Čtení na tyto dny

Pocta

Byli jsme vyznamenáni.

Nu ano,
letos na jaře
dostalo se nám mimořádné výsady.
V koruně naší borovice
založil si hnízdo pár pěnkav.

Já ovíván
přelety dříve vzácnými jak šafrán
jen popelím se v poctě důvěrou,
ty co chvíli zase kladeš na ústa
prst v roli starostlivé strážkyně.

A oběma nám duše obrůstají prachovými pírky.
A oběma nám jde k duhu
tohle filigránsky něžné sousedství
v zeleném velkoměstě veškerenstva.

(Josef Suchý) 

 

Doporučujeme ke čtení

Ubývá u nás ptáků?

Alena Klvaňová, č. 2/2024, s. 2-6, pro předplatitele

Nová chráněná území v Brně

Vilém Jurek, č. 2/2024, s. 32-33, pro předplatitele

Přírodní řeky jako překvapení Polska

Roman Barták, č. 2/2024, s. 34-35

Návrat vlčího zpěvu Jaroslava Monte Kvasnici

Jiřina Lacinová, č. 2/2024, s. 44-45

Pouť na Svatou Horu II. Pěší putování

Václav Štěpánek, č. 1/2024, s. 2-6, pro předplatitele

Putování za vyplaveným dřevem

Petr Čermák, č. 1/2024, s. 20-22, pro předplatitele

Beskydy Rudolfa Jandy. Věnováno 50. výročí vzniku CHKO Beskydy

Václav Štěpánek, č. 1/2024, , pro předplatitele

Pouť na Svatou Horu I

Václav Štěpánek, č. 4/2023, s. 26-31, pro předplatitele

Terénním Volkswagenem po Bruselu


Pavel Šimek, č. 5/2006, s. 32

Komise složená z aktivistů tří mezinárodních ekologických sdružení (Jednej pro životní prostředí, Síť Akce klima a Doprava & Životní prostředí) každoročně uděluje "Cenu Tuvalu - klimatické změny". Tuvalu je devět korálových atolů ve středu Pacifiku jižně od rovníku, které jsou obydleny a jsou ohroženy zaplavením oceánem v důsledku zvýšení teploty na Zemi, a tím i zvýšení hladiny světových oceánů a moří. Tato "anticena" je zaměřena na přistižení významné politické nebo ekonomické osoby, která projevila výraznou neschopnost při opatřeních proti klimatickým změnám.

Pro rok 2006 byla komisí cena udělena prezidentovi Evropské komise José Manuel Barrosovi. Aktivisté ekologických sdružení zjistili, že J. M. Barroso používá jako své osobní auto terénní Volkswagen, který má spotřebu více než 13,2 litru na 100 km v městském provozu. Současně produkuje 265 gramů CO2 na 1 kilometr jízdy - hlavního plynu, který způsobuje skleníkový efekt a oteplení Země - tj. téměř dvakrát více než 140 gramů, což je množství stanovené jako cíl Evropskou komisí v rámci dohody z r. 1998 se Sdružením konstruktérů automobilů. Sdružení konstruktérů se zavázalo, že žádný nový automobil vyrobený počínaje rokem 2008 nepřekročí limit 140 gramů CO2. Nezávazná dohoda vyzývá konstruktéry k dobrovolnému dodržení limitu CO2. Jenže podle ekologických sdružení míra snížení emisí sledovaná na modelech automobilů vyráběných v letech 1998 až 2006 nedává naději na dosažení emisní úrovně doporučené Evropskou komisí.

"Vyznamenání" udělené panu Barrosovi mu bylo symbolicky předáno 29. května 2006 před sídlem Evropské komise v Bruselu, k podtržení skutečnosti, že "metoda Barroso" není efektivní. Tato metoda se vůči velkým podnikům vyhýbá použití závazných ustanovení a limitů, a spoléhá na postupné a dlouhodobé dobrovolné akceptování reálného ekonomického zisku při respektování životního prostředí, což nechává na dobré vůli vedení těchto podniků.

Pavel Šimek

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu