Čtení na tyto dny

Chalupy

Nedoslýchavé chalupy
v soumraku
a povídají si
měděnkovými hlasy něco zšeřelého,
už velmi dávno zapomenutého.

Na plotě zvlhlá vůně léta visí -

Za humny chlad
a netopýr.

Přes obzor safírová pšenice se řine
z natrženého pytle tajemství - 

(Josef Suchý)

 

Doporučujeme ke čtení

Máme mít starost o kyslík?

Jan Hollan, č. 4/2019, s. 6-7

Tragédie překotných výsadeb ovocných stromů v krajině

Martin Lípa, č. 4/2019, s. 21-23

Nechme les důstojně zemřít

David Veselý, č. 4/2019, s. 30, pro předplatitele

Vcházení do obrazů V – František Richter

Petr Halas, Jan Lacina, č. 4/2019, s. 40-43, pro předplatitele

Kůrovec – nechtěný škůdce nebo přirozená součást našich lesů?

Josef Kašák, Jiří Foit, Petr Martinek, č. 3/2019, s. 2-5, pro předplatitele

Lesnická ekonomika více méně pod politickým tlakem

Róbert Babuka, č. 3/2019, s. 6-7, pro předplatitele

Mezi špičkami ledovců

Ema Wayan Danielová, č. 3/2019, s. 29

Babylonské zmatení jazyků

David Veselý, č. 3/2019, s. 36

Zachraňme lesy


č. 3/2019, s. 9

Tak se jmenuje kampaň i výzva Hnutí DUHA se sedmi body pro zdravé lesy. Jejím prostřednictvím již 40 tisíc lidí žádá vládu a poslance a poslankyně, aby upravili zákony, zpřesnili zadání pro státní podnik Lesy ČR, zavedli funkční certifikaci lesů a účinněji nastavili lesnické dotace. Komplexní balíček potřebných opatření je zveřejněn na adrese https://zachranmelesy.cz/balicek.

Díky veřejnému zájmu o změnu zalesňovací vyhlášky a tisícům dobrovolnických hodin v lese i u počítačů se loni podařilo mírně zvýšit podíl listnáčů a jedlí, které se budou v českých lesích vysazovat. Mají-li ale lesy reagovat na měnící se společenskou poptávku i změnu klimatu, musí být věkově a druhově mnohem pestřejší, rostlé do odolných a bohatě strukturovaných porostů. O omezení holosečí a konec monokultur se nyní zasazují tisíce lidí, kteří prostřednictvím webu „zachraňme lesy“ podporují nezbytné změny lesního zákona, který poslanci projednávají právě teď. K výzvě se nyní připojují desítky až stovky lidí denně a také vědci, lesníci, starostové postižených obcí a osobnosti veřejného života.

red.

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu