Čtení na tyto dny

Z plných plic

Na pně kolměji
slunce dopadá

Zvedá ke kamni kámen

Město zajíká se kosy
Nemají na bílou košili
Poskakují v kabátcích klarinetů

Město popadá dech
Koktá tramvajemi a výhybkami

Bojí se prázdna
vzduchu na půl úst

Slova z plných plic
dechem netroufají si plýtvat

Mlčky počítáme
kde strom
byl zaokrouhlen v pařezu

(Jindřich Zogata) 

 

Doporučujeme ke čtení

Pouť na Svatou Horu I

Václav Štěpánek, č. 4/2023, s. 26-31, pro předplatitele

Jsou cesty kamenů, květů a v nich návrat (krátká potulka rodnou i domovskou Vysočinou)

Miloš Doležal, č. 4/2023, s. 18-21, pro předplatitele

Když horizontálu cesty protne vertikála, pak se cesta stává poutí

Josef Kroutvor, Pavel Klvač, č. 4/2023, s. 2-3, pro předplatitele

Ohlédnutí za půlstoletím Ramsarské úmluvy

Jan Plesník, č. 3/2023, s. 2-5, pro předplatitele

K hydromorfologickému působení bobra evropského

Tomáš Just, č. 3/2023, s. 29-33

Algolog v mokřadech

Olga Lepšová-Skácelová, č. 3/2023, s. 39-41, pro předplatitele

Hnízdění ve věnci

Dagmar Pecková, č. 3/2023, s. 46-47

Nové Mlýny jako nekonečná telenovela


Mojmír Vlašín, č. 6/2006, s. 31-32

Ústavní soud vydal 12. září 2006 závažné rozhodnutí v kauze Nových Mlýnů. O co šlo? Šlo o to, zda měla nebo neměla být snížena hladina Nových Mlýnů o 65 cm po výstavbě umělých ostrovů za miliony, které se po zvýšení hladiny samozřejmě rozplavily. Jak to všechno vůbec začalo? Česká inspekce životního prostředí vydala předběžné rozhodnutí o držení hladiny na nižší kótě, což Povodí Moravy ignorovalo, hladinu zdvihlo a podalo žalobu. Žalobu prohrálo, neboť soud potvrdil názor Ministerstva životního prostředí, že je to předběžné rozhodnutí, na které se žaloba nevztahuje. Povodí Moravy podalo kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, který ji odmítl (potvrdil rozsudek soudu nižšího). Pak se Povodí Moravy obrátilo na Ústavní soud, že byla porušena Ústava - a ten to opět odmítl jako nesmysl. Tedy slovy soudu: "stížnost odmítl, neboť se jedná o návrhy zjevně neopodstatněné".

Co je ale důležité a trochu kafkovské na celé kauze? Jde o souboj státních institucí mezi sebou. Jedna státní instituce (ČIŽP) vydá rozhodnutí (2001) a jiná státní instituce (Povodí Moravy) na něj kašle (pět let). A mezitím došlo k zmaru umělých ostrovů za miliony korun a k dalším škodám. Ministerstvo ŽP, inspekce (a občanská sdružení) mají po pěti letech pravdu. Povodí Moravy za své chování, kterým způsobilo rozplavení umělých ostrovů, zaplatí směšnou pokutu (statisíce) z daní občanů. A příslušní úředníci, kteří to zavinili? Ti se smějí, přece to není z jejich kapsy a jsou pod ochranou státu - žádná pokuta, snížení platu, vyhazov, vězení.

Mojmír Vlašín

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu