Čtení na tyto dny

Pocta

Byli jsme vyznamenáni.

Nu ano,
letos na jaře
dostalo se nám mimořádné výsady.
V koruně naší borovice
založil si hnízdo pár pěnkav.

Já ovíván
přelety dříve vzácnými jak šafrán
jen popelím se v poctě důvěrou,
ty co chvíli zase kladeš na ústa
prst v roli starostlivé strážkyně.

A oběma nám duše obrůstají prachovými pírky.
A oběma nám jde k duhu
tohle filigránsky něžné sousedství
v zeleném velkoměstě veškerenstva.

(Josef Suchý) 

 

Doporučujeme ke čtení

Ubývá u nás ptáků?

Alena Klvaňová, č. 2/2024, s. 2-6, pro předplatitele

Nová chráněná území v Brně

Vilém Jurek, č. 2/2024, s. 32-33, pro předplatitele

Přírodní řeky jako překvapení Polska

Roman Barták, č. 2/2024, s. 34-35

Návrat vlčího zpěvu Jaroslava Monte Kvasnici

Jiřina Lacinová, č. 2/2024, s. 44-45

Pouť na Svatou Horu II. Pěší putování

Václav Štěpánek, č. 1/2024, s. 2-6, pro předplatitele

Putování za vyplaveným dřevem

Petr Čermák, č. 1/2024, s. 20-22, pro předplatitele

Beskydy Rudolfa Jandy. Věnováno 50. výročí vzniku CHKO Beskydy

Václav Štěpánek, č. 1/2024, , pro předplatitele

Pouť na Svatou Horu I

Václav Štěpánek, č. 4/2023, s. 26-31, pro předplatitele

Zima na blátě – pohroma pro stromy


Klára Slámová, č. 2/2007, s. 31

Sněhové vánice pravidelně zaskočí překvapené silničáře, letos však silničáři zaskočili nás - sníh není, nemají co na práci, a tak se vrhli na kácení alejí. Jelikož prostřednictvím projektů Nadace Partnerství vysázíme ročně tisíce stromů do stromořadí, alejí i obcí, vůbec se nám nelíbí představa, že to, co jsme na jaře a na podzim vysadili, nám v zimě nudící se silničáři pokácejí.

Podnětem pro kácení stromů kolem silnic na Vysočině, v jižních Čechách nebo na Děčínsku se stal zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, dle kterého je: „na návrh příslušného orgánu Policie České republiky nebo po projednání s ním nebo na návrh silničního správního úřadu nebo po projednání s ním vlastník dálnice, silnice a místní komunikace oprávněn v souladu se zvláštními předpisy kácet dřeviny na silničních pozemcích“. Pod záminkou ohrožení účastníků silničního provozu jsou káceny zcela zdravé vzrostlé stromy i celé aleje.

„Zkratkovitý výklad zákona, který podřídí jediný zájem, zájem rychlé jízdy autem, všem dalším zájmům společnosti, je ostudný, nekulturní a nelze se s ním smířit,“ odsuzuje jednání policie a silničářů Ing. Petr Jelínek, PhD., z Fakulty lesnické a dřevařské MZLU v Brně a vysvětluje: „Nejenže je tato zeleň estetická, chrání nás proti poryvům větru, ale často je v bezlesé krajině posledním útočištěm vzácných druhů živočichů. Aleje starých památných stromů dokonce, v rozporu se zmíněným zákonem, chráníme.“ Aleje navíc v zimě zabraňují tvorbě závějí na silnici. Silničáři a dopravní policie tedy patrně předpokládají, že bílá zima do České republiky už nepřijde nebo se při kácení stromů těší na kalamitní situace při příští sněhové nadílce.

Jak toto zbytečné ničení zeleně zastavit radí Martin Dušek, ředitel kanceláře Českého svazu ochránců přírody: „Pravomoc mají starostové obcí, v jejichž katastru se zásah plánuje. Podle § 8 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny musí být kácení dřevin, které má být provedeno v souladu s § 15 zákona o pozemních komunikacích, oznámeno příslušnému orgánu ochrany přírody minimálně 15 dní předem.“

Pokud není kácení oznámeno nebo oznámení o kácení nesplňuje všechny náležitosti (přesný počet stromů, druh, rozměry a zákresy místních dřevin, dřeviny podél pozemní komunikace by také měly splňovat normu ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací), může orgán OP oznámené kácení omezit, pozastavit, zakázat, a to ve správním řízení. Bohužel zákon nestanoví, že je oznamovatel povinen se zamýšleného kácení zdržet, jakmile je takové řízení zahájeno.

Novelu zákona o pozemních komunikacích momentálně řeší vláda. Kolik stromů však ještě silničáři stihnou srazit? Doufejme, že nová pranostika - únor zelený, stromy mizejí - se neujme.

Klára Slámová

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu