Čtení na tyto dny

Stromům

Lese, ty mechatý spáči!
(Petr Hille)

Obydlí větrů nikdy neztišená,
plameny zelené, jež náhle vyrazí
a šedá hnízda berou na ramena,
až zase řeřavějí před mrazy.

Vy harfy záchvěvů, jež umírají
pod srdci dosud nenarozeným,
jen brzy milující vás se ptají,
jak lásku stínů spoutat světlem svým.

Vy sloupy zpívající z modra nebe,
vy lesy ležící jak zvíře plné tmy,
jak vaše ticho zneklidní a zebe!

Zelené štěstí poznat dejte mi,
až v přilbách světla sladce obklopíte
mé hodiny jen pro vás, pro vás žité.

(Jan Zahradníček 
Jeřáby, 1933) 

 

Soutěž vyhrála výsadba stromů a komponovaná krajina


Hana Chalupská, č. 6/2007, s. 32

Letošní již pátý ročník soutěže studentských prací zaměřených na životní prostředí v Jihomoravském kraji vyhrála v kategorii prací bakalářských Bc. Magdalena Pazderová, studentka olomoucké Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. V bakalářské práci navrhla výsadby původních dřevin, keřů a ovocných stromů regionálních odrůd ve své rodné obci Újezd. Navíc získala i finance na výsadby od Nadace Partnerství a sehnala sazenice a ochotné lidi z obce, kteří stromy a keře vysadili.

První cenu v kategorii prací diplomových získala absolventka Zahradnické fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity Ing. Lenka Kulišťáková s prací Krajinářská studie komponované krajiny Mikulovska - Falkensteinska.

Finanční a věcné odměny nejlepším studentům a studentkám předal 21. listopadu 2007 hejtman Jihomoravského kraje. Soutěž organizuje pro Jihomoravský kraj Ekologický institut Veronica a jako každý rok byla konference k vyhlášení výsledků zahájena přípitkem hostětínským moštem.

Hana Chalupská

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu