Čtení na tyto dny

Z plných plic

Na pně kolměji
slunce dopadá

Zvedá ke kamni kámen

Město zajíká se kosy
Nemají na bílou košili
Poskakují v kabátcích klarinetů

Město popadá dech
Koktá tramvajemi a výhybkami

Bojí se prázdna
vzduchu na půl úst

Slova z plných plic
dechem netroufají si plýtvat

Mlčky počítáme
kde strom
byl zaokrouhlen v pařezu

(Jindřich Zogata) 

 

Doporučujeme ke čtení

Pouť na Svatou Horu I

Václav Štěpánek, č. 4/2023, s. 26-31, pro předplatitele

Jsou cesty kamenů, květů a v nich návrat (krátká potulka rodnou i domovskou Vysočinou)

Miloš Doležal, č. 4/2023, s. 18-21, pro předplatitele

Když horizontálu cesty protne vertikála, pak se cesta stává poutí

Josef Kroutvor, Pavel Klvač, č. 4/2023, s. 2-3, pro předplatitele

Ohlédnutí za půlstoletím Ramsarské úmluvy

Jan Plesník, č. 3/2023, s. 2-5, pro předplatitele

K hydromorfologickému působení bobra evropského

Tomáš Just, č. 3/2023, s. 29-33

Algolog v mokřadech

Olga Lepšová-Skácelová, č. 3/2023, s. 39-41, pro předplatitele

Hnízdění ve věnci

Dagmar Pecková, č. 3/2023, s. 46-47

Speciální technologie výsadby ve zpevněných plochách


Alexandra Koutná, č. 2/2019, s. 7

Zásadním faktorem, který ovlivňuje perspektivu vysazované dřeviny na stanovišti, je dostatečný prokořenitelný prostor. Na náměstích a v ulicích, kde je požadavek na maximální zpevnění ploch, lze dostatečný prokořenitelný prostor zajistit za pomoci speciálních technologií.

Jednotlivé stromy lze mezi sebou propojit spojovacími příkopy, které zvětší plochu pro vsakování srážkové vody a přístup vzduchu. Kořenové tunely pod povrchem umožní prorůstání kořenů mimo výsadbový prostor, provzdušňovací systémy kombinované se závlahovými zprostředkují kořenům pro růst nezbytný vzduch a zvýší kapacitu pro závlahu stromů.

Strukturní substráty jako součást konstrukčních vrstev zpevněných ploch

Strukturní (nosné) substráty se nepoužívají přímo do výsadbové jámy, ale do prokořenitelného prostoru navazujícího na ni. Jsou to substráty, které jsou schopné po zhutnění nést stavební konstrukci, ale zároveň vytváří podmínky vhodné pro růst kořenů. Skládají se z hrubších frakcí štěrku a dalšího materiálu vhodného pro růst kořenů.

Prokořenitelné buňky

Jedná se o vytvoření podzemního prokořenitelného prostoru pod zpevněnými plochami za pomoci pevných modulových konstrukcí. Nad nimi lze zbudovat jakékoli zpevněné povrchy dostatečně nosné pro všechna dopravní zatížení. Buňky vyplněné substrátem poskytují velký objem pro růst kořenů, jsou kapacitní zásobárnou vody a současně zachovávají využitelný prostor nad zemí (chodníky, parkování, vozovka apod.). Jednotlivé moduly lze skládat do různých tvarů a tím prokořenitelný prostor přizpůsobit konkrétním podmínkám pod zemí (sklepy, inženýrské sítě apod.). Něco jako podzemní garáže, jenže pro kořeny.

Realizace podzemních prokořenitelných prostorů s použitím tzv. prokořenitelných buněk je sice finančně náročnější, ale některá města ČR již buňky při realizaci výsadeb použila (Praha, Brno, Třebíč, Kaplice…).

Alexandra Koutná


Ing. Alexandra Koutná, Veřejná zeleň města Brna

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu