Čtení na tyto dny

Bivak podle Platóna

(Jaromíru Tomečkovi)

Sedím v jeskyni
u skromného ohníčku
a navzdory možné pokutě
sleduji odrazy
na vápencové kůži skály

Platónova jeskyně
v lůně Moravského krasu

Ale odrazy nejsou stínem skutečnosti

Povolání: Romantik
Již bez místa
neboť romantismus
jest důvodem
k odebrání svéprávnosti
Tudíž: Bez nároků na honorář a penzi

Sedím v jeskyni
Neskutečné odrazy
skutečně krásné chvilky

(Jaroslav Kvasnica) 

 

Doporučujeme ke čtení

Pouť na Svatou Horu I

Václav Štěpánek, č. 4/2023, s. 26-31, pro předplatitele

Jsou cesty kamenů, květů a v nich návrat (krátká potulka rodnou i domovskou Vysočinou)

Miloš Doležal, č. 4/2023, s. 18-21, pro předplatitele

Když horizontálu cesty protne vertikála, pak se cesta stává poutí

Josef Kroutvor, Pavel Klvač, č. 4/2023, s. 2-3, pro předplatitele

Ohlédnutí za půlstoletím Ramsarské úmluvy

Jan Plesník, č. 3/2023, s. 2-5, pro předplatitele

K hydromorfologickému působení bobra evropského

Tomáš Just, č. 3/2023, s. 29-33

Algolog v mokřadech

Olga Lepšová-Skácelová, č. 3/2023, s. 39-41, pro předplatitele

Hnízdění ve věnci

Dagmar Pecková, č. 3/2023, s. 46-47

Počasí jaké bylo, jaké je a jaké bude. Pokus o laický návod


Ivo Dostál, č. 5/2007, s. 24

Počasí se dotýká každého z nás a každý o něm mluví. A proto nebude jistě nikomu vadit, pokud může získat více a podrobnějších informací, než nám je nabízeno z hromadných sdělovacích prostředků. Ideálním prostředkem k jejich získání je internet. Z domácích zdrojů k tomu velmi dobře poslouží webové stránky Českého hydrometeorologického ústavu www.chmi.cz, na jehož stránkách se můžeme podrobně podívat, jaké počasí bylo, jaké je i jaké bude.

Na hlavní stránce najdeme v menu mimo předpovědi (denní i dlouhodobý měsíční výhled na charakter počasí) i stav počasí, kde najdeme jeho aktuální stav jako např. množství spadlých srážek, výšku nově napadlé sněhové pokrývky, její celkovou výši a teploty. Dále tam jsou klimatické údaje, kde lze najít údaje z klimatických stanic, jako jsou průměrné měsíční srážky, teploty, průměrná délka slunečního svitu, maximální a minimální teploty, a to vše zpětně až po rok 1998 včetně map různých meteorologických prvků. V hlavním menu je také nabídka družicových snímků aktuálních i několik dnů starých z pohledů nad Evropou. Zajímavé pohledy poskytují také radary, kde v půlhodinových intervalech se lze podívat na situaci nad naší republikou až 3 dny zpět.

Pokud vám to nebude stačit, další zajímavou adresou je www.wetterzentrale.de, která určitě uspokojí i ty nejnáročnější. Po otevření hlavní stránky se kliknutím přes Topkarten dostanete na nabídku modelů při levé straně stránky. Patrně nejlepší je GFS, po jehož otevření nám naskočí v hlavičce nabídka, kterou světovou oblast chceme (včetně střední Evropy jako novinky) a vedle o jaký meteorologický prvek nám půjde, a pod tím čísla hodin (až 180), o kolik předpověď potřebujeme dopředu včetně časového intervalu kroku + nebo - 3 (6) hodin, o který se chceme posouvat. Navíc v textové části si můžeme vyvolat archivované prvky několik let dozadu.

Zajímavý je také program z hlavní nabídky Diagrame, po jehož vyvolání se objeví mapa vybrané oblasti a kliknutím na zvolený křížek se vytvoří předpověď přímo pro ono místo. Vedle mapy se pak objeví diagramy oblačnosti, grafy tlaku, síly a směru větru, minimálních a maximálních teplot, diagramy relativní vlhkosti vzduchu a srážek, a to vše na 7 dnů dopředu.

Údaje a texty jsou v němčině a jsou vztaženy ke světovému času. U nejnovějších hodnot také musíme vnímat určité zpoždění, které vzniká od okamžiku naměření aktuálních hodnot po jejich zpracování, a to platí i pro předešlou webovou stránku.

Omlouvám se zkušeným internetovým surfařům za laické navádění, ale já sám nejsem příliš zběhlý, tak je příspěvek v takové formě, jakou potřebuji sám, a doufám, že vše bude fungovat tak, jak jsem se snažil popsat. Zkušení si na uvedených stránkách mohou najít i jiných zajímavostí více než dost. Vstup na uvedené stránky je bezplatný.


Ing. Ivo Dostál - ČHMÚ Brno

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu