Čtení na tyto dny

Z plných plic

Na pně kolměji
slunce dopadá

Zvedá ke kamni kámen

Město zajíká se kosy
Nemají na bílou košili
Poskakují v kabátcích klarinetů

Město popadá dech
Koktá tramvajemi a výhybkami

Bojí se prázdna
vzduchu na půl úst

Slova z plných plic
dechem netroufají si plýtvat

Mlčky počítáme
kde strom
byl zaokrouhlen v pařezu

(Jindřich Zogata) 

 

Doporučujeme ke čtení

Pouť na Svatou Horu I

Václav Štěpánek, č. 4/2023, s. 26-31, pro předplatitele

Jsou cesty kamenů, květů a v nich návrat (krátká potulka rodnou i domovskou Vysočinou)

Miloš Doležal, č. 4/2023, s. 18-21, pro předplatitele

Když horizontálu cesty protne vertikála, pak se cesta stává poutí

Josef Kroutvor, Pavel Klvač, č. 4/2023, s. 2-3, pro předplatitele

Ohlédnutí za půlstoletím Ramsarské úmluvy

Jan Plesník, č. 3/2023, s. 2-5, pro předplatitele

K hydromorfologickému působení bobra evropského

Tomáš Just, č. 3/2023, s. 29-33

Algolog v mokřadech

Olga Lepšová-Skácelová, č. 3/2023, s. 39-41, pro předplatitele

Hnízdění ve věnci

Dagmar Pecková, č. 3/2023, s. 46-47

Nechtění zavlečenci


Zdeněk Laštůvka, č. 2/2006, s. 1

Kdosi spočítal, že na světě bylo odněkud někam zavlečeno více než 400 tisíc druhů organismů. I když je toto číslo patrně nadsazené (celkem je popsáno kolem 1,5 milionu organismů), upozorňuje na závažnost situace, které je věnována celosvětově značná pozornost. To zejména proto, že počty zavlečených druhů a s tím i vzniklé škody rostou přes veškeré snahy tomu zabránit.

Nás by snad mohlo "uklidnit", že my, myslím tím území Evropy, jsme převážně zdrojem druhů, které působí problémy jinde. Čili Evropané byli a jsou spíše rozvlékači než příjemci invazních druhů. Těmi jsou nejvíce postiženy oblasti se starobylou, a tudíž více zranitelnou flórou a faunou, jakými jsou zejména Austrálie a Nový Zéland, také některé části Jižní Ameriky, jižní Afrika a Oceánické ostrovy. Dobře podchyceny jsou obvykle zavlečené druhy rostlin a uváděné počty jsou často zarážející: Nový Zéland 1 800 druhů, Austrálie 2 681, jižní Afrika 8 750, Havaj 2500, z evropských zemí Velká Británie 1 642. Nedávno publikovaný katalog nepůvodních druhů rostlin České republiky zahrnuje 1 378 druhů. Do Evropy byly mnohé druhy zavlečeny před počátky moderního vědeckého bádání a dnes již nezjistíme, kolik zdejších druhů mohly ovlivnit nebo konkurenčně omezit. V řadě případů ani nejsme schopni posoudit, zda konkrétní druh je zde doma, nebo byl kdysi dávno zavlečen člověkem.

Naše flóra i fauna jsou přizpůsobivější, zvyklé na časté extrémy a změny a s přistěhovalci se obvykle snáze vyrovnávají. Přesto i u nás působí zavlečené a zejména invazní druhy menší nebo větší problémy. Z posledních let patří k nejznámějším klíněnka jírovcová, jejíž problém byl ovšem výrazně mediálně nafouknut. Zavlečené druhy se projevují jako skladištní a bytoví škůdci, škůdci pokojových rostlin, ve vnějším prostředí jako škůdci okrasných, zemědělských a lesních kultur a konečně některé invazní druhy mohou negativně ovlivnit místní biodiverzitu. Z těchto hledisek jsou nepůvodní druhy intenzivně studovány, protože jejich včasné odhalení a předpověď možného vlivu mohou snížit případné škody. Proto se také redakce časopisu Veronica rozhodla sérií několika článků poukázat na různé aspekty této velmi důležité a současně zajímavé problematiky.

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu