Čtení na tyto dny

Z plných plic

Na pně kolměji
slunce dopadá

Zvedá ke kamni kámen

Město zajíká se kosy
Nemají na bílou košili
Poskakují v kabátcích klarinetů

Město popadá dech
Koktá tramvajemi a výhybkami

Bojí se prázdna
vzduchu na půl úst

Slova z plných plic
dechem netroufají si plýtvat

Mlčky počítáme
kde strom
byl zaokrouhlen v pařezu

(Jindřich Zogata) 

 

Doporučujeme ke čtení

Pouť na Svatou Horu I

Václav Štěpánek, č. 4/2023, s. 26-31, pro předplatitele

Jsou cesty kamenů, květů a v nich návrat (krátká potulka rodnou i domovskou Vysočinou)

Miloš Doležal, č. 4/2023, s. 18-21, pro předplatitele

Když horizontálu cesty protne vertikála, pak se cesta stává poutí

Josef Kroutvor, Pavel Klvač, č. 4/2023, s. 2-3, pro předplatitele

Ohlédnutí za půlstoletím Ramsarské úmluvy

Jan Plesník, č. 3/2023, s. 2-5, pro předplatitele

K hydromorfologickému působení bobra evropského

Tomáš Just, č. 3/2023, s. 29-33

Algolog v mokřadech

Olga Lepšová-Skácelová, č. 3/2023, s. 39-41, pro předplatitele

Hnízdění ve věnci

Dagmar Pecková, č. 3/2023, s. 46-47

Co se děje v luzích řeky Dyfi


Mojmír Vlašín, č. 4/2006, s. 28

Ne, to není pravopisná chyba. Nechci psát o řece Dyji na jižní Moravě, ale o řece Dyfi ve středním Walesu v Británii. Díky programu Leader+ se mi podařilo dostat se se skupinou polských a českých ochránců přírody a podobných živlů do oblasti řeky Dyfi. Ústí řeky je národní přírodní rezervací, jsou zde živá rašeliniště vrchovištního typu. Vrstva rašeliny dosahuje místy až 9 metrů a odolala v historii všem pokusům o vysušení nebo vytěžení. Pobřežní mokřady a rašeliniště jsou také Ramsarskou lokalitou chráněnou podle mezinárodní úmluvy o mokřadech. Širší území kolem ústí řeky bylo vyhlášeno biosférickou rezervací. Pokud budete pokračovat proti proudu této řeky až k pramenům, dostanete se do národního parku Snowdonia s vrcholy v nadmořských výškách okolo 1 200 metrů. Potud se celá situace skutečně podobá oblastem kolem řeky Dyje. Celá oblast je hojně navštěvována turisty, kteří oceňují právě to, co místní vnímají jako určitý nedostatek, totiž určitou zaostalost oblasti, prakticky žádný průmysl (posledních několik lomů na břidlici nedávno zkrachovalo), tradiční zemědělství zahrnující volný chov ovcí a krav, špatný nebo také žádný signál mobilních operátorů, žádné lanovky a dálnice.

V údolí řeky Dyfi byla ustavena akční skupina evropského grantového programu Leader+ v roce 2002. Tato skupina je podporována místní vládou (Welsh assemblage), a podporují ji také místní. K našemu velkému podivu také místní farmáři podporují myšlenku rozšířit ochranu přírody z ústí řeky na podstatnou část údolí. Proč? Protože poznali, že agro-envi programy jim umožňují přežít v tvrdých konkurenčních podmínkách. Byli jsme hosty na jedné horské farmě uprostřed národního parku Snowdonia a po ochutnání místních specialit a výborného indického čaje (který si místní kazí přidáváním mléka) se debata stočila na zemědělství v horských podmínkách. Hedd Pugh (tak se ten farmář jmenoval) na rozloze kolem tisíc hektarů chová asi 1 300 ovcí a 17 krav. Farmář soudil, že pokud by chtěl obstát v konkurenci, musel by chovat tolik dobytka (kolem dvou tisíc), že by si chtě nechtě ničil vlastní pozemky. V národním parku díky specifickým dotacím může hospodařit tak, jak si opravdu přeje. Neobjevil jsem žádný strach z ochránců přírody a restrikcí národního parku.

Nedaleko místní "střediskové obce" s názvem Machynlleth bylo vybudováno centrum trvale udržitelného rozvoje. Trochu to připomíná Hostětín, větrná a solární energie, separace odpadů, důraz na ekologické zahradnictví a zemědělství. Měli jsme zde možnost diskutovat s místními farmáři, finančníky, ochránci přírody. A tady se ukázala zásadní odlišnost mezi situací ve Walesu a u nás: místní lidé nepřipouštějí myšlenku, že by jejich oblast byla zničena, a to ani pod záminkou, že se jim povede lépe a ještě lépe. Nechtějí být chudými příbuznými, ale ani obětí "nezadržitelného" rozvoje.

Mojmír Vlašín

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu