Čtení na tyto dny

Z plných plic

Na pně kolměji
slunce dopadá

Zvedá ke kamni kámen

Město zajíká se kosy
Nemají na bílou košili
Poskakují v kabátcích klarinetů

Město popadá dech
Koktá tramvajemi a výhybkami

Bojí se prázdna
vzduchu na půl úst

Slova z plných plic
dechem netroufají si plýtvat

Mlčky počítáme
kde strom
byl zaokrouhlen v pařezu

(Jindřich Zogata) 

 

Doporučujeme ke čtení

Pouť na Svatou Horu I

Václav Štěpánek, č. 4/2023, s. 26-31, pro předplatitele

Jsou cesty kamenů, květů a v nich návrat (krátká potulka rodnou i domovskou Vysočinou)

Miloš Doležal, č. 4/2023, s. 18-21, pro předplatitele

Když horizontálu cesty protne vertikála, pak se cesta stává poutí

Josef Kroutvor, Pavel Klvač, č. 4/2023, s. 2-3, pro předplatitele

Ohlédnutí za půlstoletím Ramsarské úmluvy

Jan Plesník, č. 3/2023, s. 2-5, pro předplatitele

K hydromorfologickému působení bobra evropského

Tomáš Just, č. 3/2023, s. 29-33

Algolog v mokřadech

Olga Lepšová-Skácelová, č. 3/2023, s. 39-41, pro předplatitele

Hnízdění ve věnci

Dagmar Pecková, č. 3/2023, s. 46-47

Management lokalit pomocí čtyřkolky


Josef Kučera, č. 2/2017, s. 22
Narušování drnu pomocí čtyřkolky s bránami.
Narušování drnu pomocí čtyřkolky s bránami. Foto J. Kučera

Na čtyřkolky a zejména na čtyřkolkáře nahlíží veřejnost jako na ničitele přírody a narušitele klidu v ní. Bohužel, většinou je to pravda. Jezdí všude, kde se dá, jen aby zažili pořádný adrenalin. Problémy jsou téměř vždy. V Orlických horách jsme ale čtyřkolku použili jako nástroj pro management lokality s výskytem chráněného, kriticky ohroženého hořečku mnohotvarého českého (Gentianella praecox subsp. bohemica). Z dalších chráněných rostlin tu rostou bledule jarní (Leucojum vernum), hořec brvitý (Gentianopsis ciliata), koprníček bezobalný (Ligusticum mutellina), měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva), pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea), prha arnika (Arnica montana), prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii), upolín nejvyšší (Trollius altissimus) a vemeník zelenavý (Platanthera chlorantha).

Pro ochranu hořečku mnohotvarého českého byla v roce 1994 na ploše 0,57 ha vyhlášena přírodní rezervace Hořečky. Je to malá mezofilní loučka (se střední vlhkostí, ani suchá, ani mokrá) na hranici s Polskem u Olešnice v Orlických horách. V současné době na ní roste jedna z nejbohatších populací této krásné květiny v České republice. V roce 2008 zde bylo napočítáno 5 206 rostlin.

Hořeček potřebuje speciální management, který je zde prováděn od roku 2001. Po roztání sněhu a vyschnutí louky je provedeno vyhrabání stařiny. O prvním červnovém víkendu se pokosí a uklidí plocha, kde hořeček roste. Zbytek louky je pokosen a uklizen v polovině července. Poslední prací je narušování drnu, které se provádí až po odkvětu hořečku v době, kdy už jsou zralá semena. Ta se tímto zásahem dostanou lépe do půdy, kde mohou klíčit.

Právě na narušování drnu byla čtyřkolka v rezervaci několikrát použita. Zapojily se za ni staré železné brány, zatížily železnou deskou, aby byly těžší a více narušovaly drn. Část louky, kde hořeček roste, byla několikrát v různých směrech poježděna. Hmota vytrhaná branami zůstala přes zimu ležet na místě a byla odstraněna až na jaře při vyhrabování stařiny. I na tuto činnost byla čtyřkolka použita.

Dále je čtyřkolka používána i jinde především na odvoz vyhrabané a pokosené hmoty nebo na odvoz vyřezaných náletových dřevin.

Jak je vidět, nemusí čtyřkolka pouze škodit přírodě, ale může být významným pomocníkem při její údržbě.


Josef Kučera - AOPK ČR, regionální pracoviště východní Čechy, Správa CHKO Orlické hory

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu