Čtení na tyto dny

* * *

nad polem křičí skřivánek
opřený křídlem o vánek
ve mně se dějí zázraky
a za stolem z vrásek
vychází souhvězdí dobrého údělu
pod kterým si dnes ustelu
když hluboká studna nebe
neprozradí ani co by stálo
za tichý neklid

(Michal Stránský) 

 

Doporučujeme ke čtení

Ubývá u nás ptáků?

Alena Klvaňová, č. 2/2024, s. 2-6, pro předplatitele

Nová chráněná území v Brně

Vilém Jurek, č. 2/2024, s. 32-33, pro předplatitele

Přírodní řeky jako překvapení Polska

Roman Barták, č. 2/2024, s. 34-35

Návrat vlčího zpěvu Jaroslava Monte Kvasnici

Jiřina Lacinová, č. 2/2024, s. 44-45

Pouť na Svatou Horu II. Pěší putování

Václav Štěpánek, č. 1/2024, s. 2-6, pro předplatitele

Putování za vyplaveným dřevem

Petr Čermák, č. 1/2024, s. 20-22, pro předplatitele

Beskydy Rudolfa Jandy. Věnováno 50. výročí vzniku CHKO Beskydy

Václav Štěpánek, č. 1/2024, , pro předplatitele

Pouť na Svatou Horu I

Václav Štěpánek, č. 4/2023, s. 26-31, pro předplatitele

Od Tasmánie po Koppang. Stromy svobody zakořenily po celém světě


David Kopecký, č. 4/2018, s. 47

Kampaň Stromy svobody Nadace Partnerství 1918-2018 na oslavu stého výročí založení Československa sklízí úspěchy. Díky zapojení stovek českých a slovenských komunit se podařilo objevit přes 4 tisíce historických stromů a zejména během října a listopadu vysázet přes 2,5 tisíce nových.

Vyjma České republiky Stromy svobody porostou nejméně ve 13 dalších zemích celého světa. Zahraničních stromů je ke dvěma stům. Čeští a slovenští krajané jimi ozdobili města na Slovensku v Považské Bystrici nebo Levici. Československé výročí budou připomínat stromy poblíž sochy Antonína Dvořáka na Manhattanu, vedle Masarykova monumentu v chicagském Hyde Parku, v Norsku, Kanadě, Španělsku, ale i v Austrálii a na Novém Zélandu.

Mezi hlavními organizátory výsadeb dominovaly obce s více než 400 stromyškoly s více než 150. Tradiční aktéři jako Sokolové, Československá obec legionářská, Sdružení dobrovolných hasičů, Junáci a další spolky nechyběli a vysázeli rovněž desítky stromů.

Mezi vysazenými stromy tradičně dominují lípy, velký podíl ale tvoří i ovocné stromy a další druhy. Nejvíce stromů svobody na jednom místě - celkem 300 dubů zimních - bude růst v Újezdu nad Lesy. Mezi netradičními druhy budou i ořešáky, švestky nebo jedle kavkazská, ale i exotický liliovník tulipánokvětý v Kladně nebo olivovník vysazený v Madridu.

Vyvrcholení celoročního úsilí pak představovala výsadba sta lip tvořících Alej svobody pod horou Říp, a to ve výroční den nově nabyté svobody 17. listopadu. Na čtyři sta lidí osázelo 1,2 kilometru dlouhý úsek podél polní cesty mezi obcemi Mnetěš a Loucká na dohled od mytické hory českého národa, který do budoucna bude sloužit jako základ turistické stezky s odpočívadlem, malou rozhlednou a podmanivým výhledem na Říp. Zároveň alej pomůže suché polabské krajině postižené větrnou erozí a výrazně zvýší přírodní biodiverzitu vytvářením úkrytů a stanovišť.

Nejen těchto sto stromů, ale i všechny ostatní během kampaně vysázené stromy budou v době zrychlujících se změn klimatu velkým přínosem pro ekologickou stabilitu krajiny i obcí. Partneři Stromů svobody z Mendelovy univerzity spočítali, že jakmile budou tyto stromy vzrostlé, budou schopny ze vzduchu ročně odstranit více než 5 000 kilogramů nečistot. Zároveň fungují jako zelená klimatizace, stoleté stromy jsou schopny ročně odpařit přes 43 milionů litrů vody. To odpovídá roční energetické spotřebě více než 1 100 rodinných domů. Za sto let pro vznik své biomasy navíc využijí bezmála 3,5 milionu kilogramů oxidu uhličitého.

Nadace Partnerství chce nyní energii nahromaděnou v kampani vrhnout směrem k další péči o českou krajinu a půdu. „Získané zkušenosti plánujeme uplatňovat v iniciativě, která pomůže proměnit naši zemědělskou polopoušť zpátky v pestrou krajinu. Krajinu, která zadržuje vodu a nevystavuje půdu erozi. Budeme pokračovat ve výsadbách stromů a alejí a v propojování všech, kdo si uvědomují, jak naléhavě naše vlast potřebuje změnu hospodaření na zemědělské půdě. Chceme spolu s vámi investovat do ambiciózních a smysluplných aktivit, které přinesou nápravu. Výsadba stromů je jednou z nich,“ uzavírá ředitel Nadace Partnerství Miroslav Kundrata.

David Kopecký

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu