Čtení na tyto dny

Sasanka na úsvitu

Sasanka za úsvitu
zvedla do prvního patra
svou křehkou,
složitě rozvětvenou stavbu.

Kde vzala tolik vzácné,
bezmála do včerejška
nedostatkové zeleně
a ono oslnivé maurské krajkoví?

(Josef Suchý) 

 

Doporučujeme ke čtení

Pralesy Zakarpatí

Tomáš Koutecký, č. 4/2018, s. 5-9, pro předplatitele

Příroda Ukrajinských Karpat a její ochrana

Jan Lacina, č. 4/2018, s. 5-11, pro předplatitele

Poloniny a pastevectví

Václav Štěpánek, č. 4/2018, s. 18-21, pro předplatitele

Jak vesnice k městu Brnu přirůstaly

Jan Lacina, č. 4/2018, s. 39

Jak jsem se od strachu ze šelem dostal k jejich mapování

Miroslav Kutal, č. 3/2018, s. 2-4

Konflikt vlka s hospodářskými zvířaty – dosavadní zkušenosti se zabezpečením stád

Petr Kafka, Hana Heinzelová, Ladislav Pořízek, č. 3/2018, s. 16-19, pro předplatitele

Ludvík Kunc, laureát Ceny Josefa Vavrouška za dlouhodobý přínos za rok 2017

Jiří Beneš, č. 3/2018, s. 36, pro předplatitele

Vyznání

Antonín Kostka, Ivo Dostál, č. 3/2018, s. 46-47, pro předplatitele

85 úspěšných let


Petr Lazar, č. 4/2018, s. 41
Foro rodinný archiv M. Šrubaře
Foro rodinný archiv M. Šrubaře

V září tohoto roku oslavil významné jubileum Miloslav Šrubař (* 17. 9. 1933), člověk, který se nesmazatelně zapsal do dějin nejen obce Kunčice pod Ondřejníkem, ale celého našeho mikroregionu. Rodák zpod Stolové, který se měl původně stát farářem, se nakonec za bouřlivých okolností (utekl z domova!) rozhodl pro kariéru nástrojaře. U té ovšem nezůstal a nabyté technické znalosti a dovednosti předával dalším generacím jako mistr výcviku a odborný učitel, přičemž za svoji pedagogickou činnost obdržel hned několik cen.

V roce 1986 se spolupodílel na založení místní základní organizace Českého ochránců přírody, ČSOP ZO 68/01. Jednička v názvu symbolizuje, že se jednalo o první základní organizaci v celém okresu Frýdek-Místek. Následujících 30 let zasvětil ochraně přírody, ať už se jednalo o záchranu obojživelníků, čištění tůní, ořez stromů v sadech, kosení horských luk, ochranu památných stromů, budování mokřadů a naučných stezek či výsadbu stromů, kterých po našich horách, spolu s dobrovolníky, vysadil tisíce. Nelze také opomenout jeho snahy o zachování biodiverzity formou boje proti invazivním rostlinám: Jako jeden z prvních lidí v naší republice vyzkoumal účinný způsob hubení křídlatky. Tento tzv. beskydský postup likvidace křídlatky je používán dodnes (pozn. redakce: Příspěvek Miloslava Šrubaře Konec vítězného tažení křídlatky publikovala Veronica v čísle 2/2006 na str. 15 - viz http://www.casopisveronica.cz/clanek.php?id=1903).

Člověk se musí zamyslet, jak by asi svět vypadal, kdyby se Miloslav Šrubař rozhodl pro jinou životní cestu. Třeba, kdyby se na přání rodičů stal již zmíněným farářem. Nebo kdyby dále rozvíjel svůj kouzelnický talent, kterého má jistě nemálo: Vždyť v mládí vyhrál v Přerově celostátní přehlídku kouzelníků! Každopádně přejeme do nadcházejících let spoustu sil a pevné zdraví. Do kulaté stovky už je to jenom kousek.

Mgr. Petr Lazar
předseda ZO ČSOP 68/01 Kunčice pod Ondřejníkem

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu