Čtení na tyto dny

Pocta

Byli jsme vyznamenáni.

Nu ano,
letos na jaře
dostalo se nám mimořádné výsady.
V koruně naší borovice
založil si hnízdo pár pěnkav.

Já ovíván
přelety dříve vzácnými jak šafrán
jen popelím se v poctě důvěrou,
ty co chvíli zase kladeš na ústa
prst v roli starostlivé strážkyně.

A oběma nám duše obrůstají prachovými pírky.
A oběma nám jde k duhu
tohle filigránsky něžné sousedství
v zeleném velkoměstě veškerenstva.

(Josef Suchý) 

 

Doporučujeme ke čtení

Ubývá u nás ptáků?

Alena Klvaňová, č. 2/2024, s. 2-6, pro předplatitele

Nová chráněná území v Brně

Vilém Jurek, č. 2/2024, s. 32-33, pro předplatitele

Přírodní řeky jako překvapení Polska

Roman Barták, č. 2/2024, s. 34-35

Návrat vlčího zpěvu Jaroslava Monte Kvasnici

Jiřina Lacinová, č. 2/2024, s. 44-45

Pouť na Svatou Horu II. Pěší putování

Václav Štěpánek, č. 1/2024, s. 2-6, pro předplatitele

Putování za vyplaveným dřevem

Petr Čermák, č. 1/2024, s. 20-22, pro předplatitele

Beskydy Rudolfa Jandy. Věnováno 50. výročí vzniku CHKO Beskydy

Václav Štěpánek, č. 1/2024, , pro předplatitele

Pouť na Svatou Horu I

Václav Štěpánek, č. 4/2023, s. 26-31, pro předplatitele

Co je LAPV


Tomáš Havlíček, č. 3/2017, s. 5

Zkratka LAPV znamená „Lokality akumulace povrchových vod“. Systém LAPV nahradil původně územně hájené plochy, které byly vymezeny ve Směrném vodohospodářském plánu. Těch bylo několik set. V současnosti se tak označují plochy, které jsou určeny jako územní rezervy pro stavbu velkých vodních nádrží. To znamená, že se na těchto plochách povolují pouze takové činnosti, které „neznemožní nebo podstatně neztíží její budoucí využití pro akumulaci povrchových vod“. Pojem LAPV se dostal do vodního zákona v roce 2008. Jednotlivé nádrže jsou pak vyjmenovány v Generelu LAPV, který schválili ministři zemědělství a životního prostředí v roce 2011. Od té doby slouží generel pro politiku územního rozvoje a jako územně-plánovací podklad. Vyjmenovaných nádrží je 65 a v poslední době se diskutuje o rozšíření tohoto počtu. Nejmenší z vymezených ploch má navrhovanou rozlohu 30 ha (Podlesný Mlýn na Veličce u Hranic na Moravě), největší pak 868 ha (Spálov na Odře na okraji vojenského újezdu Libavá).

Generel nemá být plánem výstavby, ale pouze rezervou pro budoucí potřebu plynoucí z probíhající klimatické změny. Tato deklarace ale nebrání tomu, aby byly alespoň některé návrhy rozpracovány podrobněji a dále byla prověřována realizovatelnost návrhu. V poslední době bylo možno v médiích zachytit třeba vzrušené diskuse o nádrži Čučice na Oslavě. Prověřuje se také například nádrž Vlachovice na Vláře.

Stát ale může prostřednictvím státních podniků Povodí připravovat i jiná větší vodní díla. Za zmínku v tomto ohledu stojí například kontroverzní nádrž Skalička na Bečvě. Píše o ní Michal Krejčí na jiném místě. V LAPV není ani přehrada Nové Heřminovy na Opavě, která je už ve vysokém stupni přípravy.

Podrobnější údaje o LAPV naleznete zde:
https://www.dataplan.info/texty/DS/Generel%20LAPV_vc.protokolu.pdf

Tomáš Havlíček


Ing. Tomáš Havlíček (1961) vystudoval vodní hospodářství na stavební průmyslovce a Stavební fakultě VUT v Brně. Založil a vede společnost ATELIER FONTES, s.r.o. Má za sebou realizaci přibližně stovky vodohospodářských a krajinářských studií a projektů.

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu