Čtení na tyto dny

Z plných plic

Na pně kolměji
slunce dopadá

Zvedá ke kamni kámen

Město zajíká se kosy
Nemají na bílou košili
Poskakují v kabátcích klarinetů

Město popadá dech
Koktá tramvajemi a výhybkami

Bojí se prázdna
vzduchu na půl úst

Slova z plných plic
dechem netroufají si plýtvat

Mlčky počítáme
kde strom
byl zaokrouhlen v pařezu

(Jindřich Zogata) 

 

Doporučujeme ke čtení

Pouť na Svatou Horu I

Václav Štěpánek, č. 4/2023, s. 26-31, pro předplatitele

Jsou cesty kamenů, květů a v nich návrat (krátká potulka rodnou i domovskou Vysočinou)

Miloš Doležal, č. 4/2023, s. 18-21, pro předplatitele

Když horizontálu cesty protne vertikála, pak se cesta stává poutí

Josef Kroutvor, Pavel Klvač, č. 4/2023, s. 2-3, pro předplatitele

Ohlédnutí za půlstoletím Ramsarské úmluvy

Jan Plesník, č. 3/2023, s. 2-5, pro předplatitele

K hydromorfologickému působení bobra evropského

Tomáš Just, č. 3/2023, s. 29-33

Algolog v mokřadech

Olga Lepšová-Skácelová, č. 3/2023, s. 39-41, pro předplatitele

Hnízdění ve věnci

Dagmar Pecková, č. 3/2023, s. 46-47

Lesní inventura


Mojmír Vlašín, č. 1/2007, s. 31

Nově publikované výsledky inventury, kterou provedla správa národního parku Bavorský les, ukázaly, že horské smrkové lesy na bavorské straně Šumavy se nečekaně rychle obnovují: počet stromků se během tří let zvýšil o 70 procent. Stromy už pokrývají 99 procent kontrolovaných ploch. Výsledky lesní inventury tak definitivně vyvrátily obavy, že se prales po napadení kůrovcem nedokáže sám znovu obnovit. Inventury ve vysokohorských smrčinách, kde většina stromů odumřela po napadení kůrovcem, probíhají od roku 1996. Asi 8,5 procenta smrků zůstalo zatím stát a úspěšně plodí semena. Z nich vyrůstá nový, zdravý pralesovitý porost. K podobným cyklům odumírání a obnovení pralesovitých porostů dochází na Šumavě po tisíciletí. Podrobnější výsledky inventury: www.nationalpark-bayerischer-wald.de/de/left/forschung/hochlageninventur.htm, český překlad textu naleznete na: http://sumava.drosera.cz/info/bavorskyles/inventura_zmlazeni.doc

Mojmír Vlašín

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu