Čtení na tyto dny

Stromům

Lese, ty mechatý spáči!
(Petr Hille)

Obydlí větrů nikdy neztišená,
plameny zelené, jež náhle vyrazí
a šedá hnízda berou na ramena,
až zase řeřavějí před mrazy.

Vy harfy záchvěvů, jež umírají
pod srdci dosud nenarozeným,
jen brzy milující vás se ptají,
jak lásku stínů spoutat světlem svým.

Vy sloupy zpívající z modra nebe,
vy lesy ležící jak zvíře plné tmy,
jak vaše ticho zneklidní a zebe!

Zelené štěstí poznat dejte mi,
až v přilbách světla sladce obklopíte
mé hodiny jen pro vás, pro vás žité.

(Jan Zahradníček 
Jeřáby, 1933) 

 

Doporučujeme ke čtení

Šikmý kostel: románová kronika ztraceného města, léta 1894–1921

Karin Lednická, č. 2/2022, s. 23-25, pro předplatitele

Skalická Morávka

Petr Birklen, č. 2/2022, s. 44-45

Vzpomínka na Vítka Grulicha __ 2. 10. 1956 – 24. 2. 2022

Olga Lepšová-Skácelová, č. 2/2022, s. 56-57

Tisy v tísni

Renata Placková, č. 2/2022, s. 58

Bývala za plaňkovým plotem cesta do pole aneb o krajinném žalu a zbytkové naději

Petr Čermák, č. 1/2022, s. 2-3

Elementární automat Rule 30, homolice vznešená a meze poznání

Martin Dvořák, č. 1/2022, s. 20-22, pro předplatitele

Jak jsem vstoupil na „Mýtinu“ Josefa Jambora

Michal Friedl, č. 1/2022, s. 31-33, pro předplatitele

Jak mohu snížit svoji uhlíkovou stopu nepoužíváním rašeliny?

Renata Placková, č. 1/2022, 42-44

Nezvaný host


Bohdana Fabiánová, č. 4/2018, s. 40

Oldřich Mikulica, Tomáš Grim, Karl Schulze-Hagen, Bard G. Stokke: The Cuckoo - The Uninvited Guest. Wild Nature Press, Plymouth (UK), 2017, 160 stran.

Ornitologii můžete propadnout v každém věku. Když ne přímo ornitologii, tak alespoň kouzlu ptačího světa. A kukačka je určitě ptákem, kterého zná každý. Ať už se o ní zpívá v lidových písničkách, nebo se zastavíme v lese a počítáme, kolikrát že ta žežulička zakuká a kolik šťastných let, mládenců, děvčat, dětí na nás v budoucnosti čeká. Taky nechvalně známé kukaččí chování vešlo do obecného povědomí. Představovaná kniha o kukačce obecné Kukačka - nezvaný host je fascinujícím pohledem do světa tohoto opeřence se „špatnou pověstí“. Na prvním místě mezi autory stojí jméno fotografa Oldřicha Mikulici, který strávil tisíce hodin „s prstem na spoušti“, aby čtenáře vpustil do kukaččího života prostřednictvím dechberoucích fotografií. Dokonalá znalost biologie tohoto druhu umožnila zachycení nevšedních okamžiků v mnoha mimořádných záběrech. O. Mikulica fotí kukačky téměř 40 let a míra poznání jejich skrytého života je na fotografiích téměř úplná a vyzařuje z nich vášeň pro tento ptačí druh. Většinu z nich pořídil fotograf na rybnících na řece Kyjovce, doslova za humny obce Lužice, kde žije.

V prvních 10 kapitolách je chronologicky zachycen hnízdní cyklus kukačky. Jsou představeni i další hnízdní parazité a jejich triky, jak ošálit budoucího hostitele. Nechybějí kapitoly sumarizující vědecké metody aplikované při studiu kukaček, ani informace o ekologii a současném stavu kukaččí populace v západní Evropě.

Jako orbis pictus tak přichází ke čtenáři kniha, která je vlastně anglicky psanou knihou s českými kořeny. Nejen fotograf, ale i hlavní autor textu Tomáš Grim, přední český odborník na kukačky a bývalý profesor na Palackého univerzitě v Olomouci, jsou Češi. Dalšími autory jsou německý lékař Karl Schulze-Hagen a norský ornitolog Bard Gunnar Stokke. Publikace obsadila v roce 2018 druhé místo v prestižní soutěži knih o ptácích „The BB/BTO Best Bird Book of the Year“, kterou pořádá redakce časopisu British Birds a organizace The British Trust for Ornithology.

Kniha vyšla zatím kromě angličtiny také ve francouzštině, němčině a holandštině. České vydání se zatím, bohužel, nechystá. I když porozumění textu vyžaduje znalost některého z uvedených jazyků, je Mikulicův fotografický kukaččí příběh výborným průvodcem světem kukačky, takže i při absenci přesného porozumění psanému slovu přináší zážitek sám o sobě.

Kdybych měla jmenovat fotografii, která je pro mě absolutním spojením sdělení a poetismu, je to ta z frontispisu - kukačka na mechem porostlém pařezu s vážkou na zobáčku.

FaBo

Knihu je možné objednat na http://www.birdlife.cz/kukacka nebo zakoupit v kanceláři ČSO v ulici Na Bělidle 34, Praha 5.

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu