Čtení na tyto dny

Řeky se ptám

kam zmizeli jelci
zpod splavu

Tam zatím dál
stéká čas
Olejové skvrny
se roztékají ve vrásky
a zpod břehů
uniká život

s vodou zbytečně
rozšvihanou vlasci rybářů
stárneš

Je to i moje vina

Kdy jsem naposled
učinil pokání

(Otakar Štěpánek) 

 

Doporučujeme ke čtení

Pouť na Svatou Horu I

Václav Štěpánek, č. 4/2023, s. 26-31, pro předplatitele

Jsou cesty kamenů, květů a v nich návrat (krátká potulka rodnou i domovskou Vysočinou)

Miloš Doležal, č. 4/2023, s. 18-21, pro předplatitele

Když horizontálu cesty protne vertikála, pak se cesta stává poutí

Josef Kroutvor, Pavel Klvač, č. 4/2023, s. 2-3, pro předplatitele

Ohlédnutí za půlstoletím Ramsarské úmluvy

Jan Plesník, č. 3/2023, s. 2-5, pro předplatitele

K hydromorfologickému působení bobra evropského

Tomáš Just, č. 3/2023, s. 29-33

Algolog v mokřadech

Olga Lepšová-Skácelová, č. 3/2023, s. 39-41, pro předplatitele

Hnízdění ve věnci

Dagmar Pecková, č. 3/2023, s. 46-47

Hrdina čs. legií z Vysočiny


č. 4/2018, s. 38

Čenkov je malá obec na Jihlavsku. Dne 19. července 1883 se tu narodil plukovník Josef Jiří Švec, jeden z velitelů našich legií v Rusku, který 25. října 1918 ukončil svůj život sebevraždou: pojal ji jako protest proti úpadku bojové morálky svých vojáků. Rudolf Medek o něm napsal známé drama Plukovník Švec, jež mělo premiéru 27. října 1928 v pražském Národním divadle, kde bylo znovu uvedeno 25. října 2018. Tato nová inscenace však neměla kladnou odezvu, což platí i o prvním uvedení Medkovy hry z roku 1928: tehdy s ní polemizovali mnozí legionáři a dost negativně ji hodnotila i dobová kritika (zejména F. X. Šalda). O Švecovi, který byl pohřben 28. října 1918 v Čeljabinsku, ale nakonec jeho ostatky skončily na hřbitově v Třešti, existují ještě další díla. Josef Kopta v románu Třetí rota (1924) popisuje jeho setkání s Jaroslavem Haškem a Adolf Zeman o něm napsal životopisný román Plukovník Švec (1934). Josef Kudela nadto v roce 1923 vydal jeho deník.

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu