Čtení na tyto dny

Sasanka na úsvitu

Sasanka za úsvitu
zvedla do prvního patra
svou křehkou,
složitě rozvětvenou stavbu.

Kde vzala tolik vzácné,
bezmála do včerejška
nedostatkové zeleně
a ono oslnivé maurské krajkoví?

(Josef Suchý) 

 

Doporučujeme ke čtení

Pralesy Zakarpatí

Tomáš Koutecký, č. 4/2018, s. 5-9, pro předplatitele

Příroda Ukrajinských Karpat a její ochrana

Jan Lacina, č. 4/2018, s. 5-11, pro předplatitele

Poloniny a pastevectví

Václav Štěpánek, č. 4/2018, s. 18-21, pro předplatitele

Jak vesnice k městu Brnu přirůstaly

Jan Lacina, č. 4/2018, s. 39

Jak jsem se od strachu ze šelem dostal k jejich mapování

Miroslav Kutal, č. 3/2018, s. 2-4

Konflikt vlka s hospodářskými zvířaty – dosavadní zkušenosti se zabezpečením stád

Petr Kafka, Hana Heinzelová, Ladislav Pořízek, č. 3/2018, s. 16-19, pro předplatitele

Ludvík Kunc, laureát Ceny Josefa Vavrouška za dlouhodobý přínos za rok 2017

Jiří Beneš, č. 3/2018, s. 36, pro předplatitele

Vyznání

Antonín Kostka, Ivo Dostál, č. 3/2018, s. 46-47, pro předplatitele

Sledujete přírodu? Zaměřte se na veverky!


č. 4/2018, s. 48

Na Evropský den chráněných území, tedy 24. května, jsme zahájili projekt, který by měl přivést co největší počet lidí k zájmu o sledování výskytu různých druhů rostlin i zvířat. Pomoci má sympatický a dosti hojný druh: veverka obecná. Každý ji pozná, má barevné varianty, žije i ve městech. Chceme oslovit zejména školy, střediska ekologické výchovy a spoléháme na spolupráci s regionálními organizacemi Českého svazu ochránců přírody. Důležitá jsou nejen získaná data, ale záměrem je ukázat, že má smysl, aby lidé zaznamenávali výskyt i těch nejběžnějších druhů. Může se stát, že se k nám v budoucnu rozšíří i invazní veverka popelavá, bude se tedy hodit, když si lidé zvyknou tyto hlodavce sledovat a rozeznávat odlišné znaky.

Mobilní aplikace BioLog umožňuje každému zaznamenávat přímo v terénu svá pozorování rostlin, živočichů a hub, ale zároveň ukazuje, jaké další druhy byly už v okolí spatřeny. Data je možné prohlížet pomocí funkce Mé okolí. Jména druhů jsou v aplikaci propojena s panely Google, které shrnují základní informace a fotografie daného druhu. Aplikace je propojena s nálezovou databází ochrany přírody, kde je v tuto chvíli více než 22 milionů záznamů.

Těšíme se na Vaše data!

Nálezy zadávejte na http://biolog.nature.cz/.
Stránky o veverkách viz 1url.cz/(zavináč)veverka.

(zdroj: AOPK ČR)

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu