Čtení na tyto dny

Jarní přijímání

Je dobře na jaře
když rozkvetou skládky
rozžhaví
se rané kopřivy
a vypláznou lopuchové listy

A já opřen
o polední kravín
na vysvícené slámě
žvýkám hrách a kroupy
s listy pampelišek

A zas už cítím
jak se mi jaro v ústech proměňuje
nabírá do krup
a ve volnoběhu ticha
tvrdne do hlíny
na rozježděném dvoře

(Zdeněk Volf) 

 

Doporučujeme ke čtení

Šumava vítězná

Václav Cílek, Jan Dvořák, č. 1/2019, s. 2-4

Sucho jako šance pro naše potoky a řeky?

Petr Pařil, č. 1/2019, s. 5-9, pro předplatitele

Chvála kulhavého poutníka

Vladimír Just, č. 1/2019, s. 20-22, pro předplatitele

Vcházení do obrazů IV – Bohdan Lacina

Jan Lacina, č. 1/2019, s. 30-33, pro předplatitele

Pralesy Zakarpatí

Tomáš Koutecký, č. 4/2018, s. 5-9, pro předplatitele

Příroda Ukrajinských Karpat a její ochrana

Jan Lacina, č. 4/2018, s. 5-11, pro předplatitele

Poloniny a pastevectví

Václav Štěpánek, č. 4/2018, s. 18-21, pro předplatitele

Jak vesnice k městu Brnu přirůstaly

Jan Lacina, č. 4/2018, s. 39

85 úspěšných let


Petr Lazar, č. 4/2018, s. 41
Foro rodinný archiv M. Šrubaře
Foro rodinný archiv M. Šrubaře

V září tohoto roku oslavil významné jubileum Miloslav Šrubař (* 17. 9. 1933), člověk, který se nesmazatelně zapsal do dějin nejen obce Kunčice pod Ondřejníkem, ale celého našeho mikroregionu. Rodák zpod Stolové, který se měl původně stát farářem, se nakonec za bouřlivých okolností (utekl z domova!) rozhodl pro kariéru nástrojaře. U té ovšem nezůstal a nabyté technické znalosti a dovednosti předával dalším generacím jako mistr výcviku a odborný učitel, přičemž za svoji pedagogickou činnost obdržel hned několik cen.

V roce 1986 se spolupodílel na založení místní základní organizace Českého ochránců přírody, ČSOP ZO 68/01. Jednička v názvu symbolizuje, že se jednalo o první základní organizaci v celém okresu Frýdek-Místek. Následujících 30 let zasvětil ochraně přírody, ať už se jednalo o záchranu obojživelníků, čištění tůní, ořez stromů v sadech, kosení horských luk, ochranu památných stromů, budování mokřadů a naučných stezek či výsadbu stromů, kterých po našich horách, spolu s dobrovolníky, vysadil tisíce. Nelze také opomenout jeho snahy o zachování biodiverzity formou boje proti invazivním rostlinám: Jako jeden z prvních lidí v naší republice vyzkoumal účinný způsob hubení křídlatky. Tento tzv. beskydský postup likvidace křídlatky je používán dodnes (pozn. redakce: Příspěvek Miloslava Šrubaře Konec vítězného tažení křídlatky publikovala Veronica v čísle 2/2006 na str. 15 - viz http://www.casopisveronica.cz/clanek.php?id=1903).

Člověk se musí zamyslet, jak by asi svět vypadal, kdyby se Miloslav Šrubař rozhodl pro jinou životní cestu. Třeba, kdyby se na přání rodičů stal již zmíněným farářem. Nebo kdyby dále rozvíjel svůj kouzelnický talent, kterého má jistě nemálo: Vždyť v mládí vyhrál v Přerově celostátní přehlídku kouzelníků! Každopádně přejeme do nadcházejících let spoustu sil a pevné zdraví. Do kulaté stovky už je to jenom kousek.

Mgr. Petr Lazar
předseda ZO ČSOP 68/01 Kunčice pod Ondřejníkem

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu