud impotentní ochranou životního prostředí v náručí komunistů. Nelze totiž furt jen čistit potoky, ale je potřeba dělat i politické věci, aby došlo k systémovým změnám… A tak jsme položili základ Dětí Země, které tu už dvacet let bojují proti líným, hloupým, namyšleným a zkorumpovaným úředníkům a politikům. Šéfík z Brna přeje další roky!

Mirek Patrik

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu